Wiki

Độc Cô Hoàng hậu (Bắc Chu Minh Đế)

Minh Kính hoàng hậu (chữ Hán: 明敬皇后; ? – 14 tháng 5, 558), Độc Cô thị (独孤氏), là Hoàng hậu của Bắc Chu Minh Đế trong lịch sử Trung Quốc.

Minh Kính Hoàng Hậu
明敬皇后
Hoàng hậu Bắc Chu
Tiền nhiệm Nguyên Hồ Ma
Kế nhiệm A Sử Na hoàng hậu
Thông tin chung
Phu quân Bắc Chu Minh Đế
Thân phụ Độc Cô Tín
Thân mẫu Quách thị
Sinh ??
Mất ??

Tiểu sử


Độc Cô thị, người Lạc Dương, Hà Nam, là con gái trưởng của trọng tướng Độc Cô Tín, một trong những đại thần quyền lực nhà Bắc Chu. Mẹ của Độc Cô thị là Thái Nguyên Quách thị, một nữ quý tộc xuất thân rất cao đương thời. Bà kết hôn với Vũ Văn Dục khi ông còn trong thời gian làm Thứ sử tại nhiều châu quận. Độc Cô thị có hai người em gái, một trong hai người là Văn Hiến Hoàng hậu của Tuỳ Văn Đế. Người còn lại là Nguyên Trinh Hoàng Hậu, mẹ của Đường Cao Tổ Lý Uyên.

Mùa xuân năm 557, Vũ Văn Hộ ép Tây Ngụy Cung Đế Thác Bạt Khuếch phải nhường ngôi hoàng đế cho Vũ Văn Giác, khi đó mới 15 tuổi. Kết thúc hoàn toàn nhà Bắc Ngụy, mở ra nhà Bắc Chu. Khoảng 1 tháng sau, cha bà là Độc Cô Tín không hài lòng chuyện Vũ Văn Hộ chuyên quyền. Triệu Quý và Độc Cô Tín ngầm mưu chống lại, nhưng ông lại do dự không quyết, sự việc bị Vũ Văn Thịnh cáo giác, Vũ Văn Hộ giết cả nhà Triệu Quý, nhưng chỉ dám miễn quan của Độc Cô Tín. Khoảng 1 tháng sau, Độc Cô Tín bị ban rượu độc, phải tự sát tại nhà. Sau khi đăng cơ, Vũ Văn Hộ phế truất Vũ Văn Giác và đưa người anh là Vũ Văn Dục lên ngôi, tức Bắc Chu Minh Đế.

Vào mùa xuân năm 558, do khi đó Minh Đế chỉ là Vương, nên phong Độc Cô thị làm Vương hậu. Tuy nhiên, ba tháng sau đó, bà qua đời, không rõ bao nhiêu tuổi. Sử gia Bá Dương cho rằng vì vào năm 557, Vũ Văn Hộ đã buộc Độc Cô Tín phải tự sát do Độc Cô Tín liên quan đến một âm mưu phế truất Vũ Văn Hộ, và Vũ Văn Hộ cũng đã sát hại bà.

Ngày 24 tháng 5, Vương hậu Độc Cô thị được an táng vào Chiêu lăng (昭陵), thụy hiệu là Kính hậu (敬后). Khoảng năm Vũ Đức đời Đường, bà được cải thụy với tư cách Hoàng hậu, là Minh Kính hoàng hậu.

Check Also
Close
Back to top button