Game OnlineHướng Dẫn Game

DTCL Mùa 6: Hướng dẫn đội hình Nhà Phát Minh mạnh nhất rank Thách Đấu meta 12.1

Là đội hình có khả năng triệu hồi thêm lính to hỗ trợ chiến đấu khá tốt, hãy cùng tham khảo qua Top đội hình Nhà Phát Minh mạnh nhất ĐTCL Mùa 6 bản 12.1 và áp dụng ngay hôm nay nhé.

Đội hình 5 Nhà Phát Minh kẹp Thuật Sư Thần Tượng

Đội hình chính:

 • Ezreal
 • Zilean
 • Taric
 • Heimerdinger
 • Janna
 • Seraphine
 • Orianna
 • Jayce

Tổng buff: 5 Nhà Phát Minh, 3 Thuật Sư, 2 Thần Tượng, 2 Máy Móc, 2 Học Giả, 2 Tái Chế

Trang bị khuyến cáo:

 • Heimerdinger: Bùa Xanh, Mũ Phù Thủy, Găng Bảo Thạch
 • Jayce: Đồ tank (Giáp Warmog, Áo choàng gai, Vuốt Rồng)
 • Sraphine: Quỷ Thư + Đồ mana
 • Zilean: Vuốt Bẫy

Đội hình 5 Nhà Phát Minh hỗn hợp hỗ trợ Jayce hàng sau

Đội hình chính:

 • Singed
 • Zilean
 • Heimerdinger
 • Orianna
 • Seraphine
 • Janna
 • Jayce

Tổng buff: 5 Nhà Phát Minh, 2 Thuật Sư, 2 Máy Móc, 2 Học Giả, 1 Thần Tượng, 1 Chuyển Dạng

Trang bị khuyến cáo:

 • Jayce: Diệt Khổng Lồ, Vô Cực Kiếm, Cung Xanh
 • SInged: Giáp Lửa, Cung Ánh Sáng
 • Janna: Bùa Xanh
 • Heimerdinger: Mũ Phù Thủy, đồ sát thương phép

DTCL Mùa 6: Hướng dẫn đội hình Nhà Phát Minh mạnh nhất rank Thách Đấu meta 12.1 2

Đội hình Pháp Sư kẹp Nhà Phát Minh full sát thương

Đội hình chính:

 • Lulu
 • Vex
 • Malzahar
 • Heimerdinger
 • Lux
 • Seraphine
 • Viktor
 • Yuumi
 • Jayce

Tổng buff: 4 Pháp Sư, 3 Nhà Phát Minh, 2 Học Viện, 2 Học Giả, 1 Thần Tượng

Trang bị khuyến cáo

 • Heimerdinger: Găng Bảo Thạch, Kiếm Súng Hextech, Thương Shojin
 • Vex: Giáp Thiên Thần + Đồ Tank bất kì
 • Malzahar: Bùa Xanh, Quỷ Thư

DTCL Mùa 6: Hướng dẫn đội hình Nhà Phát Minh mạnh nhất rank Thách Đấu meta 12.1 3

Đội hình Jayce kẹp Jinx 10 quân 12 Hệ Tộc hack luck

Đội hình chính:

 • Zilean
 • Vi
 • Taric
 • Janna
 • Seraphine
 • Orianna
 • Jayce
 • Tahm Kench
 • Yuumi
 • Jinx

Tổng buff: 1 Mèo Cưng, 1 Phàm Ăn, 2 Chị Em, 1 Chuyển Dạng, 3 Thuật Sư, 2 Thần Tượng, 2 Đấu Sĩ, 2 Máy Móc, 2 Cảnh Binh, 3 Nhà Phát Minh, 2 Học Giả, 2 Tái Chế

Trang bị khuyến cáo:

 • Jinx: Găng tay công lý, Diệt Khổng Lồ, Cuồng Cung
 • Tahm Kench/Jayce: Đồ tank
 • Yuumi: Bùa xanh/Mũ Phù Thủy

DTCL Mùa 6: Hướng dẫn đội hình Nhà Phát Minh mạnh nhất rank Thách Đấu meta 12.1 4

Thông tin thêm

DTCL Mùa 6: Hướng dẫn đội hình Nhà Phát Minh mạnh nhất rank Thách Đấu meta 12.1

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #đội #hình #Nhà #Phát #Minh #mạnh #nhất #rank #Thách #Đấu #meta

Trang bị khuyến cáo

Heimerdinger: Găng Bảo Thạch, Kiếm Súng Hextech, Thương Shojin
Vex: Giáp Thiên Thần + Đồ Tank bất kì
Malzahar: Bùa Xanh, Quỷ Thư

Đội hình Jayce kẹp Jinx 10 quân 12 Hệ Tộc hack luck

Đội hình chính:

Zilean
Vi
Taric
Janna
Seraphine
Orianna
Jayce
Tahm Kench
Yuumi
Jinx

Tổng buff: 1 Mèo Cưng, 1 Phàm Ăn, 2 Chị Em, 1 Chuyển Dạng, 3 Thuật Sư, 2 Thần Tượng, 2 Đấu Sĩ, 2 Máy Móc, 2 Cảnh Binh, 3 Nhà Phát Minh, 2 Học Giả, 2 Tái Chế

Trang bị khuyến cáo:

Jinx: Găng tay công lý, Diệt Khổng Lồ, Cuồng Cung
Tahm Kench/Jayce: Đồ tank
Yuumi: Bùa xanh/Mũ Phù Thủy

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #đội #hình #Nhà #Phát #Minh #mạnh #nhất #rank #Thách #Đấu #meta

Là đội hình có khả năng triệu hồi thêm lính to hỗ trợ chiến đấu khá tốt, hãy cùng tham khảo qua Top đội hình Nhà Phát Minh mạnh nhất ĐTCL Mùa 6 bản 12.1 và áp dụng ngay hôm nay nhé.

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #đội #hình #Nhà #Phát #Minh #mạnh #nhất #rank #Thách #Đấu #meta

Đội hình 5 Nhà Phát Minh kẹp Thuật Sư Thần Tượng

Đội hình chính:

Ezreal
Zilean
Taric
Heimerdinger
Janna
Seraphine
Orianna
Jayce

Tổng buff: 5 Nhà Phát Minh, 3 Thuật Sư, 2 Thần Tượng, 2 Máy Móc, 2 Học Giả, 2 Tái Chế

Trang bị khuyến cáo:

Heimerdinger: Bùa Xanh, Mũ Phù Thủy, Găng Bảo Thạch
Jayce: Đồ tank (Giáp Warmog, Áo choàng gai, Vuốt Rồng)
Sraphine: Quỷ Thư + Đồ mana
Zilean: Vuốt Bẫy

Đội hình 5 Nhà Phát Minh hỗn hợp hỗ trợ Jayce hàng sau

Đội hình chính:

Singed
Zilean
Heimerdinger
Orianna
Seraphine
Janna
Jayce

Tổng buff: 5 Nhà Phát Minh, 2 Thuật Sư, 2 Máy Móc, 2 Học Giả, 1 Thần Tượng, 1 Chuyển Dạng

Trang bị khuyến cáo:

Jayce: Diệt Khổng Lồ, Vô Cực Kiếm, Cung Xanh
SInged: Giáp Lửa, Cung Ánh Sáng
Janna: Bùa Xanh
Heimerdinger: Mũ Phù Thủy, đồ sát thương phép

Đội hình Pháp Sư kẹp Nhà Phát Minh full sát thương

Đội hình chính:

Lulu
Vex
Malzahar
Heimerdinger
Lux
Seraphine
Viktor
Yuumi
Jayce

Tổng buff: 4 Pháp Sư, 3 Nhà Phát Minh, 2 Học Viện, 2 Học Giả, 1 Thần Tượng

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #đội #hình #Nhà #Phát #Minh #mạnh #nhất #rank #Thách #Đấu #meta

