Đến với bài mẫu lập dàn ý suy nghĩ về thế hệ trẻ tương lai của đất nước, các em học sinh sẽ nắm vững hơn nữa kĩ năng viết dàn ý bài văn nghị luận xã hội cho đúng trình tự, cách sắp xếp các ý chính cho logic, rõ ràng để làm nổi bật lên vấn đề cần nghị luận.

I. Dàn ý Suy nghĩ về thế hệ trẻ tương lai của đất nước

1. Mở bài

Dẫn dắt vấn đề, nêu suy nghĩ về thế hệ trẻ tương lai của đất nước: Thế hệ trẻ không chỉ là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển xã hội mà còn quyết định sự suy thịnh, tồn vong của đất nước

2. Thân bài

· Thế nào là thế hệ trẻ: là tập thể những con người đang trong độ tuổi thanh niên, độ tuổi đẹp nhất của đời người, sung sức và giàu nhiệt huyết nhất
· Vai trò của thế hệ trẻ:
· Thời xưa: Biết bao thế hệ người trẻ là những người lính, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã chiến đấu hết mình và hy sinh vì độc lập dân tộc
· Thời nay: Là lực lượng đi đầu tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào đời sống và sản xuất
· Nhiệm vụ của thế hệ trẻ: Cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, sau đó là tiếp cận tới những tiến bộ của thời đại, gia sức cống hiến cho xã hội, luôn trong trạng thái sẵn sàng lao động và chiến đấu

3. Kết bài

Tổng kết vấn đề: Khẳng định vai trò của thế hệ trẻ đối với tương lai của đất nước
 

II. Bài văn mẫu Suy nghĩ về thế hệ trẻ tương lai của đất nước

Để nhìn nhận về xu hướng phát triển cũng như tương lai của một đất nước, cần xem xét và đánh giá trên nhiều phương diện, nhiều yếu tố khác nhau, tuy nhiên một trong những yếu tố nổi bật mang tính quyết định hàng đầu chính là thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ không chỉ là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển xã hội mà còn quyết định sự suy thịnh, tồn vong của đất nước. Chính vì vậy, không thể tách rời thế hệ trẻ và tương lai của đất nước.

Thế hệ trẻ hay tuổi trẻ là tập thể những con người đang trong độ tuổi thanh niên, độ tuổi đẹp nhất của đời người, sung sức và giàu nhiệt huyết nhất. Thế hệ trẻ cống hiến hết mình, dám nghĩ dám làm và không ngại khó khăn, đây là thế hệ vàng của một đất nước. Tương lai phía trước của đất nước còn nhiều khó khăn, thử thách, ở mỗi giai đoạn của lịch sử dân tộc đòi hỏi những yêu cầu khác nhau. Thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước phải kịp thời nắm bắt và không ngừng cố gắng đáp ứng cho sự phát triển của đất nước…(Còn tiếp)

>> Xem bài mẫu đầy đủ Suy nghĩ về thế hệ trẻ tương lai của đất nước tại đây.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *