Đề thi học kỳ 2 Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Hiệp Hòa – Bắc Giang

Đề thi học kì 2 môn Toán 7 lớp 7 5 học 2020 – 2021 của phòng GD & ĐT Xiehe Beijiang gồm có 01 trang, 05 câu hỏi dưới dạng tự luận, thời kì làm bài là 90 phút.

Trích dẫn Đề thi học kì 2 Toán 7 5 2020-2021, Concord Phòng GD & ĐT Bắc Giang:
+ 1 nhóm học trò lớp 7A quyên góp để ủng hộ những người gặp vấn đề do Covid-19. Số tiền đóng góp của mỗi học trò trong nhóm được trình bày trong bảng dưới đây (hàng ngàn đồng).
a) Các biển báo ở đây là gì?
b) Tính trị giá trung bình của các ký hiệu.
+ Cho 2 đa thức M (x) = x3 + 5x – 2 × 2 + 6x – 14; N (x) = -x3 + 3x + 2×2 – x – 25.
a) Rút gọn và sắp đặt các hạng tử của 2 đa thức theo lũy thừa giảm dần của các biến.
b) Cho P (x) = M (x) + N (x), tìm nghiệm nguyên của đa thức P (x).
+ Trong đợt 2 kỳ thi học trò giỏi cấp huyện 5 học 2020 – 2021, trường THCS A và B có tổng số 68 học trò, trong ấy số học trò dự thi vào trường A là x học trò. . Chấm dứt kỳ thi, trường A có số học trò đạt giải, trường B có số học trò đạt giải là 75%. Viết 1 biểu thức đại số có tức là:
a) Số học trò thi vào trường B.
b) Số học trò đạt giải của mỗi trường.


.

Xem thêm về bài viết

Đề thi học kỳ 2 Toán 7 5 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Hiệp Hòa – Bắc Giang

[rule_3_plain]

Đề thi học kỳ 2 Toán 7 5 học 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Hiệp Hòa – Bắc Giang gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời kì làm bài 90 phút.
Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 7 5 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Hiệp Hòa – Bắc Giang:
+ 1 nhóm học trò lớp 7A góp tiền ủng hộ cho các bạn có tình cảnh gian khổ do dịch Covid-19 gây ra. Số tiền đóng góp của mỗi học trò trong nhóm được ghi ở bảng thống kê sau (đơn vị là ngàn đồng).
a) Tín hiệu cần mày mò ở đây là gì?
b) Tính trung bình cộng của tín hiệu.
+ Cho 2 đa thức M(x) = x3 + 5x – 2×2 + 6x – 14; N(x) = -x3 + 3x + 2×2 – x – 25.
a) Thu gọn và sắp đặt các hạng tử của 2 đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Đặt P(x) = M(x) + N(x), tìm nghiệm của đa thức P(x).
+ Trong kỳ thi chọn học trò giỏi cấp huyện đợt 2 5 học 2020 – 2021, 2 trường THCS A và B có tất cả 68 học trò dự thi trong ấy số học trò dự thi của trường A là x học trò. Chấm dứt kỳ thi, trường A có số học trò dự thi đạt giải, trường B có 75% số học trò dự thi đạt giải. Viết biểu thức đại số biểu lộ:
a) Số học trò dự thi của trường B.
b) Số học trò đạt giải của mỗi trường.
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #thi #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Hiệp #Hòa #Bắc #Giang


  • #Đề #thi #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Hiệp #Hòa #Bắc #Giang
  • Tổng hợp: KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button