Hỏi Đáp

Cách tính sin, cos, tan, cot trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi

Các hàm lượng giác sin, cos, tan, cot là những hàm cơ bản mà các em phải nắm chắc mới có thể học tốt trong thực tế. Tính toán các hàm số lượng giác bằng tay sẽ gây khó khăn cho bạn. Cùng theo dõi bài viết để biết cách tính sin, cos, tan, cot trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi đơn giản.

1. Cách bấm Máy tính Sine

bước 1: dựa theo chuyển khoản > Bấm để chọn Sin.

Nhấn phím sin trên máy tính

Nhấn phím sin trên máy tính

Bước 2: nhập khẩu giá trịỞ đây tôi chọn 1/2 > Nhấn Chìa khóa)”Đóng ngoặc> nhấn Biểu tượng=“.

Nhập giá trị vào máy

Nhập giá trị vào máy

kết quả cho thấy.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: triển khai thực hiện Chia kết quả cho 180 > Nhấn Biểu tượng=“.

Tiếp tục và chia kết quả cho 180

Tiếp tục và chia kết quả cho 180

Bước 4:kết quả cho thấy.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

2. Cách bấm máy tính cos

bước 1: dựa theo chuyển khoản > Bấm để chọn bởi vì.

Nhấn phím cos trên máy tính

Nhấn phím cos trên máy tính

Bước 2: nhập khẩu giá trịỞ đây tôi chọn 1/2 > Nhấn Chìa khóa)”Đóng ngoặc> nhấn Biểu tượng=“.

Nhập giá trị vào máy

Nhập giá trị vào máy

kết quả cho thấy.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: triển khai thực hiện Chia kết quả cho 180 > Nhấn Biểu tượng=“.

Tiếp tục và chia kết quả cho 180

Tiếp tục và chia kết quả cho 180

Bước 4:kết quả cho thấy.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

3. Cách tính tan (tg) bằng máy tính

bước 1: dựa theo chuyển khoản > Bấm để chọn màu nâu.

Nhấn phím tan trên máy tính

Nhấn phím tan trên máy tính

Bước 2: nhập khẩu giá trịỞ đây tôi chọn Căn hộ 3 > Nhấn Chìa khóa )”Đóng ngoặc> nhấn Biểu tượng=“.

Nhập giá trị vào máy

Nhập giá trị vào máy

kết quả cho thấy.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: triển khai thực hiện chỉ nhận được kết quảtôi là 180 > Nhấn Biểu tượng=“.

Tiếp tục và chia kết quả cho 180

Tiếp tục và chia kết quả cho 180

Bước 4:kết quả cho thấy.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

4. Cách tính cũi (ctg) bằng máy tính

Sử dụng công thức cot = 1 / tan

bước 1: Bấm để chọn Chìa khóa ghi điểm > nhập Số 1 thành phần tử số.

Nhập công thức phân số

Nhập công thức phân số

Bước 2: Nhập khóa màu nâu > nhập mức độ do câu hỏi đưa raỞ đây tôi chọn 30 ° > Nhấn Chìa khóa )“để đóng ngoặc.

Nhập tan theo cùng một mức độ như đã cho trong câu hỏi

Nhập tan theo cùng một mức độ như đã cho trong câu hỏi

Bước 3: nhấn”=“> kết quả cho thấy giường cũi.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

Sử dụng công thức cot A = tan (90 ° – A)

Ngoài cách tính cot trên, chúng ta cũng có thể tính cot trên máy tính cầm tay theo công thức cot A = tan (90 ° – A). trong đó A là số đo của góc.

Ví dụ: Tính 60 ° cũi.

Giải: Theo công thức cot A = tan (90 ° – A), ta sẽ có cot 60 ° = tan (90 ° – 60 °). Vì vậy, cũi 60 ° = tan 30 °. Vì vậy, để tính toán 60 ° cũi trên máy tính, chúng ta sẽ tiếp tục và tính 30 ° tan.

bước 1: dựa theo màu nâu > nhập trình độ, Tôi chọn ở đây 30 > Nhấn Chìa khóa)“để đóng ngoặc.

Nhấn tan trên máy tính và nhập độ

Nhấn tan trên máy tính và nhập độ

Bước 2: dựa theo Biểu tượng=”> Theo công thức cot A = tan (90 ° – A), kết quả của tan 30 ° được hiển thị, là kết quả của cot 60 °.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

xem thêm

.

Thông tin thêm

Cách tính sin, cos, tan, cot trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi

#Cách #tính #sin #cos #tan #cot #trên #máy #tính #cầm #tay #máy #tính #bỏ #túi

[rule_3_plain]

#Cách #tính #sin #cos #tan #cot #trên #máy #tính #cầm #tay #máy #tính #bỏ #túi

Hàm lượng giác sin, cos, tan, cot là những hàm cơ bản mà bạn phải nắm thật chắc để có thể làm tốt các bài tập. Việc tính hàm lượng giác bằng tay khiến bạn gặp khá nhiều khó khăn. Hãy theo dõi bài viết để sở hữu cách tính sin, cos, tan, cot trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi đơn giản.

1. Cách bấm máy tính tính sin

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn sin.

Nhấn chọn phím sin trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn 1/2 > Nhấn phím “)” để đóng ngoặc > Nhấn dấu “=”.

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu “=”.

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

2. Cách bấm máy tính tính cos

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn cos.

