Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Azota là nền tảng giúp giáo viên dễ dàng tạo đề thi, bài tập online nhanh chóng, dễ dàng, gửi đề thi đến học sinh làm bài thi đơn giản. Hãy tham khảo với KTHN nhé.

==>> Hướng dẫn tôi ưu chuẩn nhất Azota để hiệu suất guản dạy đạt 100%

Video Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn azota đăng ký tài khoản giao bài tập và chấm bài trực tuyến.

Nền tảng Azota là gì? Ưu điểm của Azota

Azota là nền tảng giúp giáo viên dễ dàng tạo đề thi, bài tập online nhanh chóng, dễ dàng. Azota giúp thầy cô, trung tâm đào tạo, nhà trường số hóa đề thi, bài tập trong vài phút. Dễ dàng tổ chức các kỳ thi, kiểm tra và bài tập, luyện tập online theo chuyên đề giúp học sinh nâng cao năng lực để đạt kết quả cao nhất.

Ưu điểm:

 • Giúp giáo viên tạo đề thi trực tuyến dễ dàng chỉ với file PDF câu hỏi có sẵn
 • Hệ thống tự động chấm bài, trả kết quả cho phụ huynh, học sinh
 • Giáo viên dễ dàng xem phân tích, thống kê điểm số học tập học sinh
 • Học sinh dễ dàng làm bài tập tại nhà, mọi lúc mọi nơi

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Azota

1. Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập trang web Azota: azota.vn
 • Nhấn Đăng ký
 • Chọn Tôi là giáo viên
 • Điền họ tên, SĐT, đặt mật khẩu tài khoản sau đó nhấn Đăng ký (Có thể bỏ qua bước điền Email)
 • Nhập SĐT và nhấn Tiếp tục để nhập OTP là đăng ký tài khoản Azota thành công.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang web Azota: azota.vn

Bước 2: Nhấn Đăng ký

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Nhấn Đăng ký

Bước 3: Chọn Tôi là giáo viên

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Chọn Tôi là giáo viên

Bước 4: Điền họ tên, SĐT, đặt mật khẩu tài khoản sau đó nhấn Đăng ký (Có thể bỏ qua bước điền Email)

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Nhấn Đăng ký

Bước 5: Nhập SĐT và nhấn Tiếp tục để nhập OTP là đăng ký tài khoản Azota thành công.

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Nhập SĐT và nhấn Tiếp tục

III. Hướng dẫn tạo đề thi, giao bài tập cho học sinh trên Azota

1. Hướng dẫn nhanh

 • Sau khi đăng nhập, chọn mục Học sinh để thêm lớp học > Chọn mục Thêm lớp > Nhập tên lớp rồi nhấn Thêm lớp
 • Chọn Thêm học sinh > Chọn nhập từ file Excel > Nhấn vào mục Chưa có file được chọn
 • Chọn file danh sách học sinh rồi nhấn Xác nhận > Ra màn hình chính chọn Bài tập hoặc Đề thi nếu muốn tạo bài thi cho học sinh
 • Chọn Trường học nơi mình đang giảng dạy sau đó nhấn Lưu > Nhấn Tạo bài tập
 • Nhập tên bài tập, hạn nộp > Click vào mục Thêm file bài tập > Chọn file bài tập trên máy tính và nhấn Open
 • Tick chọn lớp muốn giao bài và nhấn Lưu là xong.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Sau khi đăng nhập, chọn mục Học sinh để thêm lớp học

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Chọn mục Học sinh

Bước 2: Chọn mục Thêm lớp

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Chọn mục Thêm lớp

Bước 3: Nhập tên lớp rồi nhấn Thêm lớp

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Nhập tên lớp rồi nhấn Thêm lớp

Bước 4: Chọn Thêm học sinh

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Chọn Thêm học sinh

Bước 5: Chọn nhập từ file Excel (Nếu không có file danh sách học sinh Excel, thầy cô có thể điền tên từng học sinh vào ô)

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Chọn nhập từ file Excel

Bước 6: Nhấn vào mục Chưa có file được chọn

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Nhấn vào mục Chưa có file được chọn

Bước 7: Chọn file danh sách học sinh rồi nhấn Xác nhận

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Chọn file danh sách học sinh

Bước 8: Ra màn hình chính chọn Bài tập hoặc Đề thi nếu muốn tạo bài thi cho học sinh

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Ra màn hình chính chọn Bài tập

Bước 9: Chọn Trường học nơi mình đang giảng dạy sau đó nhấn Lưu

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Chọn Trường học

Bước 10: Nhấn Tạo bài tập

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Nhấn Tạo bài tập

Bước 11: Nhập tên bài tập, hạn nộp (nếu có), click vào mục Thêm file bài tập

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Nhập tên bài tập, hạn nộp

Bước 12: Chọn file bài tập trên máy tính và nhấn Open

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Chọn file bài tập trên máy tính

Bước 13: Tick chọn lớp muốn giao bài và nhấn Lưu là xong.

Cách đăng ký tài khoản Azota, giao và chấm bài trực tuyến

Tick chọn lớp muốn giao bài

Trên đây là hướng dẫn đăng ký tài khoản Azota để giao bài cho học sinh, lớp học và chấm bài trực tuyến trên hệ thống Azota với các bước đơn giản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button