Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 – Đợt 2

Đề thi Sử THPT Quốc gia 2021 – Đợt 2 được tổ chức thi vào sáng ngày 07/08/2021 với thời gian làm bài là 50 phút cho 40 câu hỏi.

Toàn bộ bài thi trong tổ hợp Khoa học xã hội được thi theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian 50 phút. Vậy sau đây mời các bạn cùng theo dõi đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 gồm 24 mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021  – Đợt 2

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021

Đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021

…………….

Đang cập nhật

Đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT

Đáp án tham khảo đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 – Đợt 1

Nhấn Ctrl+F5 để cập nhật đáp án mới nhất. Đáp án dưới chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi sẽ update đáp án chuẩn của Bộ GD-ĐT trong thời gian sớm nhất!

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 301

1-D 2-A 3-A 4-B 5-A
6-B 7-B 8-D 9-B 10-D
11-C 12-C 13-A 14-D 15-A
16-B 17-C 18-D 19-C 20-B
21-C 22-A 23-D 24-B 25-D
26-A 27-D 28-C 29-B 30-D
31-C 32-D 33-A 34-C 35-B
36-B 37-D 38-B 39-C 40-A

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 302

1-D 2-A 3-B 4-D 5-A
6-D 7-A 8-C 9-C 10-B
11-A 12-B 13-B 14-C 15-D
16-A 17-C 18-A 19-C 20-B
21-A 22-D 23-B 24-A 25-D
26-D 27-B 28-A 29-A 30-D
31-C 32-C 33-B 34-D 35-D
36-C 37-D 38-B 39-D 40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 303

1-B 2-C 3-C 4-C 5-A
6-D 7-B 8-C 9-A 10-B
11-C 12-C 13-D 14-A 15-B
16-B 17-D 18-B 19-D 20-C
21-A 22-B 23-B 24-D 25-C
26-A 27-A 28-D 29-B 30-B
31-D 32-C 33-D 34-D 35-A
36-B 37-D 38-A 39-B 40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 304

1-D 2-C 3-C 4-B 5-A
6-B 7-B 8-A 9-A 10-B
11-C 12-A 13-D 14-C 15-D
16-C 17-A 18-C 19-D 20-C
21-B 22-D 23-C 24-B 25-A
26-A 27-C 28-D 29-B 30-B
31-C 32-C 33-A 34-A 35-B
36-A 37-C 38-B 39-D 40-B

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 305

1-B 2-B 3-D 4-B 5-A
6-C 7-B 8-D 9-A 10-C
11-B 12-C 13-C 14-D 15-C
16-A 17-B 18-C 19-D 20-A
21-B 22-D 23-C 24-D 25-C
26-B 27-D 28-D 29-D 30-C
31-D 32-B 33-D 34-D 35-C
36-B 37-C 38-D 39-B 40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 306

1-D 2-A 3-D 4-A 5-D
6-A 7-B 8-B 9-B 10-C
11-A 12-A 13-C 14-D 15-D
16-B 17-A 18-C 19-D 20-B
21-D 22-A 23-D 24-D 25-A
26-B 27-C 28-C 29-A 30-D
31-D 32-B 33-B 34-C 35-C
36-C 37-B 38-A 39-C 40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 307

1-C 2-A 3-A 4-C 5-D
6-B 7-A 8-C 9-C 10-D
11-D 12-B 13-B 14-C 15-A
16-A 17-C 18-D 19-A 20-A
21-B 22-D 23-A 24-B 25-B
26-D 27-A 28-C 29-D 30-D
31-A 32-B 33-B 34-C 35-C
36-C 37-B 38-D 39-C 40-A

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 308

1-D 2-C 3-A 4-C 5-A
6-B 7-A 8-A 9-C 10-D
11-C 12-B 13-B 14-A 15-A
16-B 17-A 18-A 19-B 20-D
21-A 22-B 23-D 24-B 25-D
26-D 27-D 28-B 29-B 30-A
31-A 32-D 33-D 34-D 35-B
36-D 37-B 38-D 39-D 40-A

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 309

1-C 2-A 3-C 4-D 5-D
6-C 7-C 8-C 9-D 10-A
11-B 12-B 13-C 14-A 15-A
16-C 17-D 18-B 19-B 20-C
21-C 22-D 23-D 24-B 25-A
26-A 27-D 28-D 29-A 30-A
31-B 32-B 33-D 34-D 35-A
36-C 37-C 38-B 39-B 40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 310

