Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới lớp 6 sử dụng từ năm học 2021-2022 của Nhà xuất bản Giáo dục.

Chương trình tập huấn gồm 10 câu hỏi lựa chọn đáp án A, B, C, D. Thầy cô lựa chọn một đáp án đúng duy nhất. Mời các thầy cô tham khảo đáp án mà KTHN sưu tầm ngay sau đây.

Để tham gia trả lời sau tập huấn các bạn truy cập vào trang https://taphuan.nxbgd.vn/.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK 6 Chân trời sáng tạo


Câu 1. Khi mở nắp một chai nước giải khát, ta thấy bong bóng xuất hiện ở khắp nơi trong nước. Hiện tượng trên được giải thích như thế nào?

A. Nước giải khát chứa chất phản ứng với không khí gây hiện tượng sủi bọt

B. Khí oxygen tan trong nước ngọt thoát ra ngoài do độ tan của nó giảm

C. Nắp chai chứa một ít hóa chất làm sủi bọt, và nó rớt xuống khi bị khui ra

D. Khí carbon dioxide tan trong nước ngọt thoát ra ngoài Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Câu 2. Có bao nhiêu loại nhiên liệu sau đây là nhiên liệu thân thiện với môi trường: biogas, dầu mỏ, than đá, xăng sinh học?

A. 2 Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 3. Một ô tô đang chạy trên đường nằm ngang thì đột ngột tắt máy, xe chạy thêm một đoạn rồi mới dừng hẳn là do

A. thế năng xe luôn giảm dần.

B. động năng xe đã chuyển hóa thành nhiệt năng tiếp tục đốt cháy nhiên liệu cho xe chuyển động.

C. động năng xe đã chuyển hóa thành dạng năng lượng khác do ma sát. Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

D. động năng xe đã chuyển hóa thành thế năng.

Câu 4. Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thuỷ tinh.

Chu kì chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh theo thứ tự giảm dần là

A. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh

B. Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh

C. Thổ tinh, Mộc tinh, Hoả tinh, Kim tinh, Thuỷ tinh Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

D. Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh, Kim tinh, Mộc tinh

Câu 5. Trong những trường hợp dưới đây, có bao nhiêu trường hợp xuất hiện lực không tiếp xúc?

a) Tay của bạn Lan làm lò xo giãn ra.

b) Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất.

c) Hai thanh nam châm đẩy nhau ra.

d) Học sinh ngồi lên nệm làm nệm bị lún xuống.

e) Hạt mưa đang rơi xuống đất.

A. 1

B. 2

C. 3 Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

D. 4

Câu 6. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?

A. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

B. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loại sinh vật

C. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các động vật hoang dã

D. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng

Câu 7. Giờ thực hành quan sát tế bào dưới kính hiển vi, một học sinh quan sát mẫu vật có thành tế bào, nhân và lục lạp. Mẫu vật đang được quan sát có thể thuộc trường hợp nào sau đây?

A. Tế bào má ở người

B. Tế bào lá cây bạch đàn Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

C. Tế bào vi khuẩn

D. Tế bào lông mèo

Câu 8. Ba công cụ nào trong số các công cụ đánh giá sau đây thường được ưu tiên sử dụng để đánh giá năng lực thực hành thí nghiệm của học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên?

1. Thang đo

2. Bảng chấm điểm theo tiêu chí

3. Bảng kiểm (checklist)

4. Câu hỏi

A. 1, 2, 3 Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

B. 2, 3, 4

C. 1, 3, 4

D. 1, 2, 4

Câu 9. Trong dạy học môn Khoa học tự nhiên, để đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác, giáo viên nên sử dụng các công cụ nào?

A. Bài tập và rubric. Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

B. Hồ sơ học tập và câu hỏi.

C. Bảng hỏi ngắn và checklist.

D. Thang đo và thẻ kiểm tra.

Câu 10. Một giáo viên muốn đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của HS khi học tập môn Khoa học tự nhiên, giáo viên nên sử dụng những công cụ đánh giá nào sau đây?

A. Bảng hỏi ngắn và checklist.

B. Bài tập thực nghiệm và bảng kiểm Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

C. Câu hỏi và hồ sơ học tập

D. Thẻ kiểm tra và bài tập thực nghiệm.

Trên đây là Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo nhằm phục vụ thầy cô trong quá trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới năm học 2021-2022 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới lớp 6 sử dụng từ năm học 2021-2022 của Nhà xuất bản Giáo dục.

