Đề cuối học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Trường Trung học cơ sở thị trấn Quảng Châu 2021-2022 Đề thi cuối học kì 1 môn Toán 10 được viết theo vẻ ngoài trắc nghiệm khách quan liên kết với bố cục, phần trắc nghiệm có 35 câu hỏi chiếm 07 điểm, phần cấu tạo có 04 câu hỏi chiếm 03 điểm. điểm, làm bài 90 phút, bài thi Có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể câu 101 – 102 – 103 – 104.

Trích đề cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THCS Thị trấn Quảng Châu 5 học 2021-2022:
Câu nào sau đây chẳng hề là mệnh đề? A. Mấy giờ rồi? B. Hình bình hành có các cặp cạnh đối song song. C. 236. D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
+ Khi A thì 2 phương trình đã cho tương đương. Họ có cùng 1 bộ. B. Tập nghiệm của 1 phương trình là tập con của tập nghiệm của phương trình khác. C. Vế trái của 2 phân thức bằng nhau. D. Chúng có cùng 1 tập nghiệm.
+ Hai vectơ cùng độ dài và ngược hướng gọi là: A. Hai vectơ bằng nhau. B. Cả 2 vectơ đều có phương cùng phương. C. Hai vectơ ko cùng phương. D. Hai vectơ đối nhau.
+ Cho A 2 6 B 1 2. Tìm tọa độ điểm M trên trục Oy để 3 điểm ABM thẳng hàng?
+ Tìm m sao cho đường thẳng dy xm cắt parabol 2 yx 2 1 P x tại 2 điểm phân biệt AB sao cho tam giác OAB vuông góc tại O (với O là gốc tọa độ).

tệp từ (thưa quý vị): Tải xuống

Tải tập tin
.

Thông tin thêm

Đề cuối học kì 1 Toán 10 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Đề cuối học kì 1 Toán 10 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo vẻ ngoài trắc nghiệm khách quan liên kết với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 03 điểm, thời kì làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể phần tự luận các mã đề 101 – 102 – 103 – 104.

Trích dẫn đề cuối học kì 1 Toán 10 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Trong các câu sau, câu nào chẳng hề là mệnh đề? A. Mấy giờ rồi? B. Hình bình hành có các cặp cạnh đối song song. C. 236. D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
+ Hai phương trình được gọi là tương đương lúc A. Chúng có cùng tập xác định. B. Tập nghiệm của phương trình này là tập con của tập nghiệm phương trình kia. C. Vế trái của 2 phương trình bằng nhau. D. Chúng có cùng tập nghiệm.
+ Hai véctơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là: A. Hai véctơ bằng nhau. B. Hai véctơ cùng hướng. C. Hai véctơ ko cùng phương. D. Hai véctơ đối nhau.
+ Cho A 2 6 B 1 2. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oy sao cho 3 điểm A B M thẳng hàng?
+ Tìm m để đường thẳng d y xm cắt parabol 2 y x 2 1 P x tại 2 điểm phân biệt A B sao cho tam giác OAB vuông tại O (với O là gốc tọa độ).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tải tài liệu

#Đề #cuối #học #kì #Toán #5 #trường #THPT #Thị #xã #Quảng #Trị

Đề cuối học kì 1 Toán 10 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị được biên soạn theo vẻ ngoài trắc nghiệm khách quan liên kết với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 03 điểm, thời kì làm bài 90 phút, đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải cụ thể phần tự luận các mã đề 101 – 102 – 103 – 104.

Trích dẫn đề cuối học kì 1 Toán 10 5 2021 – 2022 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Trong các câu sau, câu nào chẳng hề là mệnh đề? A. Mấy giờ rồi? B. Hình bình hành có các cặp cạnh đối song song. C. 236. D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
+ Hai phương trình được gọi là tương đương lúc A. Chúng có cùng tập xác định. B. Tập nghiệm của phương trình này là tập con của tập nghiệm phương trình kia. C. Vế trái của 2 phương trình bằng nhau. D. Chúng có cùng tập nghiệm.
+ Hai véctơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là: A. Hai véctơ bằng nhau. B. Hai véctơ cùng hướng. C. Hai véctơ ko cùng phương. D. Hai véctơ đối nhau.
+ Cho A 2 6 B 1 2. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oy sao cho 3 điểm A B M thẳng hàng?
+ Tìm m để đường thẳng d y xm cắt parabol 2 y x 2 1 P x tại 2 điểm phân biệt A B sao cho tam giác OAB vuông tại O (với O là gốc tọa độ).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tải tài liệu


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/de-cuoi-hoc-ki-1-toan-10-nam-2021-2022-truong-thpt-thi-xa-quang-tri.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button