1-D 2-A 3-B 4-B 5-C
6-A 7-A 8-D 9-C 10-D
11-C 12-A 13-D 14-B 15-B
16-D 17-B 18-B 19-B 20-C
21-D 22-B 23-C 24-B 25-D
26-D 27-B 28-D 29-D 30-B
31-C 32-C 33-C 34-B 35-C
36-B 37-D 38-C 39-C 40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 311

1-B 2-D 3-C 4-D 5-D
6-C 7-D 8-A 9-C 10-A
11-D 12-A 13-B 14-A 15-D
16-A 17-D 18-B 19-B 20-C
21-A 22-C 23-D 24-C 25-A
26-B 27-A 28-B 29-C 30-D
31-C 32-A 33-B 34-B 35-A
36-B 37-A 38-B 39-C 40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 312

1-C 2-D 3-B 4-C 5-C
6-C 7-D 8-B 9-D 10-C
11-D 12-A 13-A 14-D 15-B
16-D 17-A 18-B 19-D 20-A
21-A 22-B 23-B 24-A 25-C
26-D 27-B 28-C 29-D 30-A
31-A 32-C 33-B 34-A 35-A
36-C 37-A 38-C 39-B 40-B

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 313

1-B 2-D 3-B 4-A 5-A
6-C 7-A 8-C 9-B 10-C
11-D 12-D 13-D 14-C 15-C
16-A 17-C 18-D 19-D 20-C
21-D 22-A 23-C 24-D 25-B
26-A 27-D 28-B 29-B 30-B
31-D 32-A 33-B 34-B 35-B
36-C 37-A 38-C 39-A 40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 314

1. D 2. A 3. D 4. C 5. B 6. A 7. B 8. D 9. A 10. A
11. A 12. C 13. D 14. B 15. B 16. D 17. A 18. C 19. D 20. C
21. A 22. D 23. C 24. A 25. C 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D
31. A 32. D 33. C 34. A 35. C 36. A 37. C 38. A 39. C 40. D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 315

1-B 2-A 3-D 4-D 5-C
6-C 7-C 8-D 9-D 10-B
11-A 12-A 13-D 14-D 15-A
16-B 17-B 18-A 19-A 20-C
21-A 22-D 23-B 24-D 25-B
26-B 27-A 28-B 29-A 30-A
31-D 32-A 33-C 34-C 35-C
36-D 37-C 38-D 39-B 40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 316

1-B 2-A 3-D 4-D 5-A
6-D 7-B 8-C 9-D 10-A
11-A 12-C 13-C 14-C 15-D
16-A 17-B 18-C 19-C 20-C
21-A 22-A 23-D 24-D 25-B
26-D 27-C 28-B 29-D 30-B
31-C 32-C 33-A 34-D 35-B
36-A 37-C 38-B 39-A 40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 317

1- C 2- C 3- B 4- C 5- D 6- A 7- A 8- C 9- A 10- B
11- A 12-A 13- A 14-B 15- B 16-D 17- D 18- A 19- B 20- B
21- D 22- A 23- D 24- A 25- D 26- D 27- B 28- B 29- A 30- D
31- D 32- B 33- A 34- D 35- D 36- B 37- A 38- D 39- B 40- A

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 318

1-B 2-C 3-C 4-C 5-B
6-C 7-C 8-D 9-D 10-B
11-A 12-A 13-D 14-D 15-A
16-B 17-B 18-A 19-A 20-C
21-A 22-D 23-B 24-D 25-B
26-B 27-A 28-B 29-A 30-A
31-B 32-A 33-C 34-C 35-C
36-D 37-C 38-D 39-B 40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 319

1-B 2-D 3-D 4-B 5-A
6-D 7-C 8-A 9-D 10-D
11-A 12-D 13-D 14-D 15-B
16-A 17-B 18-C 19-C 20-C
21-D 22-C 23-B 24-C 25-B
26-B 27-D 28-C 29-C 30-A
31-D 32-A 33-C 34-A 35-B
36-C 37-B 38-C 39-A 40-A

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 320

1-C 2-D 3-A 4-A 5-A
6-C 7-D 8-C 9-D 10-C
11-C 12-C 13-D 14-C 15-B
16-B 17-D 18-C 19-A 20-C
21-C 22-D 23-B 24-D 25-B
26-D 27-D 28-C 29-A 30-D
31-A 32-C 33-D 34-A 35-A
36-B 37-A 38-D 39-C 40-B

