Chuyên đề đơn thức, đơn thức đồng dạng

Tài liệu gồm 10 trang giới thiệu về đơn thức, lý thuyết trọng điểm về đơn thức, các dạng toán, chuyên đề bài tập có đáp án và lời giải cụ thể, cung cấp các em học trò lớp 7 học tốt chương này. Phần Toán Đại Số 7 Chương 4: Biểu Thức Đại Số.

Tiêu chí:

Hiểu biết:
+ Nắm vững các định nghĩa về đơn thức, đơn thức đồng dư và bậc của đơn thức.
+ Nắm vững luật lệ cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.
Kĩ năng:
+ Nhận biết các đơn chất giống nhau.
+ Quy tắc tiến hành phép cộng, phép trừ các đơn thức đồng dạng, bỏ dấu ngoắc, rút ​​gọn đơn thức.
1 lứa tuổi. Lý thuyết Trung tâm Hoa Kỳ
2, loại bài tập

Bảng 1: Nhận dạng đơn thức.
Dạng 2: Rút gọn đơn thức.
Bảng 3: Các trị giá đơn thức đã tính.
Bảng 4: Nhận dạng các đơn thức đồng dạng.
Bảng 5: Phép cộng và phép trừ các đơn chất gần giống.


.

Xem thêm về bài viết

Chuyên đề đơn thức, đơn thức đồng dạng

[rule_3_plain]

Tài liệu gồm 10 trang, thể hiện lý thuyết trọng điểm, các dạng toán và bài tập chuyên đề đơn thức, đơn thức đồng dạng, có đáp án và lời giải cụ thể, cung cấp học trò lớp 7 trong công đoạn học tập chương trình Toán 7 phần Đại số chương 4: Biểu thức đại số.
Tiêu chí:
Kiến thức:
+ Nắm vững định nghĩa đơn thức, đơn thức đồng dạng và bậc của đơn thức.
+ Nắm vững luật lệ cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.
Kỹ năng:
+ Nhận biết được các đơn thức đồng dạng.
+ Thực hiện được cộng, trừ các đơn thức đồng dạng, luật lệ bỏ dấu ngoắc và thu gọn đơn thức.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Nhận biết đơn thức.
Dạng 2: Thu gọn đơn thức.
Dạng 3: Tính trị giá của đơn thức.
Dạng 4: Nhận biết đơn thức đồng dạng.
Dạng 5: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #đơn #thức #đơn #thức #đồng #dạng


  • #Chuyên #đề #đơn #thức #đơn #thức #đồng #dạng
  • Tổng hợp: KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button