Đơn xin thành lập câu lạc bộ

KTHN VN xin giới thiệu tới các bạn Đơn xin thành lập câu lạc bộ mà chúng tôi sưu tầm được. Mẫu đơn dùng để gửi lên ban lãnh đạo nhà trường xin thành lập câu lạc bộ phục vụ nhu cầu giải trí bổ ích của học sinh, sinh viên. Mời các bạn tham khảo.

  • Mẫu biên bản giao nhận thẻ sinh viên
  • Mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên để hỗ trợ miễn, giảm học phí
  • Đơn xin xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên

1. Đơn xin thành lập câu lạc bộ số 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— & ————ĐƠN XIN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ………….

Kính gửi:

– Ban Giám đốc Cung văn hóa ………..

– Phòng nghiệp vụ VHTT Cung văn hóa

Cung văn hóa ……….là Trung tâm văn hóa lớn của thành phố, những năm qua đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, thu hút đông đảo CBCNVC và các tầng lớp nhân dân lao động thành phố đến tham gia sinh hoạt, học tập với nhiều nội dung phong phú đa dạng.

Chúng tôi là những quần chúng có cùng chung sở thích……………………… Hiện đang tập luyện tại …………………………. số lượng hội viên: ………./người.

Chúng tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám đốc; Phòng nghiệp vụ VHTT Cung văn hóa cho phép thành lập câu lạc bộ…………………………………..và được sinh hoạt tại Cung văn hóa.

Chúng tôi xin hứa sẽ chấp hành và thực hiện nghiêm nội qui của Cung văn hóa và qui chế của câu lạc bộ; Tổ chức tốt nội dung sinh hoạt thường kỳ của CLB, tích cực tham gia các hoạt động do Cung văn hóa tổ chức; sẵn sàng tham gia các hoạt động đỉnh cao, các chương trình giao lưu…; có trách nhiệm đóng góp lệ phí sinh hoạt theo yêu cầu của Cung văn hóa.

Xin chân thành cám ơn!

2. Đơn xin thành lập câu lạc bộ số 2

CÂU LẠC BỘ ………………

TRƯỜNG…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬPCâu lạc bộ …………………

Kính gửi: Hội Sinh viên Trường……………..

Nhằm hưởng ứng phong trào …..………………………… trong sinh viên trường…………, đồng thời góp phần tạo nên sân chơi giải trí lành mạnh, bổ ích cho sinh viên sau những giờ học tập căng thẳng.

Căn cứ tình hình và nhu cầu của sinh viên về lĩnh vực ……………………….……..

Tôi tên: ……………………………………………… lớp ………………………..

Hiện đang sinh hoạt tại CLB ……………………………………………………….

Thay mặt cho nguyện vọng của nhóm yêu thích lĩnh vực ………………………… đang học tập và rèn luyện tại trường………….kính đề nghị Hội Sinh viên trường tạo điều kiện cho chúng tôi thành lập Câu lạc bộ …………………………………………

Chúng tôi xin chấp hành đúng các quy định pháp luật của Nhà nước, nội quy của Nhà trường và quy chế hoạch động CLB của………..

Trong lúc chờ sự đồng ý và ra quyết định công nhận của Hội Sinh viên trường ………., đại diện cho nhóm yêu thích …………. xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

….………., ngày…….tháng…..năm………

Người làm đơn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Văn hóa – Du lịch – Thể thao trong mục biểu mẫu nhé.

Similar Posts