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 321

1-B 2-A 3-A 4-D 5-D
6-C 7-B 8-B 9-B 10-C
11-A 12-C 13-C 14-C 15-A
16-C 17-C 18-A 19-D 20-A
21-B 22-B 23-D 24-D 25-B
26-C 27-D 28-A 29-D 30-D
31-A 32-B 33-B 34-D 35-B
36-B 37-D 38-A 39-A 40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 322

1-D 2-A 3-C 4-D 5-C
6-A 7-A 8-C 9-B 10-B
11-D 12-C 13-D 14-A 15-B
16-B 17-B 18-D 19-D 20-D
21-A 22-B 23-C 24-C 25-A
26-A 27-D 28-D 29-C 30-B
31-A 32-C 33-D 34-D 35-C
36-B 37-A 38-A 39-D 40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 323

1. A 2. C 3. A 4. A 5. C 6. B 7. D 8. B 9. A 10. A
11. B 12. C 13. B 14. D 15. B 16. D 17. A 18. C 19. B 20. D
21. A 22. D 23. A 24. C 25. C 26. A 27. A 28. B 29. C 30. D
31. B 32. D 33. D 34. D 35. B 36. B 37. C 38. B 39. B 40. D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 324

1-B 2-A 3-D 4-C 5-D
6-A 7-B 8-D 9-B 10-C
11-B 12-B 13-A 14-A 15-B
16-A 17-D 18-A 19-C 20-A
21-C 22-D 23-B 24-B 25-C
26-D 27-D 28-A 29-C 30-A
31-B 32-C 33-D 34-C 35-B
36-C 37-D 38-C 39-D 40-B

Đề thi Sử THPT Quốc gia 2021 – Đợt 1

Đáp án đề thi Sử – Mã đề 304

Đáp án đề thi Sử – Mã đề 315

Đáp án đề thi Sử – Mã đề 320

>> Chúng tôi sẽ cập nhật đáp án ngay sau khi các em ra khỏi phòng thi

Đề thi Sử THPT Quốc gia 2021 – Đợt 2 được tổ chức thi vào sáng ngày 07/08/2021 với thời gian làm bài là 50 phút cho 40 câu hỏi.

Toàn bộ bài thi trong tổ hợp Khoa học xã hội được thi theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian 50 phút. Vậy sau đây mời các bạn cùng theo dõi đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 gồm 24 mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021  – Đợt 2

Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021

Đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021

…………….

Đang cập nhật

Đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT

Đáp án tham khảo đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2021 – Đợt 1

Nhấn Ctrl+F5 để cập nhật đáp án mới nhất. Đáp án dưới chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi sẽ update đáp án chuẩn của Bộ GD-ĐT trong thời gian sớm nhất!

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 301

1-D 2-A 3-A 4-B 5-A
6-B 7-B 8-D 9-B 10-D
11-C 12-C 13-A 14-D 15-A
16-B 17-C 18-D 19-C 20-B
21-C 22-A 23-D 24-B 25-D
26-A 27-D 28-C 29-B 30-D
31-C 32-D 33-A 34-C 35-B
36-B 37-D 38-B 39-C 40-A

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 302

1-D 2-A 3-B 4-D 5-A
6-D 7-A 8-C 9-C 10-B
11-A 12-B 13-B 14-C 15-D
16-A 17-C 18-A 19-C 20-B
21-A 22-D 23-B 24-A 25-D
26-D 27-B 28-A 29-A 30-D
31-C 32-C 33-B 34-D 35-D
36-C 37-D 38-B 39-D 40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 303

1-B 2-C 3-C 4-C 5-A
6-D 7-B 8-C 9-A 10-B
11-C 12-C 13-D 14-A 15-B
16-B 17-D 18-B 19-D 20-C
21-A 22-B 23-B 24-D 25-C
26-A 27-A 28-D 29-B 30-B
31-D 32-C 33-D 34-D 35-A
36-B 37-D 38-A 39-B 40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 304

1-D 2-C 3-C 4-B 5-A
6-B 7-B 8-A 9-A 10-B
11-C 12-A 13-D 14-C 15-D
16-C 17-A 18-C 19-D 20-C
21-B 22-D 23-C 24-B 25-A
26-A 27-C 28-D 29-B 30-B
31-C 32-C 33-A 34-A 35-B
36-A 37-C 38-B 39-D 40-B

