Công điện 07/CĐ-BNN-TY Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại tỉnh biên giới giáp với Cam-Pu-Chia

Công văn số 07 / CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng nhanh công việc phòng, chống dịch cúm gia cầm tại các tỉnh biên thuỳ giáp Campuchia.

Bộ Nông nghiệp và
tăng trưởng nông thôn
——–
con số: 07/ CD-BNN-TY

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————–

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 5 2013

điện nguy cấp
Xem xét về Phòng chống và Kiểm soát Cúm gia cầm ở các tỉnh biên thuỳ với Campuchia

bộ trưởng bộ nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn

Điện:

– Chủ tịch UBND các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bình Phục;
– Các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Theo công bố của Bộ Y tế Campuchia và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ đầu 5 2013 cho tới hiện tại, Campuchia đã có 09 trường hợp nhiễm cúm A / H5N1, trong ấy: 08 người tử vong; cùng lúc, trên Ngày 20 tháng 2 5 2013, WHO đã ban bố Vi rút cúm gia cầm gây bệnh cho gia cầm và người hầu Campuchia là nhóm H5N1 1.1. Kết quả dò la dịch tễ cho thấy tất cả các bệnh nhân đều có tiền sử xúc tiếp với gia cầm. Trong lúc ấy, dịch cúm gia cầm đã bùng phát ở 1 số tỉnh của Campuchia, bao gồm các tỉnh Takeo và Kampong-cham trên biên thuỳ với Việt Nam. Do ấy, nguy cơ dịch cúm gia cầm lây lan sang đàn gia cầm và người hầu Việt Nam là rất cao.

Để mau chóng dập tắt dịch cúm gia cầm ngày nay, chủ động, chặn lại có hiệu quả sự lây lan của các chủng vi rút cúm từ Campuchia vào Việt Nam, ko để dịch bệnh lây lan sang người, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Ủy ban các tỉnh giáp biên thuỳ cần làm việc với Campuchia và Ban lãnh đạo tổ quốc phòng chống dịch cúm gia cầm cùng các bộ và ủy ban.

1. Nghiêm cấm chuyển vận, giao thương, tiêu thụ gia cầm, thành phầm gia cầm qua biên thuỳ dưới mọi bề ngoài, kể cả qua biên thuỳ, tổ chức, tư nhân và cư dân khu vực biên thuỳ dưới bề ngoài biếu, tặng gia cầm, thành phầm gia cầm.

2. Nghiêm cấm chuyển vận đàn gia cầm có xuất xứ từ Campuchia vào Việt Nam để chăn nuôi, thả rông và trái lại.

3. Khẩn trương tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cần tiêm phòng tại khu vực biên thuỳ Campuchia và các địa phương có nguy cơ cao tại địa phương; theo chỉ dẫn của Bộ Thú y (Công văn số 1847 / TY-ĐT ngày 02/11. , 2012 và 28/02/2013 Các loại vắc xin dùng để tiêm chủng.

4. Tổ chức chỉ dẫn, giám sát chặt chẽ các thôn, làng: lúc đàn gia cầm có biểu thị thất thường phát hiện sớm và xử lý triệt để, giảm thiểu lây lan dịch bệnh gia cầm sang người.

5. Đẩy mạnh nhận thức phổ quát trên các dụng cụ truyền thông về sự nguy nan của bệnh cúm gia cầm; chuyển di người chăn nuôi gia cầm công bố cho cán bộ thú y và chính quyền địa phương lúc phát hiện gia cầm nghi mắc bệnh cúm hoặc chết thất thường; gia cầm được nuôi giam cấm và thường xuyên vệ sinh, tiêu độc; tuân thủ tiêm phòng vắc xin cúm; Không giao thương, chuyển vận, sử dụng gia cầm và thành phầm gia cầm ko rõ xuất xứ, nguồn gốc, chỉ sử dụng thành phầm gia cầm đã nấu 9.

6. Tiếp tục tiến hành các giải pháp hăng hái khác để phòng, chống dịch theo ý thức Thông báo số 04 / CĐ-BNN-TY ngày 05/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng nhanh công việc. Dịch cúm gia cầm.

Bộ NN & PTNT yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh biên thuỳ giáp Campuchia và các Bộ, ngành thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm tổ quốc chỉ dẫn tiến hành nghiêm chỉnh quy chế. Trong giai đoạn chỉ dẫn, nếu có vướng mắc, yêu cầu công bố về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời phối hợp xử lý.

người nhận:
– như trên;
– Các Phó Thủ tướng: Hwang Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân (b / c);
– Văn phòng Trung ương Đảng (b / c);
– văn phòng chính phủ (b / c);
– Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống và Cứu trợ thiên tai;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y các tỉnh giáp biên thuỳ Campuchia;
– Chi cục Thú y, Chi cục Chăn nuôi;
– Lưu: VT, TY.

bộ trưởng, mục sư

(tín hiệu)

Cao Debai

Xem thêm về bài viết

Công điện 07/CĐ-BNN-TY Đẩy mạnh công việc phòng, chống dịch cúm gia cầm tại tỉnh biên thuỳ giáp với Cam-Pu-Chia

[rule_3_plain]

