Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Châu Thành

Dưới đây là Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Châu Thành. Đề thi gồm có trắc nghiệm và tự luận có đáp án sẽ giúp các em ôn tập nắm vững các tri thức, các dạng bài tập để sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Các em xem và tải về ở dưới.

TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 11

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Chọn câu sai trong những nguyên do thất bại của phong trào Cần vương là

A. Thực dân Pháp còn mạnh                                             B. Các cuộc KN chưa có sự kết hợp hợp nhất

C. Chưa có đường lối rõ ràng                                            D. Chưa có sự chỉ đạo hợp nhất trong cả nước

Câu 2. Trong những cuộc khởi nghĩa sau đây cuộc khởi nghĩa nào ko thuộc phong trào Cần vương

A. Ba đình                           B. Bãi sậy                           C.Hương khê                     D. Yên thế

Câu 3. Chọn câu đúng nhất: Mục tiêu Pháp xâm lăng Việt nam

A. Biến VN thành thực dân địa.                                             B.Khai  thác khoáng sản .

C. Làm bàn đạp xâm lăng Lào và Căm pu chia                D. Chiếm đất Việt nam lập các đồn điền

Câu 4. Tướng giặc bị giết mổ chết ở trận Cầu giấy lần thứ nhất là:

A. Đuy- puy                        B.Gác- ni- ê                       C. Ri- vi- e                         D. Hác- măng

Câu 5. Hiệp ước Giáp Tuất được ký 5:

A. 1864                               B. 1862                              C.1874                               D.1784

Câu 6. Sau lúc ko chiếm được Đà nẵng, Pháp chuyển quân vào đánh Gia định nhằm:

A. Làm bàn đạp xâm lăng Căm pu chia

B. Chiếm vựa lúa Nam bộ, gây gian nan cho nhà Nguyễn

C. Nhằm cô lập 3 tỉnh Miền Tây nam kỳ                               

D. Gia định là nơi giàu sang

Câu 7. Tính tới 1858 Việt nam là 1 nước

A. Là nước thực dân địa                                                         B. Là nước phong kiến phụ thuộc vào nước ngoài

C. Là nước nửa thực dân địa nửa phong kiến                        D. Theo cơ chế quân chủ , có độc lập chủ quyền

Câu 8. Pháp tấn công Gia định lần thứ nhất 5

A. 1860                               B. 1861                              C. 1859                              D. 1862

Câu 9. Pháp chính thức nổ súng xâm lăng Việt nam:

A. 1.9.1858                             B.11.8.1858                   C.31.8.1858                       D. 3.8.1858

Câu 10. Thời kỳ đầu phong trào Cần vương chỉ đạo trực tiếp là:

A. các thủ lĩnh dân cày                                                     B. Phan Đình Phùng

C. Các sỹ phu, văn thân                                                      D. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

Câu 11. Cuộc khởi nghĩa được coi là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là khởi nghĩa

A. Bãi sậy                           B. Hương khê                    C.Yên thế                          D.Ba đình

Câu 12. Trong các cuộc KN sau đây cuộc KN nào còn đó lâu nhất

A. Yên thế                          B.Hương khê                     C. Bãi sậy                           D. Ba đình

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Trình 3̀y tình hình Việt Nam trước lúc thực dân Pháp xâm lược? Cho biết vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm vị trí tấn công đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

 Câu 2: Nguyên nhân nào dẫn đến Nguyễn Ái Quốc Sang phương tây tìm đường cứu nước?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D

D

A

B

C

B

D

C

A

D

B

A

 

II. Phần tự luận

Câu 1: Trình 3̀y tình hình Việt Nam trước lúc thực dân Pháp xâm lược? Cho biết vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm vị trí tấn công đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

* Tình hình Việt Nam…

 Trước lúc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là quốc gia phong kiến độc lập dân tộc nhưng mà cơ chế phong kiến Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX khủng hoảng và suy yếu nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực.

– Chính trị: Các vua triều Nguyển ra công khôi phục, củng cố cơ chế quân chủ chuyên chế. Quyền lực tập hợp trong tay vua.

+, Chỗ dựa nhà nước là giai cấp địa chủ, tư tưởng đạo nho được đề cao. Trật tự phong kiến được coi là bất di bất dịch. Với tư tưởng thủ cựu ko tạo được bước tăng trưởng mới.

– Quân sự lỗi thời, ý thức tranh đấu sa sút, cơ chế đối ngoại có những sai trái. nhất là việc ”cấm đạo”, “sát đạo” tạo cớ cho thực dân Pháp xâm lăng nước ta.

– Đà Nẵng có hải cảng biển  sâu và rộng, cách kinh thành Huế ko bao xa, gần đồng bằng Nam- ngãi…

– Kinh tế: Nông nghiệp lỗi thời, sa sút, dân cày ko có ruộng hoặc ít ruộng đất, đất đai phần phệ bị địa chủ bao chiếm, thất bát, đói kém liên hồi, dân chúng lưu tán…;Công thương nghiệp nghiệp đình đốn, cơ chế độc quyền công thương nghiệp của nhà nước giảm thiểu sự tăng trưởng sản xuất, thương nghiệp; cơ chế”Bế quan tỏa cảng” làm cho nước ta bị cô lập.

– Xã hội: Tranh chấp giữa các phân khúc dân chúng với triều đình Huế càng ngày càng gay gắt,..  Hơn 400 cuộc khởi nghĩa nổ ra trong suốt nửa đầu thế kỷ XIX.

* Đánh Đà Nẵng đầu tiên là vì:

– Đà Nẵng có vị trí chiến lược quan trọng…Thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp…

Câu 2: Nguyên nhân nào dẫn đến Nguyễn Ái Quốc Sang phương tây tìm đường cứu nước?

– Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, cách mạng Việt Nam bị khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

– Các cuộc đấu tranh bị đàn áp và nhanh chóng thất 3̣i…

– Người sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước, lớn lên giữa một vùng quê giàu truyền thống cách mạng.

– Người có tinh thần yêu nước và ý trí cách mạng…

– Người rất khâm phục tinh thần yêu nước của các vị tiền bối đi trước như PBC, PCT…nhưng mà ko tán thành con đường cách mạng của họ

– Với tư tưởng sang nước Pháp tìm hiểu về bẩn chất của kẻ thù, tìm hiểu về tự do, bình đẳng, 3́c ái…về giúp đồng 3̀o đứng lên làm cách mạng…

ĐỀ SỐ 2

I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong cuộc khai thác thực dân địa lần thứ nhất, Pháp chú trọng nhất vào ngành kinh tế:

A. Công nghiệp dùng cho đời sống.                               B. Luyện kim.

C. Xây dựng.                                                                D. Khai mỏ.

Câu 2: Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Yên Thế:

A. muốn giúp vua cứu nước.

B. muốn lật đổ vương triều nhà Nguyễn.

C. vì bị vua quan phong kiến áp bức nặng nề.

D. căm phẫn Pháp, chống Pháp để bảo vệ cuộc sống tự do.

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây đã để lại kinh nghiệm tác chiến ở đồng bằng?

A. Ba Đình.                           B. Bãi Sậy.                          C. Yên Thế.                         D. Hương Khê.

Câu 4: Con đường cứu nước đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là:

A. cách mệnh vô sản.                                                   B. cách mệnh dân chủ tư sản kiểu mới..

C. cứu nước theo tư tưởng phong kiến..                       D. cách mệnh dân chủ tư sản kiểu cũ.

Câu 5: Điểm giống nhau về chủ trương giữa Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong giai đoạn hoạt động cách mệnh của mình là:

A. đều noi theo gương Nhật Bản để tự cường.

B. đều chủ trương nhờ sự giúp sức của Trung Quốc.

C. đều chủ trương tiến hành canh tân dân chủ. 

D. đều chủ trương dùng bạo lực cách mệnh để đánh đuổi Pháp.

Câu 6: Chủ trương giải phóng dân tộc của nhà yêu nước Phan Bội Châu theo thiên hướng:

A. bất hiệp tác.                                                              B. canh tân.

C. đảo chính cách mệnh.                                               D. tranh đấu nghị trường.

Câu 7: Cuộc khởi nghĩa nào ko thuộc phong trào Cần Vương ?

A. Yên Thế.                           B. Ba Đình.                         C. Hương Khê.                   D. Bãi Sậy.

Câu 8: Trong công đoạn từ 5 1858 tới 5 1888 phong trào Cần vương được đặt dưới sự chỉ đạo của người nào?

A. Nguyễn Đức Nhuận và Đoàn Doãn Địch.                        B. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn.

C. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.                        D. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

Câu 9: Thực dân Pháp xong xuôi căn bản cuộc xâm lăng Việt Nam lúc nào?

A. Sau lúc xâm chiếm đế kinh Huế.

B. Sau lúc xâm chiếm Đà Nẵng.

C. Sau lúc xâm chiếm Hà Nội lần thứ 2.

D. Sau lúc Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt được kí kết.

Câu 10: Phong trào Cần vương bị thất bại vì lí do chủ đạo nào sau đây?

A. Phong trào diễn ra trên qui mô còn bé lẻ.

B. Thiếu giai cấp hiện đại chỉ đạo với đường lối đúng mực.

C. Phong trào bùng nổ trong khi Pháp đã đặt giai cấp thống trị Việt Nam.

D. Thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng chống Pháp quá yếu.

Câu 11: 1 trong những hoạt động lạ mắt của cuộc chuyển động Duy Tân ở Trung Kỳ (1906) là:

A. mở trường học theo lối mới.

B. cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh.

C. cuộc chuyển động canh tân y phục và lối sống.

D. thành lập nông hội, mở lò rèn, xưởng mộc.

Câu 12: Tại sao vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt?