Chương trình tập huấn gồm 10 câu hỏi lựa chọn đáp án A, B, C, D. Thầy cô lựa chọn một đáp án đúng duy nhất. Mời các thầy cô tham khảo đáp án mà KTHN sưu tầm ngay sau đây.

Để tham gia trả lời sau tập huấn các bạn truy cập vào trang https://taphuan.nxbgd.vn/.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK 6 Chân trời sáng tạo


Câu 1. Khi mở nắp một chai nước giải khát, ta thấy bong bóng xuất hiện ở khắp nơi trong nước. Hiện tượng trên được giải thích như thế nào?

A. Nước giải khát chứa chất phản ứng với không khí gây hiện tượng sủi bọt

B. Khí oxygen tan trong nước ngọt thoát ra ngoài do độ tan của nó giảm

C. Nắp chai chứa một ít hóa chất làm sủi bọt, và nó rớt xuống khi bị khui ra

D. Khí carbon dioxide tan trong nước ngọt thoát ra ngoài Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Câu 2. Có bao nhiêu loại nhiên liệu sau đây là nhiên liệu thân thiện với môi trường: biogas, dầu mỏ, than đá, xăng sinh học?

A. 2 Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 3. Một ô tô đang chạy trên đường nằm ngang thì đột ngột tắt máy, xe chạy thêm một đoạn rồi mới dừng hẳn là do

A. thế năng xe luôn giảm dần.

B. động năng xe đã chuyển hóa thành nhiệt năng tiếp tục đốt cháy nhiên liệu cho xe chuyển động.

C. động năng xe đã chuyển hóa thành dạng năng lượng khác do ma sát. Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

D. động năng xe đã chuyển hóa thành thế năng.

Câu 4. Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thuỷ tinh.

Chu kì chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh theo thứ tự giảm dần là

A. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh

B. Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh

C. Thổ tinh, Mộc tinh, Hoả tinh, Kim tinh, Thuỷ tinh Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

D. Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh, Kim tinh, Mộc tinh

Câu 5. Trong những trường hợp dưới đây, có bao nhiêu trường hợp xuất hiện lực không tiếp xúc?

a) Tay của bạn Lan làm lò xo giãn ra.

b) Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất.

c) Hai thanh nam châm đẩy nhau ra.

d) Học sinh ngồi lên nệm làm nệm bị lún xuống.

e) Hạt mưa đang rơi xuống đất.

A. 1

B. 2

C. 3 Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

D. 4

Câu 6. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?

A. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

B. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loại sinh vật

C. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các động vật hoang dã

D. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng

Câu 7. Giờ thực hành quan sát tế bào dưới kính hiển vi, một học sinh quan sát mẫu vật có thành tế bào, nhân và lục lạp. Mẫu vật đang được quan sát có thể thuộc trường hợp nào sau đây?

A. Tế bào má ở người

B. Tế bào lá cây bạch đàn Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

C. Tế bào vi khuẩn

D. Tế bào lông mèo

Câu 8. Ba công cụ nào trong số các công cụ đánh giá sau đây thường được ưu tiên sử dụng để đánh giá năng lực thực hành thí nghiệm của học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên?

1. Thang đo

2. Bảng chấm điểm theo tiêu chí

3. Bảng kiểm (checklist)

4. Câu hỏi

A. 1, 2, 3 Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

B. 2, 3, 4

C. 1, 3, 4

D. 1, 2, 4

Câu 9. Trong dạy học môn Khoa học tự nhiên, để đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác, giáo viên nên sử dụng các công cụ nào?

A. Bài tập và rubric. Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

B. Hồ sơ học tập và câu hỏi.

C. Bảng hỏi ngắn và checklist.

D. Thang đo và thẻ kiểm tra.

Câu 10. Một giáo viên muốn đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của HS khi học tập môn Khoa học tự nhiên, giáo viên nên sử dụng những công cụ đánh giá nào sau đây?

A. Bảng hỏi ngắn và checklist.

B. Bài tập thực nghiệm và bảng kiểm Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

C. Câu hỏi và hồ sơ học tập

D. Thẻ kiểm tra và bài tập thực nghiệm.

Trên đây là Đáp án tập huấn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo nhằm phục vụ thầy cô trong quá trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới năm học 2021-2022 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button