Dàn ý chi tiết tính sử thi trong truyện ngắn Rừng Xà Nu
Dàn ý chi tiết tính sử thi trong truyện ngắn Rừng Xà Nu

Đề bài: tính sử thi trong Rừng Xà Nu

Mở bài

Nền văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 là một nền văn học sử thi. Cảm hứng anh hùng ca xuất hiện trong hầu hết các sáng tác văn xuôi thuộc giai đoạn này. Thấm nhuần tư tưởng Nơi nào không cầm súng, nơi đó không phải là Tổ quốc. Định nghĩa Việt Nam là phải cầm vũ khí diệt thù (Chế Lan Viên), nhà văn Nguyễn Trung Thành đã mang đến cho người đọc “Rừng xà nu” được coi như “hịch tướng sĩ của thời đại chống Mỹ” . Và Rừng Xà Nu là một trong số đó. Tác phẩm để thể hiện sâu sắc tính sử thi của vùng đất và con người Tây Nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *