Tài Liệu

Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH

Ngày 16/09/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022, như sau:

 • Đối với lớp 6: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT. Thực hiện dạy học theo chương trình, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và hướng dẫn thực hiện trong điều kiện phòng, chống Covid-19 tại Phụ lục I kèm theo Công văn này.
 • Đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12 thực hiện dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Công văn này. Đối với các các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp trung học phổ thông và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục tham khảo Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với điều kiện thực tế.

Nội dung Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————
Số: 4040/BGDĐT-GDTrH
V/v: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022
Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19, Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 11/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022, như sau:

1 . Đối với lớp 6, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT: Thực hiện dạy học theo chương trình, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và hướng dẫn thực hiện trong điều kiện phòng, chống Covid-19 tại Phụ lục I kèm theo Công văn này. Trong đó, đối với những nội dung phù hợp và thuận lợi cho học sinh khai thác, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa và học liệu dạy học trực tuyến, nhà trường tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình; đối với những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm, nhà trường tổ chức lựa chọn, sử dụng học liệu dạy học trực tuyến để dạy học hoặc hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở nhà phù hợp với điều kiện thực tế.

2 . Đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT:

a ) Thực hiện dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Công văn này. Đối với các các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp trung học phổ thông và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục tham khảo Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với điều kiện thực tế.

b ) Công văn này thay thế Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

3 . Cơ sở giáo dục trung học xây dựng, hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn thực hiện chương trình cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Công văn này, bảo đảm chủ động, linh hoạt ứng phó với các tình huống của dịch Covid-19 tại địa phương, kịp thời tổ chức dạy học những nội dung kiến thức cơ bản theo yêu cầu cần đạt của chương trình, làm cơ sở để tiếp tục dạy học các nội dung còn lại, kết hợp với việc tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản đã học cho các nhóm đối tượng học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương. Không kiểm tra, đánh giá định kì đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng;
– Các trường phổ thông trực thuộc;
– Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN;
– Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

…………….

Tải File về để xem toàn bộ nội dung điều chỉnh các môn học cấp THCS và THPT

Ngoài ra các bạn tham khảo thêm:

Tinh giản chương trình năm học 2021 – 2022 cấp THCS

 • Điều chỉnh nội dung môn Ngữ văn năm 2021 – 2022 cấp THCS
 • Điều chỉnh nội dung môn Địa lí năm 2021 – 2022 cấp THCS
 • Điều chỉnh nội dung môn Toán năm 2021 – 2022 cấp THCS
 • Điều chỉnh nội dung môn Âm nhạc năm 2021 – 2022 cấp THCS
 • Điều chỉnh nội dung môn Công nghệ năm 2021 – 2022 cấp THCS
 • Điều chỉnh nội dung môn Sinh học năm 2021 – 2022 cấp THCS

Tinh giản chương trình năm học 2021 – 2022 cấp THPT

 • Điều chỉnh nội dung môn Toán năm 2021 – 2022 cấp THPT
 • Điều chỉnh nội dung môn Tin học năm 2021 – 2022 cấp THPT
 • Điều chỉnh nội dung môn Lịch sử năm 2021 – 2022 cấp THPT
 • Điều chỉnh nội dung môn Ngữ văn năm 2021 – 2022 cấp THPT
 • Điều chỉnh nội dung môn Ngữ văn năm 2021 – 2022 cấp THPT
 • Điều chỉnh nội dung môn Địa lí năm 2021 – 2022 cấp THPT
 • Điều chỉnh nội dung môn Thể dục năm 2021 – 2022 cấp THPT
 • Điều chỉnh nội dung môn Tiếng Anh năm 2021 – 2022 cấp THPT
 • Điều chỉnh nội dung môn Hóa học năm 2021 – 2022 cấp THPT
 • Điều chỉnh nội dung môn Công nghệ năm 2021 – 2022 cấp THPT

Lưu ý: Mời thầy cô cùng tải file về để tham khảo nội dung tinh giản chương trình chi tiết cho từng môn, từng khối lớp!

KTHN

Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng Trung tâm đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng tốt nhất hà nội, tphcm, bắc ninh, hải phòng, hải dương hay cần thơ...Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button