Các kiến thức cần nhớ dạng bài tập về Máy biến thế Vật lý 9

Tài liệu ghi nhớ kiến ​​thức dạng bài tập Máy biến áp Vật lý 9 do Ban chỉnh sửa HOC247 biên soạn nhằm giúp các em học trò ôn tập và đoàn luyện kĩ năng Máy biến áp môn Vật lý 9 sẵn sàng cho các kì thi sắp đến đây. Chúng tôi mời bạn tham dự!

1. Kiến thức cần nhớ

1.1.Máy biến áp

Khi đặt 1 điện áp xoay chiều qua cuộn sơ cấp của máy biến áp thì trên cuộn thứ cấp hiện ra điện áp xoay chiều.

Không thể sử dụng dòng điện 1 chiều ko đổi (dòng điện 1 chiều) để chạy máy biến áp.

Tỉ số hiệu điện thế qua các cuộn dây của máy biến áp bằng tỉ số số vòng của các cuộn dây này.

( frac {{{U_1}}} {{{U_2}}} = frac {{{n_1}}} {{{n_2}}} )

Hiệu suất của máy biến áp rất to, coi như 100%.

1.2.Vai trò của máy biến áp

Nếu số vòng của cuộn sơ cấp (đầu vào) to hơn số vòng của cuộn thứ cấp (đầu ra) thì máy được gọi là máy hạ thế. Nếu số vòng của cuộn sơ cấp ít hơn số vòng của cuộn thứ cấp thì gọi là máy tăng thế.

Ở 2 đầu đường dây tải điện vào nhà máy điện người ta đặt máy tăng áp để giảm tổn thất nhiệt của đường dây tải điện, hạ áp máy điện xuống điện áp định mức của thiết bị điện tại nơi sử dụng.

2. Bài tập thực hành

Câu hỏi 1: Phát biểu nào sau đây về máy biến áp là sai?

A. Máy biến áp hoạt động theo hiện tượng chạm màn hình điện từ.

B. Máy biến áp hoạt động bằng dòng điện xoay chiều

C. Máy biến áp rất kém hiệu quả

D. Chạy máy biến áp có thể tăng lên hoặc hạ thấp thế năng của dòng điện

Hướng áp giải pháp:

Đáp án C

Máy biến áp rất hiệu quả.

chương 2: Khi truyền tải điện năng, để giảm hao tổn lúc truyền tải điện, cần lắp đặt ở nơi truyền tải.

A. Máy biến áp nâng bậc.

B. Máy biến áp sụt áp.

C, máy biến áp ổn áp.

D. Cả 3 đều đúng

Hướng áp giải pháp:

Đáp án A

Để giảm tổn thất trong giai đoạn truyền tải điện năng thì hiệu điện thế ở nơi truyền tải phải nâng cao, do đấy cần phải lắp thêm máy biến áp để tăng hiệu điện thế ở nơi truyền tải.

Câu hỏi 3: Máy biến điện áp được sử dụng để sạc pin. Hiệu điện thế giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến áp lần là lượt 220V và 12V. Nếu số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 440 vòng thì số vòng dây ở cuộn thứ cấp là bao lăm?

Hướng áp giải pháp:

Vận dụng công thức:

( frac {{{U_ {sc}}}} {{U_ {tc}}}} = frac {{{n_ {sc}}}} {{{n_ {tc}}}} Rightarrow {n_ {tc}} = {n_ {sc}} frac {{{U_ {tc}}}} {{{U_ {sc}}}} )

Số vòng của cuộn thứ cấp là:

({n_ {tc}} = 440 frac {{12}} {{220}} = 24 ) (vòng tròn)

Trả lời: 24 vòng

Câu hỏi 4: Trong 1 máy biến áp có 2 cuộn dây với số vòng dây không giống nhau thì

A. Cuộn dây có số vòng ít hơn cuộn sơ cấp.

B. cuộn dây có số vòng ít hơn cuộn thứ cấp.

C. Cả 2 cuộn dây đều là cuộn sơ cấp.

D. cuộn dây nào cũng có thể là cuộn thứ cấp.

Hướng áp giải pháp:

câu giải đáp dễ ợt

Cả 2 cuộn dây đều có thể là cuộn sơ cấp hoặc thứ cấp. Nếu cho dòng điện vào cuộn dây nào thì cuộn dây đấy là cuộn sơ cấp và cuộn dây kia là cuộn thứ cấp.

