Cách chặn số điện thoại, chặn cuộc gọi điện thoại Android, iPhone

Bạn ko hiểu vì sao bạn thu được rất nhiều cuộc gọi từ những số ko xác định? Bạn thấy bất tiện và muốn chặn những cuộc gọi này. Vậy nếu bạn muốn chặn cuộc gọi tới thì sao?Đây là cách dễ nhất trên dế yêu Android và iPhone, hãy cùng xem!

1. Chỉ dẫn cách chặn số dế yêu và chặn cuộc gọi từ dế yêu Android

– Chặn số dế yêu trong nhật ký cuộc gọi

bước 1: Mở phần mềm gọi điện> chọn vừa qua.

Bước 2: Nhấn vào số dế yêu bạn muốn chặn> nhấn vào biểu trưng. “!”.

Bước 3: chọn mặt hàng khối > Nhấn nút khối.

– Chặn số dế yêu khỏi danh bạ

bươc chân trước tiên: Đi vào danh bạ dế yêu.

Bước 2: Chọn số dế yêu bạn muốn chặn.

Bước 3: Nút chọn 3 điểm > chọn khoa liên lạc.

bước thứ tư: dựa theo khối Hoàn thành.

– Chặn số dế yêu ko xác định

bước 1: Mở phần mềm gọi điện.

Bước 2: Nút chọn 3 điểm > chọn Môi trường.

Bước 3: chọn chặn số > mở Chặn người gọi ko xác định.

– Mở khóa

bước 1: Chuyển tới phần mềm gọi điện.

Bước 2: Nút chọn 3 điểm > chọn Môi trường.

Bước 3: chọn chặn số > Chọn tượng trưng (-) Mở khóa.

2. Chỉ dẫn cách chặn số dế yêu, chặn cuộc gọi trên iPhone

Đối với iPhone, bạn có thể làm Chặn các số ko xác định trên iPhone khỏi nhật ký cuộc gọi hoặc danh bạ như sau:

– Chặn số dế yêu trong nhật ký cuộc gọi

bước 1: Chọn 1 phần mềm Dế yêu.

Bước 2: chọn” ! “sau số dế yêu bạn muốn chặn.

Bước 3: chọn chặn người gọi này.

bước thứ tư: chọn khoa liên lạc.

– Chặn số dế yêu khỏi danh bạ

bước 1: đi vào danh bạ dế yêu trong phần mềm dế yêu.

Bước 2: Chọn người bạn muốn chặn.

Bước 3: chọn mặt hàng chặn người gọi này.

bước thứ tư: chọn khoa liên lạc.

– Mở khóa

bước 1: chọn Môi trường từ màn hình chính.

Bước 2: Chọn dế yêu.

Bước 3: đi vào liên hệ bị chặn > chọn khiến cho cố định.

Bước 3: Nhấp vào biểu trưng ()> chọn mở khóa.

xem thêm

.

Xem thêm về bài viết

Cách chặn số dế yêu, chặn cuộc gọi dế yêu Android, iPhone

[rule_3_plain]

Bạn đang ko hiểu lý do vì sao lại thu được nhiều cuộc gọi từ các số máy lạ? Bạn cảm thấy rất bất tiện và muốn chặn những cuộc gọi tới này. Vậy muốn chặn cuộc gọi tới thì phải làm thế nào? Sau đây là những cách tiến hành trên dế yêu Android và iPhone dễ dàng và dễ tiến hành nhất, hãy cùng xem nhé!

1. Chỉ dẫn cách chặn số dế yêu, chặn cuộc gọi tới dế yêu Android
– Chặn số dế yêu trong lịch sử cuộc gọi
Bước 1: Mở phần mềm Cuộc gọi > Chọn Mới đây.

Bước 2: Nhấn vào số dế yêu nhưng bạn muốn chặn > Nhấp vào biểu trưng “ ! ”.

Bước 3: Chọn vào mục Chặn > Nhấn nút Chặn.

– Chặn số dế yêu trong danh bạ
Bước 1: Vào Danh bạ.
Bước 2: Chọn số dế yêu muốn chặn.

Bước 3: Chọn nút dấu 3 chấm > Chọn Chặn danh bạ.

Bước 4: Nhấn Chặn để xong xuôi.
– Chặn số dế yêu ko xác định
Bước 1: Mở phần mềm Cuộc gọi.
Bước 2: Chọn nút dấu 3 chấm > Chọn Setup.

Bước 3: Chọn Chặn số > Bật Chặn người gọi ko xác định.

– Bỏ chặn
Bước 1: Vào phần mềm Cuộc gọi.
Bước 2: Chọn nút dấu 3 chấm > Chọn Setup.

Bước 3: Chọn vào Chặn số > Chọn dấu (-) để bỏ chặn.

2. Chỉ dẫn cách chặn số dế yêu, chặn cuộc gọi trên dế yêu iPhone
Đối với iPhone, bạn có thể tiến hành chặn số lạ trên iPhone từ lịch sử cuộc gọi hoặc trong danh bạ như sau:
– Chặn số dế yêu trong lịch sử cuộc gọi
Bước 1: Chọn phần mềm Dế yêu.

Bước 2: Chọn vào dấu “ ! ” sau số dế yêu muốn chặn.

Bước 3: Chọn Chặn người gọi này.

Bước 4: Chọn Chặn liên hệ.

– Chặn số dế yêu trong danh bạ
Bước 1: Truy cập vào Danh bạ trong phần mềm Dế yêu.
Bước 2: Chọn người muốn chặn.

Bước 3: Chọn mục Chặn người gọi này.

Bước 4: Chọn Chặn liên hệ.

– Bỏ chặn
Bước 1: Chọn Setup từ màn hình chính.

Bước 2: Chọn Dế yêu.
Bước 3: Vào Liên hệ bị chặn > Chọn Sửa.

Bước 3: Nhấn vào dấu (–) > Chọn Bỏ chặn.

Xem thêm

TagsAndroid Hỏi đáp mẹo – Chỉ dẫn sử dụng Thủ thuật

[rule_2_plain]

#Cách #chặn #số #điện #thoại #chặn #cuộc #gọi #điện #thoại #Android #iPhone


  • #Cách #chặn #số #điện #thoại #chặn #cuộc #gọi #điện #thoại #Android #iPhone
  • Tổng hợp: KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button