Đội hình 5 Nhà Phát Minh kẹp Thuật Sư Thần Tượng

Đội hình chính:

Ezreal
Zilean
Taric
Heimerdinger
Janna
Seraphine
Orianna
Jayce

Tổng buff: 5 Nhà Phát Minh, 3 Thuật Sư, 2 Thần Tượng, 2 Máy Móc, 2 Học Giả, 2 Tái Chế

Trang bị khuyến cáo:

Heimerdinger: Bùa Xanh, Mũ Phù Thủy, Găng Bảo Thạch
Jayce: Đồ tank (Giáp Warmog, Áo choàng gai, Vuốt Rồng)
Sraphine: Quỷ Thư + Đồ mana
Zilean: Vuốt Bẫy

Đội hình 5 Nhà Phát Minh hỗn hợp hỗ trợ Jayce hàng sau

Đội hình chính:

Singed
Zilean
Heimerdinger
Orianna
Seraphine
Janna
Jayce

Tổng buff: 5 Nhà Phát Minh, 2 Thuật Sư, 2 Máy Móc, 2 Học Giả, 1 Thần Tượng, 1 Chuyển Dạng

Trang bị khuyến cáo:

Jayce: Diệt Khổng Lồ, Vô Cực Kiếm, Cung Xanh
SInged: Giáp Lửa, Cung Ánh Sáng
Janna: Bùa Xanh
Heimerdinger: Mũ Phù Thủy, đồ sát thương phép

Đội hình Pháp Sư kẹp Nhà Phát Minh full sát thương

Đội hình chính:

Lulu
Vex
Malzahar
Heimerdinger
Lux
Seraphine
Viktor
Yuumi
Jayce

Tổng buff: 4 Pháp Sư, 3 Nhà Phát Minh, 2 Học Viện, 2 Học Giả, 1 Thần Tượng

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #đội #hình #Nhà #Phát #Minh #mạnh #nhất #rank #Thách #Đấu #meta

Trang bị khuyến cáo

Heimerdinger: Găng Bảo Thạch, Kiếm Súng Hextech, Thương Shojin
Vex: Giáp Thiên Thần + Đồ Tank bất kì
Malzahar: Bùa Xanh, Quỷ Thư

Đội hình Jayce kẹp Jinx 10 quân 12 Hệ Tộc hack luck

Đội hình chính:

Zilean
Vi
Taric
Janna
Seraphine
Orianna
Jayce
Tahm Kench
Yuumi
Jinx

Tổng buff: 1 Mèo Cưng, 1 Phàm Ăn, 2 Chị Em, 1 Chuyển Dạng, 3 Thuật Sư, 2 Thần Tượng, 2 Đấu Sĩ, 2 Máy Móc, 2 Cảnh Binh, 3 Nhà Phát Minh, 2 Học Giả, 2 Tái Chế

Trang bị khuyến cáo:

Jinx: Găng tay công lý, Diệt Khổng Lồ, Cuồng Cung
Tahm Kench/Jayce: Đồ tank
Yuumi: Bùa xanh/Mũ Phù Thủy

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #đội #hình #Nhà #Phát #Minh #mạnh #nhất #rank #Thách #Đấu #meta

Là đội hình có khả năng triệu hồi thêm lính to hỗ trợ chiến đấu khá tốt, hãy cùng tham khảo qua Top đội hình Nhà Phát Minh mạnh nhất ĐTCL Mùa 6 bản 12.1 và áp dụng ngay hôm nay nhé.


 • Tổng hợp: KTHN
 • Nguồn: https://lag.vn/tin/game-online/dtcl-mua-6-huong-dan-doi-hinh-nha-phat-minh-manh-nhat-rank-thach-dau-meta.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button