Câu hỏi 5: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến áp lần là lượt 1000 và 2000 vòng. Hiệu điện thế qua cuộn sơ cấp là 220V. Hiệu điện thế trên cuộn thứ cấp là:

A. 440V B. 220V C. 110V D. 1220V

Hướng áp giải pháp:

Đáp án A

Vận dụng công thức:

( frac {{{U_ {sc}}}} {{U_ {tc}}}} = frac {{{n_ {sc}}}} {{{n_ {tc}}}} Rightarrow {U_ {tc}} = frac {{{U_ {sc}}. {n_ {tc}}}} {{{n_ {sc}}}} )

Hiệu điện thế trên cuộn thứ cấp là:

({U_ {tc}} = frac {{{U_ {sc}}. {N_ {tc}}}} {{{n_ {sc}}}} = frac {{220.2000}} {{1000} } = 440 (V) )

Câu hỏi 6: Để giảm tổn thất trong giai đoạn truyền tải điện năng, trên máy phát người ta lắp 1 máy biến áp. Để tăng hiệu điện thế từ U = 25kV lên hiệu điện thế U = 500kV thì phải dùng 1 máy biến áp có tỉ số giữa số vòng dây sơ cấp và số vòng dây thứ cấp.

A. 20 B. 200 C. 0,5 D. 0,05

Hướng áp giải pháp:

câu giải đáp dễ ợt

Hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần là lượt 25kV và 500kV.

Vận dụng công thức:

( frac {{{U_ {sc}}}} {{U_ {tc}}}} = frac {{{n_ {sc}}}} {{{n_ {tc}}}} )

Tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp với số vòng dây của cuộn thứ cấp là:

( frac {{{U_ {sc}}}} {{{U_ {tc}}}} = frac {{{n_ {sc}}}} {{{n_ {tc}}}} = frac {{25000}} {{50000}} = 0,05 )

— {Để xem nội dung các câu 7-10 của tài liệu, vui lòng đăng nhập để xem hoặc tải online} —

Trên đây là những kiến ​​thức cần nhớ dưới dạng 1 đoạn trích nội dung sgk Sinh học 9. Để có thêm tài liệu tham khảo có lợi, các em có thể chọn xem trực tuyến hoặc đăng nhập trang hoc247.net để tải tài liệu về máy. .

Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao hơn trong học tập.

Bạn có thể xem các bài chỉ dẫn khác tại đây:

  • Lời giải bài tập Phần mềm nam châm môn Vật lý 9 lớp 9 5 2020-2021
  • 2020 Vật lý 9 Tổng cân đối thuyết và thực hành về Điều kiện hiện ra dòng điện chạm màn hình

.

Xem thêm về bài viết

Các tri thức cần nhớ dạng bài tập về Máy biến thế Vật lý 9

[rule_3_plain]

Tài liệu Các tri thức cần nhớ dạng bài tập về Máy biến thế Vật lý 9 do ban chỉnh sửa HOC247 tổng hợp để giúp các em ôn tập và đoàn luyện kĩ năng về Máy biến thế trong chương trình Vật lý 9 để sẵn sàng thật tốt cho các kỳ thi sắp đến. Mời các em cùng tham khảo!

1. Kiến thức cần nhớ

1.1. Máy biến thế

Khi đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều vào 2 đầu cuộn dây sơ cấp của 1 máy biến thế thì ở 2 đầu của cuộn dây thứ cấp hiện ra 1 hiệu điện thế xoay chiều.

Không thể dùng dòng điện 1 chiều ko đổi (dòng điện 1 chiều) để chạy máy biến thế được.

Tỉ số hiệu điện thế ở 2 đầu các cuộn dây của máy biến thế bằng tỉ số giữa số vòng của các cuộn dây đấy.

(frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = frac{{{n_1}}}{{{n_2}}})

Hiệu suất của máy biến thế rất to, coi như 100%

1.2. Chức năng của máy biến thế

Nếu số vòng dây ở cuộn sơ cấp (đầu vào) to hơn số vòng dây ở cuộn thứ cấp (đầu ra) máy gọi là máy hạ thế. Nếu số vòng dây ở cuộn sơ cấp bé hơn số vòng dây ở cuộn thứ cấp thì gọi là máy tăng thế.

Ở 2 đầu đường dây tải điện về phía nhà máy điện đặt máy tăng thế để giảm tổn hao về nhiệt trên đường dây tải, ở nơi tiêu thụ đặt máy hạ thế xuống bằng HĐT định mức của các phương tiện tiệu thụ điện

2. Bài tập áp dụng

Câu 1: Khi nói về máy biến thế, phát biểu nào sau đây SAI.

A. Máy biến thế hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ

B. Máy biến thế hoạt động với dòng điện xoay chiều

C. Máy biến thế có hiệu suất rất thấp

D. Máy biến thế hoạt động có thể tăng hoặc giảm điện thế của dòng điện

Hướng áp giải:

Đáp án C

Máy biến thế có hiệu suất rất cao.

Câu 2: Khi truyền tải điện năng, để giảm tổn hao truyền tải thì ở nơi truyền đi cần lắp

A. Biến thế tăng điện áp.

B. Biến thế giảm điện áp.

C. Biến thế ổn áp.

D. Cả 3 đều đúng

Hướng áp giải:

Đáp án A

Để giảm tổn hao trong giai đoạn truyền tải điện năng thì người ta cần tăng điện áp ở nơi truyền, vì thế ở đấy cần lắp máy biến thế tăng điện áp

Câu 3: 1 máy hạ thế được dùng để nạp ắc quy. Hiệu điện thế giữa 2 đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của 1 máy biến thế lần lượt là 220V và 12V. Nếu số vòng dây cuộn sơ cấp là 440 vòng, thì số vòng dây cuộn thứ cấp là bao lăm?

Hướng áp giải:

Vận dụng công thức:

(frac{{{U_{sc}}}}{{{U_{tc}}}} = frac{{{n_{sc}}}}{{{n_{tc}}}} Rightarrow {n_{tc}} = {n_{sc}}frac{{{U_{tc}}}}{{{U_{sc}}}})

Số vòng dây cuộn thứ cấp là:

({n_{tc}} = 440frac{{12}}{{220}} = 24) (vòng)

Đs: 24 vòng

Câu 4: Với 2 cuộn dây có số vòng dây khác nhau ở máy biến thế thì

A. Cuộn dây ít vòng hơn là cuộn sơ cấp.

B. Cuộn dây ít vòng hơn là cuộn thứ cấp.

C. Cả 2 cuộn đều là cuộn sơ cấp.

D. Cuộn dây nào cũng có thể là cuộn thứ cấp.

Hướng áp giải:

Đáp án D

Cả 2 cuộn đều có thể là cuộn sơ cấp hoặc thứ cấp. Dòng điện được đưa vào cuộn nào thì cuộn đấy là cuộn sơ cấp, cuộn còn lại là cuộn thứ cấp.

Câu 5: Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần là lượt 1000 vòng và 2000 vòng. Hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn dây sơ cấp là 220V. Hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn thứ cấp là:

A. 440V    B. 220V    C. 110V    D. 1220V

Hướng áp giải:

Đáp án A

Vận dụng công thức :

(frac{{{U_{sc}}}}{{{U_{tc}}}} = frac{{{n_{sc}}}}{{{n_{tc}}}} Rightarrow {U_{tc}} = frac{{{U_{sc}}.{n_{tc}}}}{{{n_{sc}}}})

Hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn thứ cấp là:

({U_{tc}} = frac{{{U_{sc}}.{n_{tc}}}}{{{n_{sc}}}} = frac{{220.2000}}{{1000}} = 440(V))

Câu 6: Để giảm tổn hao truyền tải điện năng, người ta lắp thêm 1 máy biến thế ở nơi phát. Để nâng hiệu điện thế từ U = 25kV lên đến hiệu điện thế U = 500kV, thì phải dùng máy biến thế có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là

A. 20    B. 200    C. 0,5    D. 0,05

Hướng áp giải:

Đáp án D

Hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp và thứ nấp lần là lượt 25kV và 500kV.

Vận dụng công thức:

(frac{{{U_{sc}}}}{{{U_{tc}}}} = frac{{{n_{sc}}}}{{{n_{tc}}}})

Tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là:

(frac{{{U_{sc}}}}{{{U_{tc}}}} = frac{{{n_{sc}}}}{{{n_{tc}}}} = frac{{25000}}{{500000}} = 0,05)

—{Để xem nội dung từ câu 7 – 10 của tài liệu, các em vui lòng đăng nhập xem trực tuyến hoặc tải về}—

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Các tri thức cần nhớ dạng bài tập về Máy biến thế Vật lý 9. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo có lợi khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Các em có thể tham khảo thêm nội dung các dạng bài tập khác tại đây:

Phương pháp giải dạng bài tập Phần mềm của nam châm môn Vật Lý 9 5 2020-2021
Tổng cân đối thuyết và bài tập về Điều kiện hiện ra dòng điện chạm màn hình môn Vật Lý 9 5 2020

Phương pháp giải bài tập Phân tích chùm sáng ko đơn sắc lúc đi qua lăng kính Vật lý 9

109

Phương pháp giải bài tập Động cơ điện, máy phát điện Vật lý 9

157

Phương pháp giải bài tập về Máy biến thế môn Vật Lý 9 5 2021

217

Phương pháp giải bài tập về Truyền tải điện năng đi xa môn Vật Lý 9 5 2021

334

Phương pháp xác định Chiều của đường sức từ môn Vật Lý 9 5 2020 – 2021

429

Hướng áp giải dạng bài tập Thí nghiệm thực hành – Căn bản môn Vật Lý 9 5 2020

119

[rule_2_plain]

#Các #kiến #thức #cần #nhớ #dạng #bài #tập #về #Máy #biến #thế #Vật #lý


  • #Các #kiến #thức #cần #nhớ #dạng #bài #tập #về #Máy #biến #thế #Vật #lý
  • Tổng hợp: KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button