Game

DTCL: Chi tiết bản cập nhật 12.6 Chính thức – Thay đổi lớn giữa mùa 6.5 cho toàn bộ meta

Chúng ta hãy cùng xem chi tiết về bản cập nhật 12.6 chính thức cùng với mùa giải 6.5 sắp tới, và điểm qua nhiều thay đổi đối với các bộ tộc và anh hùng mới sẽ thay đổi toàn bộ meta hiện tại của trò chơi.

DTCL: Chi tiết cập nhật 12.6 chính thức - Các thay đổi chính giữa mùa giải thành 6.5 Meta đầy đủ

DTCL 12.6. Cập nhật chi tiết

Thay đổi sát thương anh hùng

 • Caitlyn – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 50 ⇒ 45
 • Illaoi – Sát thương thay đổi: 70 ⇒ 60
 • Nocturne – Sát thương thay đổi: 50 ⇒ 45
 • Twitch – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 50 ⇒ 45
 • Camille – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 50 ⇒ 45
 • Corki – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 65 ⇒ 55
 • QUEEN – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG: 60 ⇒ 55
 • Rek’Sai – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 60 ⇒ 55
 • Swain – Sát thương thay đổi: 45 40
 • Talon – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 50 ⇒ 45
 • Warwick – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 50 ⇒ 45
 • Zyra – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 50 ⇒ 40
 • ECHO – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 65 ⇒ 55
 • GANGPLANK – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG: 75 ⇒ 65
 • Gnar – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 70 ⇒ 60
 • Lucian – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 60 ⇒ 55
 • Miss Fortune – Sát thương thay đổi: 60 ⇒ 55
 • Senna – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 70 ⇒ 60
 • VEX – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 50 ⇒ 45
 • Zach – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 70 ⇒ 60
 • Alistar – Sát thương thay đổi: 100 90
 • RỒNG – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 75 ⇒ 70
 • Irelia – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 80 ⇒ 70
 • JIN – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 90 ⇒ 85
 • Kha’Zix – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 90 ⇒ 85
 • Sivir – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 70 ⇒ 60
 • Vi – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 80 ⇒ 70
 • Jace – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 90 ⇒ 85
 • Jinx – Sát thương thay đổi: 88 ⇒ 80
 • Tahm Kench – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 80 ⇒ 70
 • Jerry – THAY ĐỔI SÁT THƯƠNG 85 ⇒ 75

Số dư bộ lạc 12,6 Thay đổi

Công nghệ

 • Mới: Tăng 20% ​​giá trị lá chắn và AP cho mỗi lõi kỹ năng.
 • BẢNG CƠ SỞ: 120/170/340/600 => 100/150/300/400
 • AP cơ bản: 15/30/60/120 => 15/25/50/80
 • Tổng Giá trị Khiên và AP:
  • 2 Anh hùng: 120 => 120/140/160; 15 => 18/21/24
  • 4 anh hùng: 30 => 30/35/40
  • 6 anh hùng: 60 => 60/70/80
  • 8 anh hùng: 120 => 96/112/128

Quân cảnh

 • Hiệu ứng thay đổi từ 2/4 thành 3
 • thời gian làm choáng: 3 => 4 giây

người phát minh

 • Giảm sát thương kỹ năng: 25% => 20?%
 • AD và AP bổ sung trên Gấu máy: 20 => 15

Thay đổi Cân bằng Anh hùng 12.6

1 vàng thường

Caitlyn

 • Tốc độ đánh: 0,75 => 0,8

Người israel

 • Tốc độ đánh cộng thêm cho mỗi kỹ năng được sử dụng: 20% => 18%

2 vàng với nhau

nút bần

 • Sát thương kỹ năng: 200/260/333 => 190/245/315

Rek’Sai

 • Năng lượng: 60/90 => 60/80

Sejuani

 • Máu: 750 => 800

swain

 • Sát thương kỹ năng: 225/300/450 => 250/350/500
 • MÁU: 225/250/350 => 250/300/350

