Đáp án game qua sông IQ câu 32, di chuyển các quả trứng

Vẫn gần giống như câu 31, chúng ta tiếp tục chuyển trứng cho câu 32, nhưng mà số lượng trứng đã tăng lên rất nhiều.Đây là đáp án cho câu hỏi 32 của trò chơi vượt sông

Làm thế nào để người chơi vận chuyển và để lại một quả trứng, rất khó, phải trải qua rất nhiều bước, sau đây 9Mobi.vn sẽ giúp người chơi giải đáp câu hỏi này:

vấn đề : Di chuyển những quả trứng trên bàn cờ, chỉ để lại một quả.

câu giải đáp gợi ý :

Chúng tôi sẽ tấn công số trật tự như trong hình để giúp người chơi vận chuyển dễ ợt hơn.

IQ Vượt sông Đáp án Câu 32

bước 1: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 21 tới 7.

Bước 2: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 12 tới 14.

Bước 3: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 34 tới địa điểm 13.

Bước 4: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 14 tới 12.

Bước 5: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 26 tới 13.

Bước 6: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 12 tới 14.

Bước 7: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 7 tới 21.

Bước 8: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 18 tới 20.

Bước 9: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 21 tới địa điểm 19.

Bước 10: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 28 tới 18.

Bước 11: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 18 tới 20.

Bước 12: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 29 tới 19.

Bước 13: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 20 tới 18.

Bước 14: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 4 tới 6.

Bước 15: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 37 tới 5.

Bước 16: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 6 tới địa điểm 4.

Bước 17: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 3 tới 5.

Bước 18: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 36 tới địa điểm 4.

Bước 19: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 5 tới 3.

Bước 20: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 2 tới địa điểm 4.

Bước 21: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 35 tới 3.

Bước 22: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 4 sang địa điểm 2.

Bước 23: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 18 tới địa điểm 4.

Bước 24: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 16 tới 18.

Bước 25: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 27 tới 17.

Bước 26: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 18 tới 16.

Bước 27: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 15 tới 17.

Bước 28: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 2 tới địa điểm 16.

Bước 29: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 17 tới 3.

Bước 30: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 4 sang địa điểm 2.

Bước 31: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 22 tới 9.

Bước 32: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 8 tới 10.

Bước 33: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 1 tới 3.

Bước 34: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 10 tới 31.

Bước 35: Di chuyển quả trứng từ địa điểm 30 tới 32.

Các câu giải đáp dài và phức hợp, và chúng tôi đã dành nhiều thời kì để nghiên cứu câu giải đáp cho 32 câu hỏi này, ngoại trừ người chơi có thể xem thêm câu giải đáp cho các trò chơi vượt sông khác tại đây.

.

Thông tin thêm

Đáp án game qua sông IQ câu 32, vận chuyển các quả trứng

#Đáp #án #game #qua #sông #câu #chuyển #các #quả #trứng

[rule_3_plain]

#Đáp #án #game #qua #sông #câu #chuyển #các #quả #trứng

Vẫn giống với câu hỏi câu 31, trong câu hỏi số 32 chúng ta tiếp tục phải vận chuyển các quả trứng nhưng mà số lượng trứng đã tăng nhiều lên. Sau đây là đáp án game qua sông câu 32

Các người chơi phải vận chuyển làm sao để còn lại một quả trứng, rất khó và phải trải qua nhiều bước, sau đây 9Mobi.vn sẽ giúp các người chơi trả lời câu hỏi này:

Câu hỏi : Hãy vận chuyển những quả trứng trong bảng sao cho chỉ còn lại một quả độc nhất.

Gợi ý đáp án :

Chúng ta sẽ thực hành tấn công số theo trật tự như trong hình để dễ ợt cho việc vận chuyển các người chơi dễ quan sát hơn.

Bước 1: Chuyển quả trứng từ địa điểm 21 sang 7.

Bước 2: Chuyển quả trứng từ địa điểm 12 sang 14.

Bước 3: Chuyển quả trứng từ địa điểm 34 sang 13.

Bước 4: Chuyển quả trứng từ địa điểm 14 sang 12.

Bước 5: Chuyển quả trứng từ địa điểm 26 sang 13.

Bước 6: Chuyển quả trứng từ địa điểm 12 sang 14.

Bước 7: Chuyển quả trứng từ địa điểm 7 sang 21.

Bước 8: Chuyển quả trứng từ địa điểm 18 sang 20.

Bước 9: Chuyển quả trứng từ địa điểm 21 sang 19.

Bước 10: Chuyển quả trứng từ địa điểm 28 sang 18.

Bước 11: Chuyển quả trứng từ địa điểm 18 sang 20.

Bước 12: Chuyển quả trứng từ địa điểm 29 sang 19.

Bước 13: Chuyển quả trứng từ địa điểm 20 sang 18.

Bước 14: Chuyển quả trứng từ địa điểm 4 sang 6.

Bước 15: Chuyển quả trứng từ địa điểm 37 sang 5.

Bước 16: Chuyển quả trứng từ địa điểm 6 sang 4.

Bước 17: Chuyển quả trứng từ địa điểm 3 sang 5.

Bước 18: Chuyển quả trứng từ địa điểm 36 sang 4.

Bước 19: Chuyển quả trứng từ địa điểm 5 sang 3.

Bước 20: Chuyển quả trứng từ địa điểm 2 sang 4.

Bước 21: Chuyển quả trứng từ địa điểm 35 sang 3.

Bước 22: Chuyển quả trứng từ địa điểm 4 sang 2.

Bước 23: Chuyển quả trứng từ địa điểm 18 sang 4.

Bước 24: Chuyển quả trứng từ địa điểm 16 sang 18.

