Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tuyên truyền quy tắc ứng xử Hà Nội 2021

Cuộc thi online “Tuyên truyền Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội” 5 2021 đã chính thức được phát động tới phần đông công nhân trong các cơ quan thuốc TP Hà Nội tại website tuyen truyen quytacungxu hanoi gov vn. Sau đây là nội dung cụ thể câu hỏi và gợi ý đáp án thi online Tuyên truyền luật lệ xử sự Hà Nội 2021, mời các bạn cùng theo dõi.

 • Đáp án thi Mày mò luật pháp về bảo vệ môi trường
 • Bộ câu hỏi thi online Mày mò luật pháp về bảo vệ môi trường

Vòng sơ loại của cuộc thi online “Tuyên truyền Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên Hà Nội được diễn ra từ ngày 1/11/2021 tới 20/11/2021.

1. Đăng ký tham dự cuộc thi online tuyên truyền luật lệ xử sự 2021

Để tham dự dự thi cuộc thi online tuyên truyền luật lệ xử sự, các bạn truy cập theo đường link bên dưới:

 • http://tuyentruyenquytacungxu.hanoi.gov.vn/

2. Đáp án thi online Tuyên truyền luật lệ xử sự 2021

Câu hỏi 1: (1 điểm)

Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội đề xuất về y phục như thế nào?

 1. Không hút thuốc lúc đang làm việc; ko sử dụng đồ uống có cồn, thổi nấu trong giờ làm việc.
 2. Trang phục công sở lịch sự; đầu tóc gọn ghẽ.
 3. Tư thế, cử chỉ nghiêm chỉnh; thái độ vồ vập, khiêm tốn, lễ độ, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng tiếng nói hòa nhã, ko nói tục.

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội phải tiến hành quy định về tác phong như thế nào?

 1. Tư thế, cử chỉ nghiêm chỉnh; thái độ vồ vập, khiêm tốn, lễ độ, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng tiếng nói hòa nhã, ko nói tục.
 2. Không hút thuốc lúc đang làm việc; ko sử dụng đồ uống có cồn, thổi nấu trong giờ làm việc.
 3. Được làm việc riêng trong trong giờ làm việc, mà ko gây tác động cho người khác.

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Về khen thưởng trong việc tiến hành luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được quy định như thế nào ?

 1. Thủ trưởng các cơ quan của Thành phố có bổn phận tổ chức khai triển và quán triệt Quy tắc xử sự này tới từng cán bộ; rà soát, giám sát, tổ chức bình chọn và kiểm điểm việc tiến hành.
 2. Cán bộ, công chức kiểu mẫu chấp hành và di chuyển người dân tiến hành các nội quy, luật lệ nơi công cộng; ko vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.
 3. Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân Thủ đô tiến hành tốt Quy tắc xử sự sẽ được coi xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Câu hỏi 4: (1 điểm)

Tinh thần tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được nêu trong Quy tắc như thế nào?

 1. Tất cả phương án đều đúng
 2. Tự giác chấp hành Hiến pháp, luật pháp, nội quy, quy chế của cơ quan trong thực xây cất vụ; kiểu mẫu về đạo đức và lối sống.
 3. Trung thực, ngay thẳng, khách quan trong báo cáo, yêu cầu, tham dự đóng góp quan điểm với cấp trên.
 4. Chấp hành nghiêm sự cắt cử của tổ chức, nhiệm vụ cấp trên giao.
 5. Giữ gìn kết đoàn nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; có ý thức cầu thị, lắng tai; hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp kết thúc tốt nhiệm vụ.

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Trong xử sự với người dân tại cơ quan làm việc, Quy tắc xử sự đề xuất cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân như thế nào?

 1. Không gây căng thẳng, giận dữ, đe dọa người dân.
 2. Tất cả phương án đều đúng
 3. Không sách nhiễu; gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu; ko hứa hẹn gặp khắc phục công tác bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan thuộc Thành phố được quy định như thế nào trong việc khai triển luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội?

 1. Tất cả phương án đều đúng
 2. Tổ chức khai triển và quán triệt Quy tắc xử sự này tới từng cán bộ; rà soát, giám sát, tổ chức bình chọn và kiểm điểm việc tiến hành; đưa vào chỉ tiêu để xếp loại thi đua hàng 5.
 3. Các cơ quan tạp chí của Thành phố tuyên truyền, tầm thường sâu rộng Quy tắc xử sự này đến cán bộ, dân chúng trong toàn Thành phố để biết và cùng giám sát việc tiến hành ở các đơn vị quản lý; phát hiện, động viên, cổ vũ những cộng đồng và tư nhân tiến hành tốt; phê phán các cộng đồng, tư nhân vi phạm.

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Tinh thần tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được nêu trong Quy tắc như thế nào?
Không phát tán, tung tin, bịa chuyện, xúc phạm danh dự, phẩm chất người khác.

 1. Tất cả phương án đều đúng
 2. Không tự tiện phát ngôn, hỗ trợ thông tin, tài liệu ko đúng thẩm quyền.
 3. Không tham dự, tổ chức, lôi kéo người khác đánh bạc, chơi họ, hụi, lô, đề và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi vẻ ngoài.
 4. Không lạm dụng, ko có hành vi quấy nhiễu người khác dưới mọi vẻ ngoài (lời nói, hành động, cử chỉ, tin nhắn…)

Câu hỏi 8: (1 điểm)

Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội phải tiến hành quy định xử sự nào dưới đây tại nơi trú ngụ?

 1. Kiểu mẫu, tránh khoa trương, hoang phí, mục tiêu trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia…
 2. Tất cả phương án đều đúng
 3. Chuyển di gia đình, người nhà, những người bao quanh tham dự tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, luật pháp của nhà nước; tuyên truyền, tầm thường, giáo dục, tiến hành luật pháp, phòng chống tệ nạn xã hội.

Câu hỏi 9: (1 điểm)

Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được ban hành theo quyết định nào?