3 Vàng bình thường

Malzahar

 • Năng lượng: 30/60 => 50/80
 • Tốc độ đánh: 0,65 => 0,7
 • Sát thương kỹ năng: 600/825/950 => 650/900/1025

Jack

 • Giảm sát thương khi sử dụng kỹ năng: 50% => 60%

4 Vàng bình thường

Irelia

 • Năng lượng: 0/30 => 0/40
 • Sát thương kỹ năng cơ bản: 75/100/600 => 60/90/550

Draven

 • Sát thương kỹ năng cơ bản: 120/150/400 => 100/125/400

5 vàng cùng nhau

Gallio

 • Sát thương kỹ năng: 150/225/9001 => 125/175/9001
 • THIỆT HẠI THEO Y TẾ: 6 => 8%
 • Thời gian làm choáng: 1 / 1.5 / 10 giây => 1.5 / 1.5 / 10 giây

Jace

 • AD cộng thêm 1.7 / 1.8 / 5% => 1.7 / 1.75 / 5% (phạm vi)
 • Sát thương cơ bản cộng thêm: 45/70/1000 => 45/60/500 (phạm vi)

Silco

 • Thời gian tồn tại của kỹ năng: 6 giây = >> 6/7/10 giây
 • Khi Silco đạt đến cấp độ 3, bán kính vụ nổ tăng gấp đôi.

Jerry

 • THƯỞNG THIỆT HẠI MỖI ĐỢT: 22/11/44 => 20/10/40

Thay đổi Cân bằng Thiết bị

 • Áo Choàng Bóng Tối: Các tướng ẩn vẫn có thể tấn công và sử dụng các kỹ năng.

Xem thêm về bài viết

DTCL: Chi tiết bản cập nhật 12.6 Chính thức – Thay đổi lớn giữa mùa 6.5 cho toàn bộ meta

Hãy cùng điểm qua những thông tin chi tiết về bản cập nhật 12.6 chính thức với Season 6.5 sắp ra mắt với rất nhiều chỉnh sửa lớn cho các Bộ tộc và Anh hùng mới thay đổi toàn bộ meta hiện tại của trò chơi.

Chi tiết cập nhật DTCL 12.6
Thay đổi sát thương anh hùng

Caitlyn – Sát thương thay đổi từ: 50 ⇒ 45
Illaoi – Sát thương thay đổi từ: 70 ⇒ 60
Nocturne – Sát thương thay đổi từ: 50 ⇒ 45
Twitch – Sát thương thay đổi từ: 50 ⇒ 45
Camille – Sát thương thay đổi từ: 50 ⇒ 45
Corki – Sát thương thay đổi từ: 65 ⇒ 55
Quinn – Sát thương thay đổi từ: 60 ⇒ 55
Rek’Sai – Sát thương thay đổi từ: 60 ⇒ 55
Swain – Sát thương thay đổi từ: 45 40
Talon – Sát thương thay đổi từ: 50 ⇒ 45
Warwick – Sát thương thay đổi từ: 50 ⇒ 45
Zyra – Sát thương thay đổi từ: 50 ⇒ 40
Ekko – Sát thương thay đổi từ: 65 ⇒ 55
Gangplank – Sát thương thay đổi từ: 75 ⇒ 65
Gnar – Sát thương thay đổi từ: 70 ⇒ 60
Lucian – Sát thương thay đổi từ: 60 ⇒ 55
Miss Fortune – Sát thương thay đổi từ: 60 ⇒ 55
Senna – Sát thương thay đổi từ: 70 ⇒ 60
Vex – Sát thương thay đổi từ: 50 ⇒ 45
Zac – Sát thương thay đổi từ: 70 ⇒ 60
Alistar – Sát thương thay đổi từ: 100 90
Draven – Sát thương thay đổi từ: 75 ⇒ 70
Irelia – Sát thương thay đổi từ: 80 ⇒ 70
Jhin – Sát thương thay đổi từ: 90 ⇒ 85
Kha’Zix – Sát thương thay đổi từ: 90 ⇒ 85
Sivir – Sát thương thay đổi từ: 70 ⇒ 60
Vi – Sát thương thay đổi từ: 80 ⇒ 70
Jayce – Sát thương thay đổi từ: 90 ⇒ 85
Jinx – Sát thương thay đổi từ: 88 ⇒ 80
Tahm Kench – Sát thương thay đổi từ: 80 ⇒ 70
Zeri – Sát thương thay đổi từ: 85 ⇒ 75

