Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Giao Thuỷ – Nam Định

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán lớp 8 5 2021-2022, Bộ GD & ĐT Giao Thủy- Nam Định gồm 02 trang, 08 câu hỏi trắc nghiệm (02 điểm) và 04 câu hỏi bố cục (08 điểm), thời kì làm bài là 90 phút (không tính thời kì thi do thầy cô giáo giao).

Trích đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán lớp 8, Giao Thủy – Nam Định Bộ GD & ĐT:
+ Hãy chọn phương án giải đáp đúng và viết chữ cái trước phương án đấy vào bảng tính: Gấp biểu thức 2 2 a b, kết quả là bao lăm?
+ Cho hình thang ABCD (AB // CD) trong đấy M là trung điểm của AD và N là trung điểm của BC.Nói
MN 12 centimet AB 6 centimet. Độ dài đoạn thẳng CD là bao lăm?
+ Cho ABC là tam giác cân tại A đường cao AH (H BC). Trong đấy M và N lần là lượt hình chiếu của H trên AB và AC. a) Tứ giác AMHN là hình gì? b) Gọi E là điểm đối xứng với B thành A; F là điểm đối xứng với C thành A. Tứ giác BCEF là hình gì? Vì sao? c) BN và CE cắt nhau tại K. Chứng minh 1 CK BC.
+ Cho ABC là tam giác vuông tại A đường cao AH (H BC). Biết AB 6cm AC 8cm. Độ dài đường cao AH là?
+ Cho hình thoi ABCD có o D 55. Số đo các góc còn lại của hình thoi là bao lăm?

Tải tập tin
.

Thông tin thêm

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Giao Thuỷ – Nam Định

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Giao Thuỷ – Nam Định gồm 02 trang với 08 câu trắc nghiệm (02 điểm) và 04 câu tự luận (08 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không tính thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).

Trích dẫn đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Giao Thuỷ – Nam Định:
+ Hãy chọn phương án giải đáp đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đấy vào bài làm: Thu gọn biểu thức 2 2 a b a b ta được kết quả là?
+ Cho hình thang ABCD (AB // CD) có M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Cho biết
MN 12cm AB 6cm. Độ dài đoạn thẳng CD là?
+ Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH (H BC). Có M và N lần là lượt hình chiếu của H trên AB và AC. a) Tứ giác AMHN là hình gì? b) Gọi E là điểm đối xứng với B qua A; F là điểm đối xứng với C qua A. Tứ giác BCEF là hình gì? Tại sao? c) Đường thẳng BN cắt CE tại K. Chứng minh 1 CK BC.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H BC). Biết AB 6cm AC 8cm. Độ dài đường cao AH là?
+ Cho hình thoi ABCD có o D 55. Số đo các góc còn lại của hình thoi là?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #5 #phòng #GDĐT #Giao #Thuỷ #Nam #Định

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Giao Thuỷ – Nam Định gồm 02 trang với 08 câu trắc nghiệm (02 điểm) và 04 câu tự luận (08 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (không tính thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).

Trích dẫn đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 5 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Giao Thuỷ – Nam Định:
+ Hãy chọn phương án giải đáp đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đấy vào bài làm: Thu gọn biểu thức 2 2 a b a b ta được kết quả là?
+ Cho hình thang ABCD (AB // CD) có M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Cho biết
MN 12cm AB 6cm. Độ dài đoạn thẳng CD là?
+ Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH (H BC). Có M và N lần là lượt hình chiếu của H trên AB và AC. a) Tứ giác AMHN là hình gì? b) Gọi E là điểm đối xứng với B qua A; F là điểm đối xứng với C qua A. Tứ giác BCEF là hình gì? Tại sao? c) Đường thẳng BN cắt CE tại K. Chứng minh 1 CK BC.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H BC). Biết AB 6cm AC 8cm. Độ dài đường cao AH là?
+ Cho hình thoi ABCD có o D 55. Số đo các góc còn lại của hình thoi là?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tải tài liệu


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/de-kiem-tra-hoc-ky-1-toan-8-nam-2021-2022-phong-gddt-giao-thuy-nam-dinh.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button