Giáo Dục

Đề thi – Đáp án thi Đại học năm 2014 – Khối D

Ngày 9/7/2014. Hơn 575.000 thí sinh dự thi đại học đợt 2 bước vào buổi thi đầu tiên. Từ 7h15, các thí sinh khối B và D làm bài thi môn Toán, thí sinh khối C làm bài thi môn Địa lý.

Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng kỳ thi Đại học đợt 2 năm 2014, tối ngày 10/7, Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức các môn thi của khối B, C và D.

Mời các bạn tải theo link bên dưới để xem chi tiết:

Đề thi – Đáp án môn Toán khối D (Bộ GD-ĐT):

 • Đề thi
 • Đáp án

Đề thi – Đáp án môn Ngữ văn khối D (Bộ GD-ĐT):

 • Đề thi
 • Đáp án

Đề thi – Đáp án môn Tiếng Anh khối D (Bộ GD-ĐT):

 • Đề thi Tiếng Anh – Mã đề 137
 • Đề thi Tiếng Anh – Mã đề 236
 • Đề thi Tiếng Anh – Mã đề 419
 • Đề thi Tiếng Anh – Mã đề 625
 • Đề thi Tiếng Anh – Mã đề 852
 • Đề thi Tiếng Anh – Mã đề 946
 • Đáp án

Đề thi – Đáp án môn Tiếng Đức khối D (Bộ GD-ĐT):

 • Đề thi Tiếng Đức – Mã đề 149
 • Đề thi Tiếng Đức – Mã đề 269
 • Đề thi Tiếng Đức – Mã đề 358
 • Đề thi Tiếng Đức – Mã đề 518
 • Đề thi Tiếng Đức – Mã đề 736
 • Đề thi Tiếng Đức – Mã đề 953
 • Đáp án

Đề thi – Đáp án môn Tiếng Nga khối D (Bộ GD-ĐT):

 • Đề thi Tiếng Nga – Mã đề 258
 • Đề thi Tiếng Nga – Mã đề 375
 • Đề thi Tiếng Nga – Mã đề 538
 • Đề thi Tiếng Nga – Mã đề 649
 • Đề thi Tiếng Nga – Mã đề 792
 • Đề thi Tiếng Nga – Mã đề 931
 • Đáp án

Đề thi – Đáp án môn Tiếng Nhật khối D (Bộ GD-ĐT):

 • Đề thi Tiếng Nhật – Mã đề 138
 • Đề thi Tiếng Nhật – Mã đề 429
 • Đề thi Tiếng Nhật – Mã đề 518
 • Đề thi Tiếng Nhật – Mã đề 639
 • Đề thi Tiếng Nhật – Mã đề 853
 • Đề thi Tiếng Nhật – Mã đề 972
 • Đáp án

Đề thi – Đáp án môn Tiếng Pháp khối D (Bộ GD-ĐT):

 • Đề thi Tiếng Pháp – Mã đề 139
 • Đề thi Tiếng Pháp – Mã đề 328
 • Đề thi Tiếng Pháp – Mã đề 573
 • Đề thi Tiếng Pháp – Mã đề 693
 • Đề thi Tiếng Pháp – Mã đề 715
 • Đề thi Tiếng Pháp – Mã đề 835
 • Đáp án

Đề thi – Đáp án môn Tiếng Trung khối D (Bộ GD-ĐT):

 • Đề thi Tiếng Trung – Mã đề 295
 • Đề thi Tiếng Trung – Mã đề 496
 • Đề thi Tiếng Trung – Mã đề 571
 • Đề thi Tiếng Trung – Mã đề 629
 • Đề thi Tiếng Trung – Mã đề 846
 • Đề thi Tiếng Trung – Mã đề 925
 • Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button