Thay đổi Cán cân Bộ lạc 12,6
Công nghệ

Mới: Tăng giá trị lá chắn và AP lên 20% cho mỗi Tech Core
Lá chắn cơ bản: 120/170/340/600 => 100/150/300/400
AP cơ bản: 15/30/60/120 => 15/25/50/80
Tổng giá trị lá chắn và AP:

2 Anh hùng: 120 => 120/140/160; 15 => 18/21/24
4 anh hùng: 30 => 30/35/40
6 anh hùng: 60 => 60/70/80
8 anh hùng: 120 => 96/112/128

Quân cảnh

Hiệu ứng thay đổi từ 2/4 thành 3
Thời gian làm choáng: 3 => 4 giây

Người phát minh

Giảm sát thương kỹ năng: 25% => 20?%
Thưởng AD và AP từ Machine Bear: 20 => 15

Thay đổi cân bằng anh hùng 12,6
Chung 1 Vàng
Caitlyn

Tốc độ đánh: 0,75 => 0,8

Ezreal

Cộng thêm tốc độ đánh mỗi khi bạn sử dụng kỹ năng: 20% => 18%

Chung 2 vàng
Corki

Sát thương kỹ năng: 200/260/333 => 190/245/315

Rek’Sai

Năng lượng: 60/90 => 60/80

Sejuani

Máu: 750 => 800

Swain

Sát thương kỹ năng: 225/300/450 => 250/350/500
Hồi máu: 225/250/350 => 250/300/350

Chung 3 Vàng
Malzahar

Năng lượng: 30/60 => 50/80
Tốc độ đánh: 0,65 => 0,7
Sát thương kỹ năng: 600/825/950 => 650/900/1025

Zac

Giảm sát thương khi sử dụng kỹ năng: 50% => 60%

Chung 4 Vàng
Irelia

Năng lượng: 0/30 => 0/40
Sát thương kỹ năng cơ bản: 75/100/600 => 60/90/550

Draven

Sát thương kỹ năng cơ bản: 120/150/400 => 100/125/400

Chung 5 vàng
Galio

Sát thương kỹ năng: 150/225/9001 => 125/175/9001
Sát thương dựa trên máu: 6 => 8%
Thời gian làm choáng: 1 / 1.5 / 10 giây => 1.5 / 1.5 / 10 giây

Jayce

AD cộng thêm từ 1.7 / 1.8 / 5% => 1.7 / 1.75 / 5% (Phạm vi)
Sát thương cơ bản cộng thêm: 45/70/1000 => 45/60/500 (Phạm vi)

Silco

Thời lượng kỹ năng: 6 giây = >> 6/7/10 giây
Phạm vi nổ sẽ tăng gấp đôi khi Silco đạt cấp 3 sao

Zeri

Sát thương cộng thêm mỗi đòn đánh: 22/11/44 => 10/20/40

Thay đổi số dư trang bị

Áo choàng bóng tối: Các tướng ẩn vẫn có thể tấn công và sử dụng các kỹ năng

#DTCL #Chi #tiết #bản #cập #nhật #Chính #thức #Thay #đổi #lớn #giữa #mùa #cho #toàn #bộ #meta


#DTCL #Chi #tiết #bản #cập #nhật #Chính #thức #Thay #đổi #lớn #giữa #mùa #cho #toàn #bộ #meta

KTHN

KTHN

Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng Trung tâm đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng tốt nhất hà nội, tphcm, bắc ninh, hải phòng, hải dương hay cần thơ...Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button