Bước 25: Chuyển quả trứng từ địa điểm 27 sang 17.

Bước 26: Chuyển quả trứng từ địa điểm 18 sang 16.

Bước 27: Chuyển quả trứng từ địa điểm 15 sang 17.

Bước 28: Chuyển quả trứng từ địa điểm 2 sang 16.

Bước 29: Chuyển quả trứng từ địa điểm 17 sang 3.

Bước 30: Chuyển quả trứng từ địa điểm 4 sang 2.

Bước 31: Chuyển quả trứng từ địa điểm 22 sang 9.

Bước 32: Chuyển quả trứng từ địa điểm 8 sang 10.

Bước 33: Chuyển quả trứng từ địa điểm 1 sang 3.

Bước 34: Chuyển quả trứng từ địa điểm 10 sang 31.

Bước 35: Chuyển quả trứng từ địa điểm 30 sang 32.

Đáp án khá dài và phức hợp, chúng tôi đã mất khá nhiều thời kì để nghiên cứu được đáp án câu 32 này, tuy nhiên người chơi có thể xem thêm các đáp án game qua sông khác tại đây.

TagsKinh nghiệm chơi game Mobile Thủ thuật

#Đáp #án #game #qua #sông #câu #chuyển #các #quả #trứng

[rule_2_plain]

#Đáp #án #game #qua #sông #câu #chuyển #các #quả #trứng

[rule_2_plain]

#Đáp #án #game #qua #sông #câu #chuyển #các #quả #trứng

[rule_3_plain]

#Đáp #án #game #qua #sông #câu #chuyển #các #quả #trứng

Vẫn giống với câu hỏi câu 31, trong câu hỏi số 32 chúng ta tiếp tục phải vận chuyển các quả trứng nhưng mà số lượng trứng đã tăng nhiều lên. Sau đây là đáp án game qua sông câu 32

Các người chơi phải vận chuyển làm sao để còn lại một quả trứng, rất khó và phải trải qua nhiều bước, sau đây 9Mobi.vn sẽ giúp các người chơi trả lời câu hỏi này:

Câu hỏi : Hãy vận chuyển những quả trứng trong bảng sao cho chỉ còn lại một quả độc nhất.

Gợi ý đáp án :

Chúng ta sẽ thực hành tấn công số theo trật tự như trong hình để dễ ợt cho việc vận chuyển các người chơi dễ quan sát hơn.

Bước 1: Chuyển quả trứng từ địa điểm 21 sang 7.

Bước 2: Chuyển quả trứng từ địa điểm 12 sang 14.

Bước 3: Chuyển quả trứng từ địa điểm 34 sang 13.

Bước 4: Chuyển quả trứng từ địa điểm 14 sang 12.

Bước 5: Chuyển quả trứng từ địa điểm 26 sang 13.

Bước 6: Chuyển quả trứng từ địa điểm 12 sang 14.

Bước 7: Chuyển quả trứng từ địa điểm 7 sang 21.

Bước 8: Chuyển quả trứng từ địa điểm 18 sang 20.

Bước 9: Chuyển quả trứng từ địa điểm 21 sang 19.

Bước 10: Chuyển quả trứng từ địa điểm 28 sang 18.

Bước 11: Chuyển quả trứng từ địa điểm 18 sang 20.

Bước 12: Chuyển quả trứng từ địa điểm 29 sang 19.

Bước 13: Chuyển quả trứng từ địa điểm 20 sang 18.

Bước 14: Chuyển quả trứng từ địa điểm 4 sang 6.

Bước 15: Chuyển quả trứng từ địa điểm 37 sang 5.

Bước 16: Chuyển quả trứng từ địa điểm 6 sang 4.

Bước 17: Chuyển quả trứng từ địa điểm 3 sang 5.

Bước 18: Chuyển quả trứng từ địa điểm 36 sang 4.

Bước 19: Chuyển quả trứng từ địa điểm 5 sang 3.

Bước 20: Chuyển quả trứng từ địa điểm 2 sang 4.

Bước 21: Chuyển quả trứng từ địa điểm 35 sang 3.

Bước 22: Chuyển quả trứng từ địa điểm 4 sang 2.

Bước 23: Chuyển quả trứng từ địa điểm 18 sang 4.

Bước 24: Chuyển quả trứng từ địa điểm 16 sang 18.

Bước 25: Chuyển quả trứng từ địa điểm 27 sang 17.

Bước 26: Chuyển quả trứng từ địa điểm 18 sang 16.

Bước 27: Chuyển quả trứng từ địa điểm 15 sang 17.

Bước 28: Chuyển quả trứng từ địa điểm 2 sang 16.

Bước 29: Chuyển quả trứng từ địa điểm 17 sang 3.

Bước 30: Chuyển quả trứng từ địa điểm 4 sang 2.

Bước 31: Chuyển quả trứng từ địa điểm 22 sang 9.

Bước 32: Chuyển quả trứng từ địa điểm 8 sang 10.

Bước 33: Chuyển quả trứng từ địa điểm 1 sang 3.

Bước 34: Chuyển quả trứng từ địa điểm 10 sang 31.

Bước 35: Chuyển quả trứng từ địa điểm 30 sang 32.

Đáp án khá dài và phức hợp, chúng tôi đã mất khá nhiều thời kì để nghiên cứu được đáp án câu 32 này, tuy nhiên người chơi có thể xem thêm các đáp án game qua sông khác tại đây.

TagsKinh nghiệm chơi game Mobile Thủ thuật


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://1.bigdata-vn.com/dap-an-game-qua-song-iq-cau-32-di-chuyen-cac-qua-trung/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button