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 305

1-B 2-B 3-D 4-B 5-A
6-C 7-B 8-D 9-A 10-C
11-B 12-C 13-C 14-D 15-C
16-A 17-B 18-C 19-D 20-A
21-B 22-D 23-C 24-D 25-C
26-B 27-D 28-D 29-D 30-C
31-D 32-B 33-D 34-D 35-C
36-B 37-C 38-D 39-B 40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 306

1-D 2-A 3-D 4-A 5-D
6-A 7-B 8-B 9-B 10-C
11-A 12-A 13-C 14-D 15-D
16-B 17-A 18-C 19-D 20-B
21-D 22-A 23-D 24-D 25-A
26-B 27-C 28-C 29-A 30-D
31-D 32-B 33-B 34-C 35-C
36-C 37-B 38-A 39-C 40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 307

1-C 2-A 3-A 4-C 5-D
6-B 7-A 8-C 9-C 10-D
11-D 12-B 13-B 14-C 15-A
16-A 17-C 18-D 19-A 20-A
21-B 22-D 23-A 24-B 25-B
26-D 27-A 28-C 29-D 30-D
31-A 32-B 33-B 34-C 35-C
36-C 37-B 38-D 39-C 40-A

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 308

1-D 2-C 3-A 4-C 5-A
6-B 7-A 8-A 9-C 10-D
11-C 12-B 13-B 14-A 15-A
16-B 17-A 18-A 19-B 20-D
21-A 22-B 23-D 24-B 25-D
26-D 27-D 28-B 29-B 30-A
31-A 32-D 33-D 34-D 35-B
36-D 37-B 38-D 39-D 40-A

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 309

1-C 2-A 3-C 4-D 5-D
6-C 7-C 8-C 9-D 10-A
11-B 12-B 13-C 14-A 15-A
16-C 17-D 18-B 19-B 20-C
21-C 22-D 23-D 24-B 25-A
26-A 27-D 28-D 29-A 30-A
31-B 32-B 33-D 34-D 35-A
36-C 37-C 38-B 39-B 40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 310

1-D 2-A 3-B 4-B 5-C
6-A 7-A 8-D 9-C 10-D
11-C 12-A 13-D 14-B 15-B
16-D 17-B 18-B 19-B 20-C
21-D 22-B 23-C 24-B 25-D
26-D 27-B 28-D 29-D 30-B
31-C 32-C 33-C 34-B 35-C
36-B 37-D 38-C 39-C 40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 311

1-B 2-D 3-C 4-D 5-D
6-C 7-D 8-A 9-C 10-A
11-D 12-A 13-B 14-A 15-D
16-A 17-D 18-B 19-B 20-C
21-A 22-C 23-D 24-C 25-A
26-B 27-A 28-B 29-C 30-D
31-C 32-A 33-B 34-B 35-A
36-B 37-A 38-B 39-C 40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 312

1-C 2-D 3-B 4-C 5-C
6-C 7-D 8-B 9-D 10-C
11-D 12-A 13-A 14-D 15-B
16-D 17-A 18-B 19-D 20-A
21-A 22-B 23-B 24-A 25-C
26-D 27-B 28-C 29-D 30-A
31-A 32-C 33-B 34-A 35-A
36-C 37-A 38-C 39-B 40-B

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 313

1-B 2-D 3-B 4-A 5-A
6-C 7-A 8-C 9-B 10-C
11-D 12-D 13-D 14-C 15-C
16-A 17-C 18-D 19-D 20-C
21-D 22-A 23-C 24-D 25-B
26-A 27-D 28-B 29-B 30-B
31-D 32-A 33-B 34-B 35-B
36-C 37-A 38-C 39-A 40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 314

1. D 2. A 3. D 4. C 5. B 6. A 7. B 8. D 9. A 10. A
11. A 12. C 13. D 14. B 15. B 16. D 17. A 18. C 19. D 20. C
21. A 22. D 23. C 24. A 25. C 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D
31. A 32. D 33. C 34. A 35. C 36. A 37. C 38. A 39. C 40. D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 315

1-B 2-A 3-D 4-D 5-C
6-C 7-C 8-D 9-D 10-B
11-A 12-A 13-D 14-D 15-A
16-B 17-B 18-A 19-A 20-C
21-A 22-D 23-B 24-D 25-B
26-B 27-A 28-B 29-A 30-A
31-D 32-A 33-C 34-C 35-C
36-D 37-C 38-D 39-B 40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 316

1-B 2-A 3-D 4-D 5-A
6-D 7-B 8-C 9-D 10-A
11-A 12-C 13-C 14-C 15-D
16-A 17-B 18-C 19-C 20-C
21-A 22-A 23-D 24-D 25-B
26-D 27-C 28-B 29-D 30-B
31-C 32-C 33-A 34-D 35-B
36-A 37-C 38-B 39-A 40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 317

1- C 2- C 3- B 4- C 5- D 6- A 7- A 8- C 9- A 10- B
11- A 12-A 13- A 14-B 15- B 16-D 17- D 18- A 19- B 20- B
21- D 22- A 23- D 24- A 25- D 26- D 27- B 28- B 29- A 30- D
31- D 32- B 33- A 34- D 35- D 36- B 37- A 38- D 39- B 40- A

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 318

1-B 2-C 3-C 4-C 5-B
6-C 7-C 8-D 9-D 10-B
11-A 12-A 13-D 14-D 15-A
16-B 17-B 18-A 19-A 20-C
21-A 22-D 23-B 24-D 25-B
26-B 27-A 28-B 29-A 30-A
31-B 32-A 33-C 34-C 35-C
36-D 37-C 38-D 39-B 40-C

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 319

1-B 2-D 3-D 4-B 5-A
6-D 7-C 8-A 9-D 10-D
11-A 12-D 13-D 14-D 15-B
16-A 17-B 18-C 19-C 20-C
21-D 22-C 23-B 24-C 25-B
26-B 27-D 28-C 29-C 30-A
31-D 32-A 33-C 34-A 35-B
36-C 37-B 38-C 39-A 40-A

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 320

1-C 2-D 3-A 4-A 5-A
6-C 7-D 8-C 9-D 10-C
11-C 12-C 13-D 14-C 15-B
16-B 17-D 18-C 19-A 20-C
21-C 22-D 23-B 24-D 25-B
26-D 27-D 28-C 29-A 30-D
31-A 32-C 33-D 34-A 35-A
36-B 37-A 38-D 39-C 40-B

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 321

1-B 2-A 3-A 4-D 5-D
6-C 7-B 8-B 9-B 10-C
11-A 12-C 13-C 14-C 15-A
16-C 17-C 18-A 19-D 20-A
21-B 22-B 23-D 24-D 25-B
26-C 27-D 28-A 29-D 30-D
31-A 32-B 33-B 34-D 35-B
36-B 37-D 38-A 39-A 40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 322

1-D 2-A 3-C 4-D 5-C
6-A 7-A 8-C 9-B 10-B
11-D 12-C 13-D 14-A 15-B
16-B 17-B 18-D 19-D 20-D
21-A 22-B 23-C 24-C 25-A
26-A 27-D 28-D 29-C 30-B
31-A 32-C 33-D 34-D 35-C
36-B 37-A 38-A 39-D 40-D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 323

1. A 2. C 3. A 4. A 5. C 6. B 7. D 8. B 9. A 10. A
11. B 12. C 13. B 14. D 15. B 16. D 17. A 18. C 19. B 20. D
21. A 22. D 23. A 24. C 25. C 26. A 27. A 28. B 29. C 30. D
31. B 32. D 33. D 34. D 35. B 36. B 37. C 38. B 39. B 40. D

Đáp án môn Lịch sử – Mã đề 324

1-B 2-A 3-D 4-C 5-D
6-A 7-B 8-D 9-B 10-C
11-B 12-B 13-A 14-A 15-B
16-A 17-D 18-A 19-C 20-A
21-C 22-D 23-B 24-B 25-C
26-D 27-D 28-A 29-C 30-A
31-B 32-C 33-D 34-C 35-B
36-C 37-D 38-C 39-D 40-B

Đề thi Sử THPT Quốc gia 2021 – Đợt 1

Đáp án đề thi Sử – Mã đề 304

Đáp án đề thi Sử – Mã đề 315

Đáp án đề thi Sử – Mã đề 320

>> Chúng tôi sẽ cập nhật đáp án ngay sau khi các em ra khỏi phòng thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button