Nhấn chọn phím cos trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn 1/2 > Nhấn phím “)” để đóng ngoặc > Nhấn dấu “=”.

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu “=”.

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

3. Cách bấm máy tính tính tan (tg)

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn tan.

Nhấn chọn phím tan trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn căn 3 > Nhấn phím “)” để đóng ngoặc > Nhấn dấu “=”.

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu “=”.

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

4. Cách bấm máy tính tính cot (ctg)

Sử dụng công thức cot = 1/tan

Bước 1: Nhấn chọn phím phân số > Nhập số 1 vào phần tử số.

Nhập công thức phân số

Bước 2: Nhập phím tan > Nhập số độ mà đề bài cho, ở đây mình chọn 30° > Nhấn phím “)” để đóng ngoặc.

Nhập tan cùng số độ mà đề bài cho

Bước 3: Nhấn dấu “=” > Hiển thị kết quả cho cot.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Sử dụng công thức cot A = tan (90°- A)

Ngoài cách tính cot như trên, chúng ta còn có thể tính cot theo công thức cot A = tan (90°- A) trên máy tính cầm tay. Trong đó, A là số đo góc.

Ví dụ: Hãy tính cot 60°.

Giải: Theo công thức cot A = tan (90°- A), ta sẽ có cot 60° = tan (90°- 60°). Suy ra, cot 60°= tan 30°. Vậy nên để tính cot 60° trên máy tính, ta sẽ tiến hành tính tan 30°.

Bước 1: Nhấn phím tan > Nhập số độ, ở đây mình chọn 30 > Nhấn phím “)” để đóng ngoặc.

Nhấn chọn phím tan trên máy tính và nhập số độ

Bước 2: Nhấn dấu “=” > Hiển thị kết quả của tan 30°, tức kết quả của cot 60° theo công thức cot A = tan (90°- A).

Hiển thị kết quả hình ảnh

Xem thêm

TagsHỏi đáp

#Cách #tính #sin #cos #tan #cot #trên #máy #tính #cầm #tay #máy #tính #bỏ #túi

[rule_2_plain]

#Cách #tính #sin #cos #tan #cot #trên #máy #tính #cầm #tay #máy #tính #bỏ #túi

[rule_2_plain]

#Cách #tính #sin #cos #tan #cot #trên #máy #tính #cầm #tay #máy #tính #bỏ #túi

[rule_3_plain]

#Cách #tính #sin #cos #tan #cot #trên #máy #tính #cầm #tay #máy #tính #bỏ #túi

Hàm lượng giác sin, cos, tan, cot là những hàm cơ bản mà bạn phải nắm thật chắc để có thể làm tốt các bài tập. Việc tính hàm lượng giác bằng tay khiến bạn gặp khá nhiều khó khăn. Hãy theo dõi bài viết để sở hữu cách tính sin, cos, tan, cot trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi đơn giản.

1. Cách bấm máy tính tính sin

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn sin.

Nhấn chọn phím sin trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn 1/2 > Nhấn phím “)” để đóng ngoặc > Nhấn dấu “=”.

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu “=”.

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

2. Cách bấm máy tính tính cos

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn cos.

Nhấn chọn phím cos trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn 1/2 > Nhấn phím “)” để đóng ngoặc > Nhấn dấu “=”.

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu “=”.

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

3. Cách bấm máy tính tính tan (tg)

Bước 1: Nhấn phím SHIFT > Nhấn chọn tan.

Nhấn chọn phím tan trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn căn 3 > Nhấn phím “)” để đóng ngoặc > Nhấn dấu “=”.

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: Tiến hành lấy kết quả chia cho 180 > Nhấn dấu “=”.

Tiến hành lấy kết quả chia cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

4. Cách bấm máy tính tính cot (ctg)

Sử dụng công thức cot = 1/tan

Bước 1: Nhấn chọn phím phân số > Nhập số 1 vào phần tử số.

Nhập công thức phân số

Bước 2: Nhập phím tan > Nhập số độ mà đề bài cho, ở đây mình chọn 30° > Nhấn phím “)” để đóng ngoặc.

Nhập tan cùng số độ mà đề bài cho

Bước 3: Nhấn dấu “=” > Hiển thị kết quả cho cot.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Sử dụng công thức cot A = tan (90°- A)

Ngoài cách tính cot như trên, chúng ta còn có thể tính cot theo công thức cot A = tan (90°- A) trên máy tính cầm tay. Trong đó, A là số đo góc.

Ví dụ: Hãy tính cot 60°.

Giải: Theo công thức cot A = tan (90°- A), ta sẽ có cot 60° = tan (90°- 60°). Suy ra, cot 60°= tan 30°. Vậy nên để tính cot 60° trên máy tính, ta sẽ tiến hành tính tan 30°.

Bước 1: Nhấn phím tan > Nhập số độ, ở đây mình chọn 30 > Nhấn phím “)” để đóng ngoặc.

Nhấn chọn phím tan trên máy tính và nhập số độ

Bước 2: Nhấn dấu “=” > Hiển thị kết quả của tan 30°, tức kết quả của cot 60° theo công thức cot A = tan (90°- A).

Hiển thị kết quả hình ảnh

Xem thêm

TagsHỏi đáp


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/cach-tinh-sin-cos-tan-cot-tren-may-tinh-cam-tay-may-tinh-bo-tui/

KTHN

Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng Trung tâm đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng tốt nhất hà nội, tphcm, bắc ninh, hải phòng, hải dương hay cần thơ...Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button