Công điện 07/CĐ-BNN-TY về tăng nhanh công việc phòng, chống dịch cúm gia cầm tại tỉnh biên thuỳ giáp với Cam-Pu-Chia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN——–Số: 07/CĐ-BNN-TYCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộ lập – Tự do – Hạnh phúc ————————-Hà Nội, ngày 07 tháng 03 5 2013 CÔNG ĐIỆN KHẨNVỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM TẠI CÁC TỈNH BIÊN GIỚI GIÁP VỚI CĂM-PU-CHIA(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNĐiện:- Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bình Phước; – Các Bộ, ngành thành viên Ban lãnh đạo tổ quốc phòng chống dịch cúm gia cầm.Theo công bố của Bộ Y tế Căm-pu-chia và Tổ chức Y tế toàn cầu (WHO), từ đầu 5 2013 tại Căm-pu-chia đã hiện ra 09 ca bệnh cúm A/H5N1 trên người, trong ấy đã có 08 trường hợp tử vong; cùng lúc ngày 20/02/2013 tổ chức WHO đã công bố vi rút cúm gia cầm đang gây bệnh cho gia cầm và người tại Căm-pu-chia là H5N1 nhánh 1.1. Kết quả dò la dịch tễ học cho thấy, tất cả các bệnh nhân đều có tiền sử xúc tiếp với gia cầm. Cùng lúc, các ổ dịch cúm gia cầm đã xẩy ra tại 1 số tỉnh của Căm-pu-chia, trong ấy có tỉnh Takeo, Kampong-cham giáp với Việt Nam. Do vậy, nguy cơ dịch cúm gia cầm lây lan cho đàn gia cầm và lây sang người hầu Việt Nam là rất cao.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Để mau chóng dập tắt các ổ dịch cúm gia cầm ngày nay, chủ động chặn lại có hiệu quả sự lây lan chủng vi rút cúm từ Căm-pu-chia vào Việt Nam, ko để lây bệnh cho người, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh biên thuỳ giáp với Căm-pu-chia, các Bộ, ngành thành viên Ban lãnh đạo tổ quốc phòng chống dịch cúm gia cầm khẩn trương lãnh đạo tiến hành các nội dung sau:1. Nghiêm cấm tất cả các bề ngoài chuyển vận, giao thương, tiêu thụ gia cầm, thành phầm gia cầm qua biên thuỳ với Căm-pu-chia, bao gồm cả bề ngoài cho, tặng gia cầm và thành phầm gia cầm qua biên thuỳ của các tổ chức, tư nhân và cư dân khu vực biên thuỳ.2. Nghiêm cấm việc đi lại đàn gia cầm có xuất xứ từ Căm-pu-chia sang bờ cõi Việt Nam để nuôi, chăn thả trên các cánh đồng và trái lại.3. Khẩn trương tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho toàn thể đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng trên khu vực các huyện biên thuỳ giáp với Căm-pu-chia và các địa bàn có nguy cơ cao tại địa phương; chủng loại vắc xin sử dụng tiêm phòng theo chỉ dẫn của Cục Thú y (tại các công văn số 1847/TY-DT ngày 02/11/2012 và công văn số 316/TY-DT ngày 28/2/2013).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Tổ chức lãnh đạo giám sát chặt chẽ tại các thôn, bản, ấp: Phát hiện sớm lúc đàn gia cầm có biểu thị khác lạ và xử lý triệt để, giảm thiểu lây lan dịch bệnh gia cầm và lây bệnh cho người.5. Đẩy mạnh công việc tuyên truyền sâu rộng trên các dụng cụ thông tin về tác hại của bệnh cúm gia cầm; chuyển di người chăn nuôi gia cầm phải khai báo cho viên chức thú y, chính quyền cơ sở lúc phát hiện gia cầm nghi mắc bệnh cúm hoặc chết thất thường; tiến hành nuôi giam cấm gia cầm và vận dụng các giải pháp vệ sinh, tiệt trùng thường xuyên; chấp hành việc tiêm vắc xin phòng bệnh cúm; ko giao thương, chuyển vận, sử dụng gia cầm và thành phầm gia cầm ko rõ xuất xứ, chỉ sử dụng các thành phầm gia cầm đã qua chế biến 9.6. Tiếp tục vận dụng các giải pháp chủ động phòng, chống dịch khác theo ý thức Công điện số 04/CĐ-BNN-TY ngày 05/2/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng nhanh công việc phòng, chống dịch cúm gia cầm.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban quần chúng các tỉnh biên thuỳ giáp với Căm-pu-chia, các Bộ, ngành trong Ban lãnh đạo tổ quốc phòng chống dịch cúm gia cầm lãnh đạo tiến hành nghiêm các nội dung trên. Trong giai đoạn lãnh đạo, nếu có vướng mắc, yêu cầu công bố về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp, xử lý kịp thời./.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}) Nơi nhận:- Như trên;- Các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);- Văn phòng Chính phủ (để b/c);- Các thành viên Ban lãnh đạo tổ quốc PCDCGC;- Sở NN và PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh biên thuỳ giáp với Căm-pu-chia;- Cục Thú y, Cục Chăn nuôi;- Lưu: VT, TY.BỘ TRƯỞNG (Đã ký) Cao Đức Phát

[rule_2_plain]

#Công #điện #07CĐBNNTY #Tăng #cường #công #tác #phòng #chống #dịch #cúm #gia #cầm #tại #tỉnh #biên #giới #giáp #với #CamPuChia


  • #Công #điện #07CĐBNNTY #Tăng #cường #công #tác #phòng #chống #dịch #cúm #gia #cầm #tại #tỉnh #biên #giới #giáp #với #CamPuChia
  • Tổng hợp: KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button