Wiki

Đàn Nam Giao

Đàn Nam Giao là đàn lập ra để vua chúa phong kiến tế trời (xem Tế Nam Giao). Ở Việt Nam hiện còn các di tích:

  • Đàn Nam Giao triều Nguyễn
  • Đàn Nam Giao Thăng Long
  • Đàn Nam Giao nhà Tây Sơn
  • Đàn Nam Giao nhà Hồ

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Đàn Nam Giao.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—KTHN—

Check Also
Close
Back to top button