 1. Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017
 2. Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016
 3. Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017

Câu hỏi 10: (1 điểm)

Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội đề xuất về thời kì làm việc như thế nào?

 1. Chấp hành nghiêm quy định về thời kì làm việc của Nhà nước, của cơ quan; xếp đặt, sử dụng thời kì làm việc khoa học và hiệu quả.
 2. Được làm việc riêng trong trong giờ làm việc, mà ko gây tác động cho người khác.
 3. Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc Thành phố chủ động quyết định thời kì làm việc tại công sở.

Câu hỏi 11: (1 điểm)

Quy định Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội sử dụng công cụ, của cải của cơ quan như thế nào?

 1. Không sử dụng của cải, thiết bị, công cụ công (oto, dế yêu, máy vi tính, đồ dùng văn phòng phẩm, hòm thư…) của cơ quan để dùng cho mục tiêu tư nhân.
 2. Tất cả phương án đều đúng
 3. Sử dụng tiết kiệm điện, nước và các vật tư văn phòng; điều hành chi phí đúng việc, đúng quy định.

Câu hỏi 12: (1 điểm)

Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội cần tiến hành quy định gì đối với ko gian và an toàn trong công sở?

 1. Tất cả phương án đều đúng
 2. Hăng hái tham dự xây dựng, giữ giàng ko gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa gần gũi, tiến bộ nơi công sở.
 3. Không tích trữ, sử dụng nguyên liệu gây nguy hại, cháy nổ, vũ khí trái quy định tại cơ quan.

Câu hỏi 13: (1 điểm)

Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được vận dụng cho những nhân vật nào?

 1. Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân làm việc trong các cơ quan đóng trên khu vực Thành phố Hà Nội.
 2. Cán bộ đang làm việc trong các cơ quan đóng trên khu vực thành thị Hà Nội.
 3. Cán bộ đang làm việc trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội.

Câu hỏi 14: (1 điểm)

Quy định về bổn phận của tổ chức, tư nhân trong việc tiến hành luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội ?

 1. Tất cả phương án đều đúng
 2. Cán bộ trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội, ngoài việc tiến hành nghiêm quy định luật pháp, quy chế, nội quy của các cơ quan; cần nắm vững, tiến hành đúng, đầy đủ và di chuyển, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng tiến hành các quy định của Quy tắc xử sự này.
 3. Các cơ quan tạp chí của Thành phố tuyên truyền, tầm thường sâu rộng Quy tắc xử sự này đến cán bộ, dân chúng trong toàn Thành phố để biết và cùng giám sát việc tiến hành ở các đơn vị quản lý; phát hiện, động viên, cổ vũ những cộng đồng và tư nhân tiến hành tốt; phê phán các cộng đồng, tư nhân vi phạm.
 4. Thủ trưởng các cơ quan của Thành phố có bổn phận tổ chức khai triển và quán triệt Quy tắc xử sự này tới từng cán bộ; rà soát, giám sát, tổ chức bình chọn và kiểm điểm việc tiến hành; đưa vào chỉ tiêu để xếp loại thi đua hàng 5.

Câu hỏi 15: (1 điểm)

Quy tắc đề xuất Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội xử sự với người dân tại cơ quan làm việc như thế nào?

 1. Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ vồ vập, nhiệt tình, bổn phận; dành đầu tiên cung ứng khắc phục công tác với người già, yếu, người khuyết tật, đàn bà mang thai, người đau ốm.
 2. Nghiêm túc nhận lỗi, nhận thiếu sót, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm lúc để xảy ra sơ sót.
 3. Tất cả phương án đều đúng
 4. Gicửa ải quyết đề xuất, công tác của người dân đúng quy định, thứ tự.

Câu hỏi 16: (1 điểm)

Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội xử sự như thế nào tại nơi công cộng?

 1. Kiểu mẫu chấp hành và di chuyển người dân tiến hành các nội quy, luật lệ nơi công cộng; ko vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.
 2. Tất cả phương án đều đúng
 3. Không tham dự, xúi giục; khích động hoặc bao che các hành vi vi phạm luật pháp của người khác.

Câu hỏi 17: (1 điểm)

Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được vận dụng trong khuôn khổ nào?

 1. Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành thị Hà Nội
 2. Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên khu vực thành thị Hà Nội.
 3. Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành thị Hà Nội.

Câu hỏi 18: (1 điểm)

Mục tiêu ban hành Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội?

 1. Xây dựng nền hành chính nhiều năm kinh nghiệm; xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân Thủ đô (sau đây gọi chung là cán bộ) “KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHỆM – TẬN TÌNH – THÂN THIỆN”.
 2. Góp phần giữ giàng và tăng trưởng truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và tổ quốc, xây dựng người Hà Nội tao nhã, tiến bộ.
 3. Định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong khắc phục công tác với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội.
 4. Tất cả phương án đều đúng

Câu hỏi 19: (1 điểm)

Trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội trong việc tiến hành Quy tắc như thế nào?

 1. Cán bộ trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội ngoài việc tiến hành nghiêm quy định luật pháp, quy chế, nội quy của các cơ quan; Nắm vững, tiến hành đúng, đầy đủ, di chuyển, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng tiến hành các quy định của luật lệ.
 2. Cán bộ vi phạm các quy định tại Quy tắc xử sự này, tùy chừng độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị coi xét, xử lý theo quy định của luật pháp.

Câu hỏi 20: (1 điểm)

Quy định về kỷ luật trong việc tiến hành luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội ?

 1. Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân Thủ đô tiến hành tốt Quy tắc xử sự sẽ được coi xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.
 2. Cán bộ vi phạm các quy định tại Quy tắc xử sự này, tùy chừng độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị coi xét, xử lý theo quy định của luật pháp.

3. Đáp án thi online Tuyên truyền luật lệ xử sự 2020

Người dự thi chọn lựa câu giải đáp thích thống nhất đối với mỗi câu hỏi theo ứng dụng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (dễ tới khó). Số lượng là 20 câu hỏi, thời kì tối đa là 20 phút. Phần thi trắc nghiệm được ứng dụng chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau lúc người dự thi kết thúc phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời kì kết thúc phần thi.

Câu hỏi 1 (2 điểm)

Mục tiêu ban hành Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội?

 • Xây dựng nền hành chính nhiều năm kinh nghiệm; xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân Thủ đô (sau đây gọi chung là cán bộ) “KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHỆM – TẬN TÌNH – THÂN THIỆN”.
 • Định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong khắc phục công tác với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội.
 • Góp phần giữ giàng và tăng trưởng truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và tổ quốc, xây dựng người Hà Nội tao nhã, tiến bộ.
 • Tất cả các phương án trên.

Câu hỏi 2 (2 điểm)

Tinh thần tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được nêu trong Quy tắc như thế nào?

 • Tự giác chấp hành Hiến pháp, luật pháp, nội quy, quy chế của cơ quan trong thực xây cất vụ; kiểu mẫu về đạo đức và lối sống.
 • Chấp hành nghiêm sự cắt cử của tổ chức, nhiệm vụ cấp trên giao.
 • Giữ gìn kết đoàn nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; có ý thức cầu thị, lắng tai; hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp kết thúc tốt nhiệm vụ.
 • Trung thực, ngay thẳng, khách quan trong báo cáo, yêu cầu, tham dự đóng góp quan điểm với cấp trên.
 • Tất cả các phương án trên.

Câu hỏi 3 (2 điểm)

Quy định về bổn phận của tổ chức, tư nhân trong việc tiến hành luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội?

 • Thủ trưởng các cơ quan của Thành phố có bổn phận tổ chức khai triển và quán triệt Quy tắc xử sự này tới từng cán bộ; rà soát, giám sát, tổ chức bình chọn và kiểm điểm việc tiến hành; đưa vào chỉ tiêu để xếp loại thi đua hàng 5.
 • Các cơ quan tạp chí của Thành phố tuyên truyền, tầm thường sâu rộng Quy tắc xử sự này đến cán bộ, dân chúng trong toàn Thành phố để biết và cùng giám sát việc tiến hành ở các đơn vị quản lý; phát hiện, động viên, cổ vũ những cộng đồng và tư nhân tiến hành tốt; phê phán các cộng đồng, tư nhân vi phạm.
 • Cán bộ trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội, ngoài việc tiến hành nghiêm quy định luật pháp, quy chế, nội quy của các cơ quan; cần nắm vững, tiến hành đúng, đầy đủ và di chuyển, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng tiến hành các quy định của Quy tắc xử sự này.
 • Tất cả phương án trên.

Câu hỏi 4 (2 điểm)

Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được vận dụng cho những nhân vật nào?

 • Cán bộ đang làm việc trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội.
 • Cán bộ đang làm việc trong các cơ quan đóng trên khu vực thành thị Hà Nội.
 • Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân làm việc trong các cơ quan đóng trên khu vực Thành phố Hà Nội.

Câu hỏi 5 (2 điểm)

Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan thuộc Thành phố được quy định như thế nào trong việc khai triển luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội?

 • Các cơ quan tạp chí của Thành phố tuyên truyền, tầm thường sâu rộng Quy tắc xử sự này đến cán bộ, dân chúng trong toàn Thành phố để biết và cùng giám sát việc tiến hành ở các đơn vị quản lý; phát hiện, động viên, cổ vũ những cộng đồng và tư nhân tiến hành tốt; phê phán các cộng đồng, tư nhân vi phạm.
 • Tổ chức khai triển và quán triệt Quy tắc xử sự này tới từng cán bộ; rà soát, giám sát, tổ chức bình chọn và kiểm điểm việc tiến hành; đưa vào chỉ tiêu để xếp loại thi đua hàng 5.
 • Cả 2 phương án trên.

Câu hỏi 6 (2 điểm)

Trong xử sự với người dân tại cơ quan làm việc, Quy tắc xử sự đề xuất cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân như thế nào?

 • Không sách nhiễu; gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu; ko hứa hẹn gặp khắc phục công tác bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.
 • Không gây căng thẳng, giận dữ, đe dọa người dân.
 • Cả 2 phương án trên.

Câu hỏi 7 (2 điểm)

Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được vận dụng trong khuôn khổ nào?

 • Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành thị Hà Nội.
 • Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên khu vực thành thị Hà Nội.
 • Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành thị Hà Nội.

Câu hỏi 8 (2 điểm)

Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội đề xuất về y phục như thế nào?

 • Trang phục công sở lịch sự; đầu tóc gọn ghẽ.
 • Tư thế, cử chỉ nghiêm chỉnh; thái độ vồ vập, khiêm tốn, lễ độ, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng tiếng nói hòa nhã, ko nói tục.
 • Không hút thuốc lúc đang làm việc; ko sử dụng đồ uống có cồn, thổi nấu trong giờ làm việc.

Câu hỏi 9 (2 điểm)

Tinh thần tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được nêu trong Quy tắc như thế nào?

 • Không phát tán, tung tin, bịa chuyện, xúc phạm danh dự, phẩm chất người khác.
 • Không tự tiện phát ngôn, hỗ trợ thông tin, tài liệu ko đúng thẩm quyền.
 • Không lạm dụng, ko có hành vi quấy nhiễu người khác dưới mọi vẻ ngoài (lời nói, hành động, cử chỉ, tin nhắn…).
 • Không tham dự, tổ chức, lôi kéo người khác đánh bạc, chơi họ, hụi, lô, đề và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi vẻ ngoài.
 • Tất cả các phương án trên.

Câu hỏi 10 (2 điểm)

Quy định về kỷ luật trong việc tiến hành luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội?

 • Cán bộ vi phạm các quy định tại Quy tắc xử sự này, tùy chừng độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị coi xét, xử lý theo quy định của luật pháp.
 • Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân Thủ đô tiến hành tốt Quy tắc xử sự sẽ được coi xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Câu hỏi 11 (2 điểm)

Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được ban hành theo quyết định nào?

 • Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.
 • Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017.
 • Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016.

Câu hỏi 12 (2 điểm)

Quy định Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội sử dụng công cụ, của cải của cơ quan như thế nào?

 • Không sử dụng của cải, thiết bị, công cụ công (oto, dế yêu, máy vi tính, đồ dùng văn phòng phẩm, hòm thư…) của cơ quan để dùng cho mục tiêu tư nhân.
 • Sử dụng tiết kiệm điện, nước và các vật tư văn phòng; điều hành chi phí đúng việc, đúng quy định.
 • Cả 2 phương án trên.

Câu hỏi 13 (2 điểm)

Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội xử sự như thế nào tại nơi công cộng?

 • Kiểu mẫu chấp hành và di chuyển người dân tiến hành các nội quy, luật lệ nơi công cộng; ko vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.
 • Không tham dự, xúi giục; khích động hoặc bao che các hành vi vi phạm luật pháp của người khác.
 • Cả 2 phương án trên.

Câu hỏi 14 (2 điểm)

Trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội trong việc tiến hành Quy tắc như thế nào?

 • Cán bộ trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội ngoài việc tiến hành nghiêm quy định luật pháp, quy chế, nội quy của các cơ quan; Nắm vững, tiến hành đúng, đầy đủ, di chuyển, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng tiến hành các quy định của luật lệ.
 • Cán bộ vi phạm các quy định tại Quy tắc xử sự này, tùy chừng độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị coi xét, xử lý theo quy định của luật pháp.

Câu hỏi 15 (2 điểm)

Về khen thưởng trong việc tiến hành luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được quy định như thế nào?

 • Cán bộ, công chức kiểu mẫu chấp hành và di chuyển người dân tiến hành các nội quy, luật lệ nơi công cộng; ko vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.
 • Thủ trưởng các cơ quan của Thành phố có bổn phận tổ chức khai triển và quán triệt Quy tắc xử sự này tới từng cán bộ; rà soát, giám sát, tổ chức bình chọn và kiểm điểm việc tiến hành.
 • Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân Thủ đô tiến hành tốt Quy tắc xử sự sẽ được coi xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Câu hỏi 16 (2 điểm)

Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội cần tiến hành quy định gì đối với ko gian và an toàn trong công sở?

 • Hăng hái tham dự xây dựng, giữ giàng ko gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa gần gũi, tiến bộ nơi công sở.
 • Không tích trữ, sử dụng nguyên liệu gây nguy hại, cháy nổ, vũ khí trái quy định tại cơ quan.
 • Cả 2 phương án trên.

Câu hỏi 17 (2 điểm)

Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội đề xuất về thời kì làm việc như thế nào?

 • Chấp hành nghiêm quy định về thời kì làm việc của Nhà nước, của cơ quan; xếp đặt, sử dụng thời kì làm việc khoa học và hiệu quả.
 • Được làm việc riêng trong trong giờ làm việc, mà ko gây tác động cho người khác.
 • Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc Thành phố chủ động quyết định thời kì làm việc tại công sở.

Câu hỏi 18 (2 điểm)

Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội phải tiến hành quy định về tác phong như thế nào?

 • Tư thế, cử chỉ nghiêm chỉnh; thái độ vồ vập, khiêm tốn, lễ độ, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng tiếng nói hòa nhã, ko nói tục.
 • Được làm việc riêng trong trong giờ làm việc, mà ko gây tác động cho người khác.
 • Không hút thuốc lúc đang làm việc; ko sử dụng đồ uống có cồn, thổi nấu trong giờ làm việc.

Câu hỏi 19 (2 điểm)

Quy tắc đề xuất Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội xử sự với người dân tại cơ quan làm việc như thế nào

 • Gicửa ải quyết đề xuất, công tác của người dân đúng quy định, thứ tự.
 • Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ vồ vập, nhiệt tình, bổn phận; dành đầu tiên cung ứng khắc phục công tác với người già, yếu, người khuyết tật, đàn bà mang thai, người đau ốm.
 • Nghiêm túc nhận lỗi, nhận thiếu sót, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm lúc để xảy ra sơ sót.
 • Cả 3 phương án trên.

Câu hỏi 20 (2 điểm)

Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội phải tiến hành quy định xử sự nào dưới đây tại nơi trú ngụ?

 • Kiểu mẫu, tránh khoa trương, hoang phí, mục tiêu trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia…
 • Chuyển di gia đình, người nhà, những người bao quanh tham dự tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, luật pháp của nhà nước; tuyên truyền, tầm thường, giáo dục, tiến hành luật pháp, phòng chống tệ nạn xã hội.
 • Cả 2 phương án trên.

4. Câu hỏi tự luận cuộc thi online Tuyên truyền luật lệ xử sự

Câu 1: Tại cơ quan, đơn vị anh (chị) đang công việc, đã tổ chức tiến hành Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội như thế nào? Anh (chị) bình chọn những hoạt động nào thiết thực, hiệu quả? Tại sao?

Câu 2: Anh (chị) hãy yêu cầu 1 số biện pháp để tiếp diễn tiến hành hiệu quả “Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội” chỉ cần khoảng đến?

(*) Xem xét:

– Bài viết ko quá 1500 từ, thi bằng vẻ ngoài soạn thảo trên ứng dụng thi (Times New Roman 14pt) hoặc file đính kèm dạng: .doc,.docx

– Thí sinh ko được đính kèm ảnh trong bài thi.

– Phần tự luận có thể nộp bài ngay hoặc nộp trước 24h ngày 20/11/2021.

– Thí sinh chỉ được nộp bài thi tự luận 1 lần độc nhất.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Tài liệu của KTHN VN.

.

Xem thêm về bài viết

Đáp án Cuộc thi online Tuyên truyền luật lệ xử sự Hà Nội 2021

[rule_3_plain]

Cuộc thi online “Tuyên truyền Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội” 5 2021 đã chính thức được phát động tới phần đông công nhân trong các cơ quan thuốc TP Hà Nội tại website tuyen truyen quytacungxu hanoi gov vn. Sau đây là nội dung cụ thể câu hỏi và gợi ý đáp án thi online Tuyên truyền luật lệ xử sự Hà Nội 2021, mời các bạn cùng theo dõi.

Đáp án thi Mày mò luật pháp về bảo vệ môi trường
Bộ câu hỏi thi online Mày mò luật pháp về bảo vệ môi trường

Vòng sơ loại của cuộc thi online “Tuyên truyền Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên Hà Nội được diễn ra từ ngày 1/11/2021 tới 20/11/2021.
1. Đăng ký tham dự cuộc thi online tuyên truyền luật lệ xử sự 2021
Để tham dự dự thi cuộc thi online tuyên truyền luật lệ xử sự, các bạn truy cập theo đường link bên dưới:

http://tuyentruyenquytacungxu.hanoi.gov.vn/

2. Đáp án thi online Tuyên truyền luật lệ xử sự 2021
Câu hỏi 1: (1 điểm)
Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội đề xuất về y phục như thế nào?

Không hút thuốc lúc đang làm việc; ko sử dụng đồ uống có cồn, thổi nấu trong giờ làm việc.
Trang phục công sở lịch sự; đầu tóc gọn ghẽ.
Tư thế, cử chỉ nghiêm chỉnh; thái độ vồ vập, khiêm tốn, lễ độ, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng tiếng nói hòa nhã, ko nói tục.

Câu hỏi 2: (1 điểm)
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội phải tiến hành quy định về tác phong như thế nào?

Tư thế, cử chỉ nghiêm chỉnh; thái độ vồ vập, khiêm tốn, lễ độ, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng tiếng nói hòa nhã, ko nói tục.
Không hút thuốc lúc đang làm việc; ko sử dụng đồ uống có cồn, thổi nấu trong giờ làm việc.
Được làm việc riêng trong trong giờ làm việc, mà ko gây tác động cho người khác.

Câu hỏi 3: (1 điểm)
Về khen thưởng trong việc tiến hành luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được quy định như thế nào ?

Thủ trưởng các cơ quan của Thành phố có bổn phận tổ chức khai triển và quán triệt Quy tắc xử sự này tới từng cán bộ; rà soát, giám sát, tổ chức bình chọn và kiểm điểm việc tiến hành.
Cán bộ, công chức kiểu mẫu chấp hành và di chuyển người dân tiến hành các nội quy, luật lệ nơi công cộng; ko vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân Thủ đô tiến hành tốt Quy tắc xử sự sẽ được coi xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Câu hỏi 4: (1 điểm)
Tinh thần tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được nêu trong Quy tắc như thế nào?

Tất cả phương án đều đúng
Tự giác chấp hành Hiến pháp, luật pháp, nội quy, quy chế của cơ quan trong thực xây cất vụ; kiểu mẫu về đạo đức và lối sống.
Trung thực, ngay thẳng, khách quan trong báo cáo, yêu cầu, tham dự đóng góp quan điểm với cấp trên.
Chấp hành nghiêm sự cắt cử của tổ chức, nhiệm vụ cấp trên giao.
Giữ gìn kết đoàn nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; có ý thức cầu thị, lắng tai; hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp kết thúc tốt nhiệm vụ.

Câu hỏi 5: (1 điểm)
Trong xử sự với người dân tại cơ quan làm việc, Quy tắc xử sự đề xuất cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân như thế nào?

Không gây căng thẳng, giận dữ, đe dọa người dân.
Tất cả phương án đều đúng
Không sách nhiễu; gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu; ko hứa hẹn gặp khắc phục công tác bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.

Câu hỏi 6: (1 điểm)
Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan thuộc Thành phố được quy định như thế nào trong việc khai triển luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội?

Tất cả phương án đều đúng
Tổ chức khai triển và quán triệt Quy tắc xử sự này tới từng cán bộ; rà soát, giám sát, tổ chức bình chọn và kiểm điểm việc tiến hành; đưa vào chỉ tiêu để xếp loại thi đua hàng 5.
Các cơ quan tạp chí của Thành phố tuyên truyền, tầm thường sâu rộng Quy tắc xử sự này đến cán bộ, dân chúng trong toàn Thành phố để biết và cùng giám sát việc tiến hành ở các đơn vị quản lý; phát hiện, động viên, cổ vũ những cộng đồng và tư nhân tiến hành tốt; phê phán các cộng đồng, tư nhân vi phạm.

Câu hỏi 7: (1 điểm)
Tinh thần tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được nêu trong Quy tắc như thế nào?Không phát tán, tung tin, bịa chuyện, xúc phạm danh dự, phẩm chất người khác.

Tất cả phương án đều đúng
Không tự tiện phát ngôn, hỗ trợ thông tin, tài liệu ko đúng thẩm quyền.
Không tham dự, tổ chức, lôi kéo người khác đánh bạc, chơi họ, hụi, lô, đề và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi vẻ ngoài.
Không lạm dụng, ko có hành vi quấy nhiễu người khác dưới mọi vẻ ngoài (lời nói, hành động, cử chỉ, tin nhắn…)

Câu hỏi 8: (1 điểm)
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội phải tiến hành quy định xử sự nào dưới đây tại nơi trú ngụ?

Kiểu mẫu, tránh khoa trương, hoang phí, mục tiêu trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia…
Tất cả phương án đều đúng
Chuyển di gia đình, người nhà, những người bao quanh tham dự tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, luật pháp của nhà nước; tuyên truyền, tầm thường, giáo dục, tiến hành luật pháp, phòng chống tệ nạn xã hội.

Câu hỏi 9: (1 điểm)
Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được ban hành theo quyết định nào?

Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017
Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016
Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017

Câu hỏi 10: (1 điểm)
Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội đề xuất về thời kì làm việc như thế nào?

Chấp hành nghiêm quy định về thời kì làm việc của Nhà nước, của cơ quan; xếp đặt, sử dụng thời kì làm việc khoa học và hiệu quả.
Được làm việc riêng trong trong giờ làm việc, mà ko gây tác động cho người khác.
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc Thành phố chủ động quyết định thời kì làm việc tại công sở.

Câu hỏi 11: (1 điểm)
Quy định Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội sử dụng công cụ, của cải của cơ quan như thế nào?

Không sử dụng của cải, thiết bị, công cụ công (oto, dế yêu, máy vi tính, đồ dùng văn phòng phẩm, hòm thư…) của cơ quan để dùng cho mục tiêu tư nhân.
Tất cả phương án đều đúng
Sử dụng tiết kiệm điện, nước và các vật tư văn phòng; điều hành chi phí đúng việc, đúng quy định.

Câu hỏi 12: (1 điểm)
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội cần tiến hành quy định gì đối với ko gian và an toàn trong công sở?

Tất cả phương án đều đúng
Hăng hái tham dự xây dựng, giữ giàng ko gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa gần gũi, tiến bộ nơi công sở.
Không tích trữ, sử dụng nguyên liệu gây nguy hại, cháy nổ, vũ khí trái quy định tại cơ quan.

Câu hỏi 13: (1 điểm)
Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được vận dụng cho những nhân vật nào?

Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân làm việc trong các cơ quan đóng trên khu vực Thành phố Hà Nội.
Cán bộ đang làm việc trong các cơ quan đóng trên khu vực thành thị Hà Nội.
Cán bộ đang làm việc trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội.

Câu hỏi 14: (1 điểm)
Quy định về bổn phận của tổ chức, tư nhân trong việc tiến hành luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội ?

Tất cả phương án đều đúng
Cán bộ trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội, ngoài việc tiến hành nghiêm quy định luật pháp, quy chế, nội quy của các cơ quan; cần nắm vững, tiến hành đúng, đầy đủ và di chuyển, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng tiến hành các quy định của Quy tắc xử sự này.
Các cơ quan tạp chí của Thành phố tuyên truyền, tầm thường sâu rộng Quy tắc xử sự này đến cán bộ, dân chúng trong toàn Thành phố để biết và cùng giám sát việc tiến hành ở các đơn vị quản lý; phát hiện, động viên, cổ vũ những cộng đồng và tư nhân tiến hành tốt; phê phán các cộng đồng, tư nhân vi phạm.
Thủ trưởng các cơ quan của Thành phố có bổn phận tổ chức khai triển và quán triệt Quy tắc xử sự này tới từng cán bộ; rà soát, giám sát, tổ chức bình chọn và kiểm điểm việc tiến hành; đưa vào chỉ tiêu để xếp loại thi đua hàng 5.

Câu hỏi 15: (1 điểm)
Quy tắc đề xuất Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội xử sự với người dân tại cơ quan làm việc như thế nào?

Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ vồ vập, nhiệt tình, bổn phận; dành đầu tiên cung ứng khắc phục công tác với người già, yếu, người khuyết tật, đàn bà mang thai, người đau ốm.
Nghiêm túc nhận lỗi, nhận thiếu sót, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm lúc để xảy ra sơ sót.
Tất cả phương án đều đúng
Gicửa ải quyết đề xuất, công tác của người dân đúng quy định, thứ tự.

Câu hỏi 16: (1 điểm)
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội xử sự như thế nào tại nơi công cộng?

Kiểu mẫu chấp hành và di chuyển người dân tiến hành các nội quy, luật lệ nơi công cộng; ko vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.
Tất cả phương án đều đúng
Không tham dự, xúi giục; khích động hoặc bao che các hành vi vi phạm luật pháp của người khác.

Câu hỏi 17: (1 điểm)
Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được vận dụng trong khuôn khổ nào?

Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành thị Hà Nội
Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên khu vực thành thị Hà Nội.
Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành thị Hà Nội.

Câu hỏi 18: (1 điểm)
Mục tiêu ban hành Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội?

Xây dựng nền hành chính nhiều năm kinh nghiệm; xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân Thủ đô (sau đây gọi chung là cán bộ) “KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHỆM – TẬN TÌNH – THÂN THIỆN”.
Góp phần giữ giàng và tăng trưởng truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và tổ quốc, xây dựng người Hà Nội tao nhã, tiến bộ.
Định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong khắc phục công tác với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội.
Tất cả phương án đều đúng

Câu hỏi 19: (1 điểm)
Trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội trong việc tiến hành Quy tắc như thế nào?

Cán bộ trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội ngoài việc tiến hành nghiêm quy định luật pháp, quy chế, nội quy của các cơ quan; Nắm vững, tiến hành đúng, đầy đủ, di chuyển, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng tiến hành các quy định của luật lệ.
Cán bộ vi phạm các quy định tại Quy tắc xử sự này, tùy chừng độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị coi xét, xử lý theo quy định của luật pháp.

Câu hỏi 20: (1 điểm)
Quy định về kỷ luật trong việc tiến hành luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội ?

Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân Thủ đô tiến hành tốt Quy tắc xử sự sẽ được coi xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.
Cán bộ vi phạm các quy định tại Quy tắc xử sự này, tùy chừng độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị coi xét, xử lý theo quy định của luật pháp.

3. Đáp án thi online Tuyên truyền luật lệ xử sự 2020
Người dự thi chọn lựa câu giải đáp thích thống nhất đối với mỗi câu hỏi theo ứng dụng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (dễ tới khó). Số lượng là 20 câu hỏi, thời kì tối đa là 20 phút. Phần thi trắc nghiệm được ứng dụng chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau lúc người dự thi kết thúc phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời kì kết thúc phần thi.
Câu hỏi 1 (2 điểm)
Mục tiêu ban hành Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội?

Xây dựng nền hành chính nhiều năm kinh nghiệm; xây dựng hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân Thủ đô (sau đây gọi chung là cán bộ) “KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHỆM – TẬN TÌNH – THÂN THIỆN”.
Định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong khắc phục công tác với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội.
Góp phần giữ giàng và tăng trưởng truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và tổ quốc, xây dựng người Hà Nội tao nhã, tiến bộ.
Tất cả các phương án trên.

Câu hỏi 2 (2 điểm)
Tinh thần tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được nêu trong Quy tắc như thế nào?

Tự giác chấp hành Hiến pháp, luật pháp, nội quy, quy chế của cơ quan trong thực xây cất vụ; kiểu mẫu về đạo đức và lối sống.
Chấp hành nghiêm sự cắt cử của tổ chức, nhiệm vụ cấp trên giao.
Giữ gìn kết đoàn nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; có ý thức cầu thị, lắng tai; hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp kết thúc tốt nhiệm vụ.
Trung thực, ngay thẳng, khách quan trong báo cáo, yêu cầu, tham dự đóng góp quan điểm với cấp trên.
Tất cả các phương án trên.

Câu hỏi 3 (2 điểm)
Quy định về bổn phận của tổ chức, tư nhân trong việc tiến hành luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội?

Thủ trưởng các cơ quan của Thành phố có bổn phận tổ chức khai triển và quán triệt Quy tắc xử sự này tới từng cán bộ; rà soát, giám sát, tổ chức bình chọn và kiểm điểm việc tiến hành; đưa vào chỉ tiêu để xếp loại thi đua hàng 5.
Các cơ quan tạp chí của Thành phố tuyên truyền, tầm thường sâu rộng Quy tắc xử sự này đến cán bộ, dân chúng trong toàn Thành phố để biết và cùng giám sát việc tiến hành ở các đơn vị quản lý; phát hiện, động viên, cổ vũ những cộng đồng và tư nhân tiến hành tốt; phê phán các cộng đồng, tư nhân vi phạm.
Cán bộ trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội, ngoài việc tiến hành nghiêm quy định luật pháp, quy chế, nội quy của các cơ quan; cần nắm vững, tiến hành đúng, đầy đủ và di chuyển, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng tiến hành các quy định của Quy tắc xử sự này.
Tất cả phương án trên.

Câu hỏi 4 (2 điểm)
Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được vận dụng cho những nhân vật nào?

Cán bộ đang làm việc trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội.
Cán bộ đang làm việc trong các cơ quan đóng trên khu vực thành thị Hà Nội.
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân làm việc trong các cơ quan đóng trên khu vực Thành phố Hà Nội.

Câu hỏi 5 (2 điểm)
Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan thuộc Thành phố được quy định như thế nào trong việc khai triển luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội?

Các cơ quan tạp chí của Thành phố tuyên truyền, tầm thường sâu rộng Quy tắc xử sự này đến cán bộ, dân chúng trong toàn Thành phố để biết và cùng giám sát việc tiến hành ở các đơn vị quản lý; phát hiện, động viên, cổ vũ những cộng đồng và tư nhân tiến hành tốt; phê phán các cộng đồng, tư nhân vi phạm.
Tổ chức khai triển và quán triệt Quy tắc xử sự này tới từng cán bộ; rà soát, giám sát, tổ chức bình chọn và kiểm điểm việc tiến hành; đưa vào chỉ tiêu để xếp loại thi đua hàng 5.
Cả 2 phương án trên.

Câu hỏi 6 (2 điểm)
Trong xử sự với người dân tại cơ quan làm việc, Quy tắc xử sự đề xuất cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân như thế nào?

Không sách nhiễu; gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu; ko hứa hẹn gặp khắc phục công tác bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.
Không gây căng thẳng, giận dữ, đe dọa người dân.
Cả 2 phương án trên.

Câu hỏi 7 (2 điểm)
Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được vận dụng trong khuôn khổ nào?

Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành thị Hà Nội.
Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên khu vực thành thị Hà Nội.
Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành thị Hà Nội.

Câu hỏi 8 (2 điểm)
Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội đề xuất về y phục như thế nào?

Trang phục công sở lịch sự; đầu tóc gọn ghẽ.
Tư thế, cử chỉ nghiêm chỉnh; thái độ vồ vập, khiêm tốn, lễ độ, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng tiếng nói hòa nhã, ko nói tục.
Không hút thuốc lúc đang làm việc; ko sử dụng đồ uống có cồn, thổi nấu trong giờ làm việc.

Câu hỏi 9 (2 điểm)
Tinh thần tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được nêu trong Quy tắc như thế nào?

Không phát tán, tung tin, bịa chuyện, xúc phạm danh dự, phẩm chất người khác.
Không tự tiện phát ngôn, hỗ trợ thông tin, tài liệu ko đúng thẩm quyền.
Không lạm dụng, ko có hành vi quấy nhiễu người khác dưới mọi vẻ ngoài (lời nói, hành động, cử chỉ, tin nhắn…).
Không tham dự, tổ chức, lôi kéo người khác đánh bạc, chơi họ, hụi, lô, đề và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi vẻ ngoài.
Tất cả các phương án trên.

Câu hỏi 10 (2 điểm)
Quy định về kỷ luật trong việc tiến hành luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội?

Cán bộ vi phạm các quy định tại Quy tắc xử sự này, tùy chừng độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị coi xét, xử lý theo quy định của luật pháp.
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân Thủ đô tiến hành tốt Quy tắc xử sự sẽ được coi xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Câu hỏi 11 (2 điểm)
Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được ban hành theo quyết định nào?

Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.
Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017.
Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016.

