Game

Cách xem hoặc xóa lịch sử duyệt web trên PlayStation 4

Trình duyệt web trên Sony PlayStation 4 của Sony ghi lại lịch sử duyệt web giống như trình duyệt web trên máy tính. Bạn có thể xem và xóa lịch sử duyệt web trên thiết bị này nếu muốn. Tuy nhiên, PS4 không có chế độ trình duyệt riêng tư. Nếu bạn muốn duyệt web ẩn danh, bạn phải xóa toàn bộ lịch sử duyệt web của mình sau mỗi phiên.

  • Tìm kiếm ẩn danh: có thể bảo vệ quyền riêng tư

Cách xem và xóa lịch sử duyệt web

Để tìm lịch sử duyệt web trong ứng dụng Tìm kiếm trên Internet, hãy nhấn nút Tùy chọn trên bảng điều khiển DualShock 4, chọn Lịch sử duyệt web và sau đó nhấn nút X.

Chọn Lịch sử Duyệt web

Bạn sẽ thấy lịch sử duyệt web ở đây và nhấp vào nút X trên trang web đã chọn để mở lại bất kỳ trang nào trong trình duyệt. Để xóa lịch sử duyệt web, hãy nhấn nút Tùy chọn trên bảng điều khiển một lần nữa, sau đó nhấn nút Xoá lịch sử truy cập.

Nhấp vào nút Xóa lịch sử duyệt web

Cách xóa các trang thường dùng

PS4 cũng ghi nhớ các trang được sử dụng thường xuyên (không gian mở gần đây). Để mở menu này, hãy nhấn nút R2 trên bảng điều khiển (kích hoạt bên phải) trên giao diện điều hướng chính.

Nhấn phím R2

Nhấn nút một lần nữa Tùy chọn một lần nữa và sau đó chọn Xóa tất cả để xóa toàn bộ danh sách các trang được sử dụng gần đây. Bạn cũng có thể chọn xóa từng trang bằng cách chọn nó, sau đó nhấp vào Tùy chọn và chọn Đã xóa.

Chọn Xóa tất cả

Cách xóa cookie và tệp bộ nhớ cache

Ứng dụng trình duyệt Internet cũng ghi lại cookie và dữ liệu trang web. Để xóa những dữ liệu này, hãy nhấn nút Tùy chọn trên giao diện điều hướng đầu tiên và sau đó chọn Xếp hàng.

Chọn cài đặt

Để xóa cookie, hãy chọn tùy chọn Xóa cookie của bạn và để xóa dữ liệu web đã thu thập, hãy chọn tùy chọn Xóa dữ liệu web.

Chọn Xóa cookie

Xem thêm:

  • Cách xem và xóa lịch sử công việc trên Windows 10
  • Hướng dẫn xóa hoàn toàn Lịch sử Google
  • Xóa lịch sử duyệt web trên thiết bị Android
Back to top button