Câu hỏi 12 (2 điểm)
Quy định Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội sử dụng công cụ, của cải của cơ quan như thế nào?

Không sử dụng của cải, thiết bị, công cụ công (oto, dế yêu, máy vi tính, đồ dùng văn phòng phẩm, hòm thư…) của cơ quan để dùng cho mục tiêu tư nhân.
Sử dụng tiết kiệm điện, nước và các vật tư văn phòng; điều hành chi phí đúng việc, đúng quy định.
Cả 2 phương án trên.

Câu hỏi 13 (2 điểm)
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội xử sự như thế nào tại nơi công cộng?

Kiểu mẫu chấp hành và di chuyển người dân tiến hành các nội quy, luật lệ nơi công cộng; ko vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.
Không tham dự, xúi giục; khích động hoặc bao che các hành vi vi phạm luật pháp của người khác.
Cả 2 phương án trên.

Câu hỏi 14 (2 điểm)
Trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội trong việc tiến hành Quy tắc như thế nào?

Cán bộ trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội ngoài việc tiến hành nghiêm quy định luật pháp, quy chế, nội quy của các cơ quan; Nắm vững, tiến hành đúng, đầy đủ, di chuyển, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng tiến hành các quy định của luật lệ.
Cán bộ vi phạm các quy định tại Quy tắc xử sự này, tùy chừng độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị coi xét, xử lý theo quy định của luật pháp.

Câu hỏi 15 (2 điểm)
Về khen thưởng trong việc tiến hành luật lệ xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội được quy định như thế nào?

Cán bộ, công chức kiểu mẫu chấp hành và di chuyển người dân tiến hành các nội quy, luật lệ nơi công cộng; ko vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.
Thủ trưởng các cơ quan của Thành phố có bổn phận tổ chức khai triển và quán triệt Quy tắc xử sự này tới từng cán bộ; rà soát, giám sát, tổ chức bình chọn và kiểm điểm việc tiến hành.
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân Thủ đô tiến hành tốt Quy tắc xử sự sẽ được coi xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Câu hỏi 16 (2 điểm)
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội cần tiến hành quy định gì đối với ko gian và an toàn trong công sở?

Hăng hái tham dự xây dựng, giữ giàng ko gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa gần gũi, tiến bộ nơi công sở.
Không tích trữ, sử dụng nguyên liệu gây nguy hại, cháy nổ, vũ khí trái quy định tại cơ quan.
Cả 2 phương án trên.

Câu hỏi 17 (2 điểm)
Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội đề xuất về thời kì làm việc như thế nào?

Chấp hành nghiêm quy định về thời kì làm việc của Nhà nước, của cơ quan; xếp đặt, sử dụng thời kì làm việc khoa học và hiệu quả.
Được làm việc riêng trong trong giờ làm việc, mà ko gây tác động cho người khác.
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc Thành phố chủ động quyết định thời kì làm việc tại công sở.

Câu hỏi 18 (2 điểm)
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội phải tiến hành quy định về tác phong như thế nào?

Tư thế, cử chỉ nghiêm chỉnh; thái độ vồ vập, khiêm tốn, lễ độ, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng tiếng nói hòa nhã, ko nói tục.
Được làm việc riêng trong trong giờ làm việc, mà ko gây tác động cho người khác.
Không hút thuốc lúc đang làm việc; ko sử dụng đồ uống có cồn, thổi nấu trong giờ làm việc.

Câu hỏi 19 (2 điểm)
Quy tắc đề xuất Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội xử sự với người dân tại cơ quan làm việc như thế nào

Gicửa ải quyết đề xuất, công tác của người dân đúng quy định, thứ tự.
Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ vồ vập, nhiệt tình, bổn phận; dành đầu tiên cung ứng khắc phục công tác với người già, yếu, người khuyết tật, đàn bà mang thai, người đau ốm.
Nghiêm túc nhận lỗi, nhận thiếu sót, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm lúc để xảy ra sơ sót.
Cả 3 phương án trên.

Câu hỏi 20 (2 điểm)
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội phải tiến hành quy định xử sự nào dưới đây tại nơi trú ngụ?

Kiểu mẫu, tránh khoa trương, hoang phí, mục tiêu trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia…
Chuyển di gia đình, người nhà, những người bao quanh tham dự tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, luật pháp của nhà nước; tuyên truyền, tầm thường, giáo dục, tiến hành luật pháp, phòng chống tệ nạn xã hội.
Cả 2 phương án trên.

4. Câu hỏi tự luận cuộc thi online Tuyên truyền luật lệ xử sự
Câu 1: Tại cơ quan, đơn vị anh (chị) đang công việc, đã tổ chức tiến hành Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội như thế nào? Anh (chị) bình chọn những hoạt động nào thiết thực, hiệu quả? Tại sao?
Câu 2: Anh (chị) hãy yêu cầu 1 số biện pháp để tiếp diễn tiến hành hiệu quả “Quy tắc xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân trong các cơ quan thuộc thành thị Hà Nội” chỉ cần khoảng đến?
(*) Xem xét:
– Bài viết ko quá 1500 từ, thi bằng vẻ ngoài soạn thảo trên ứng dụng thi (Times New Roman 14pt) hoặc file đính kèm dạng: .doc,.docx
– Thí sinh ko được đính kèm ảnh trong bài thi.
– Phần tự luận có thể nộp bài ngay hoặc nộp trước 24h ngày 20/11/2021.
– Thí sinh chỉ được nộp bài thi tự luận 1 lần độc nhất.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Tài liệu của KTHN VN.

Tagsbài dự thi Bài thu hoạch

[rule_2_plain]

#Đáp #án #Cuộc #thi #trực #tuyến #Tuyên #truyền #quy #tắc #ứng #xử #Hà #Nội


 • #Đáp #án #Cuộc #thi #trực #tuyến #Tuyên #truyền #quy #tắc #ứng #xử #Hà #Nội
 • Tổng hợp: KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button