A. Do Cao Thắng hi sinh.                                          B. Do Phan Đình Phùng hi sinh.

C. Do Trương Quang Ngọc phản bội.                       D. Do Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện.

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 13 tới câu 26 của đề thi số 2 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. Phần trắc nghiệm:

1

D

13

D

2

D

14

C

3

B

15

B

4

D

16

C

5

A

17

B

6

C

18

B

7

A

19

C

8

D

20

B

9

D

21

C

10

B

22

D

11

C

23

B

12

C

24

D

 

ĐỀ SỐ 3

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Mĩ đã dùng cơ chế gì để khống chế các nước khu vực Mĩ La-tinh?

A. “Ngoại giao chiến thuyền” 

B. “Cái gậy phệ” và “Ngoại giao đồng đô-la”. 

C. Chính sách “Cái gậy phệ”. 

D. Chính sách “Ngoại giao đồng đô-la”. 

Câu 2. Tại sao nói, cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản vào giữa thế kỉ XIX có tính  chất như là 1 cuộc cách mệnh tư sản? 

A. Vì giai cấp tư sản là người chỉ đạo tiến hành. 

B. Vì đã đẩy lùi được sự can thiệp của các nước phương Tây. 

C. Vì đã mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa tăng trưởng và đưa Nhật Bản hòa nhập với  nền kinh tế tư bản phương Tây. 

D. Vì đã lật đổ nền cai trị của giai cấp phong kiến 

Câu 3. Ở châu Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản là nước độc nhất vô nhị:

A. Có tư tưởng duy tân tổ quốc. 

B. Có mâu thuẩn thâm thúy với chủ nghĩa tư bản phương Tây. 

C. Thực hiện việc học tập và vận dụng khoa học – kĩ thuật phương Tây.

D. Trở thành 1 nước đế quốc tư bản. 

Câu 4. Đảng Quốc đại là chính đảng đại diện cho: 

A. Giai cấp tư sản Ấn Độ. 

B. Giai cấp vô sản Ấn Độ.

C. Giai cấp phong kiến Ấn Độ. 

D. Giai cấp tiểu tư sản Ấn Độ. 

Câu 5. Giảm thiểu phệ nhất ở tiêu chí hành động nhưng mà Trung Quốc Đồng minh hội đưa  ra là: 

A. Không đặt ra tiêu chí lật đổ cơ chế phong kiến Mãn Thanh. 

B. Chủ trương bình quân ruộng đất nên ko được giai cấp phong kiến ủng hộ.

C. Không chỉ rõ kẻ địch chủ đạo của cách mệnh Trung Quốc ngoài cơ chế phong kiến còn  có cả thực dân đế quốc. 

D. Thực hiện thành lập Trung Hoa dân quốc. 

Câu 6. Nước độc nhất vô nhị ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập hơi hơi về chính trị vào cuối thế kỉ XIX là:

A. Xiêm (Thái Lan) 

B. In-đô-nê-xi-a.

C. Ma-lai-xi-a 

D. Lào. 

Câu 7. Ai là người chỉ đạo dân chúng Lào thực hiện cuộc khởi nghĩa chống thực dân  Pháp kéo dài suốt 37 5 (1901- 1937) 

A. Chậu Pa-chay 

B. Ong kẹo và Com-ma-đam

C. Pha-ca-đuốc. 

D. A-cha-Xoa 

Câu 8. Nước nào có phần thực dân địa ở Châu Phi bao la nhất: 

A.. Nước Nga 

B. Nước Pháp

C. Nước Đức 

D. Nước Anh 

Câu 9. Ở Châu Phi có những tổ quốc nào giữ được độc lập trước sự thâm nhập của  Phương Tây? 

A. Ai Cập, Nam Phi. 

B. Ê-ti-ô-pi-a, Li-bê-ri-a.

C. Ha-i-ti. 

D. Tô-gô, Ma-đa-gat-ca. 

Câu 10. Tới đầu thế kỉ XX, ở Châu Âu đã tạo nên khối quân sự nào?

A. Phe Liên Minh

B. Phe Trục

C. Phe Hiệp Ước 

D. Cả A và C  

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 22 của đề thi số 3 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20

B

A

C

D

B

C

D

 

ĐỀ SỐ 4

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Tại Hội nghị Muyních (Đức), Anh và Pháp đã có động thái như thế nào?

A. Quyết định kết hợp với Liên Xô chống lại Đức và Italia.

B. Tiếp tục khoan nhượng Đức, trao cho Đức vùng Xuyđét của Tiệp Khắc.

C. Cắt 1 phần bờ cõi của 2 nước cho Đức để Đức tấn công Liên Xô.

D. Kêu gọi kết đoàn chống lại chủ nghĩa phát xít, cương quyết bảo vệ vùng Xuyđét của Tiệp Khắc.

Câu 2: Quân Đức sử dụng kế hoạch nào để tấn công Liên Xô?

A. Kế hoạch bủa vây, đánh tỉa bộ phận.              B. Kế hoạch vừa đánh vừa thương lượng.

C. Kế hoạch đánh dẻo dai, dài lâu.                         D. Kế hoạch chiến tranh chớp nhoáng.

Câu 3: Đạo luật trung lập (8-1935) của Chính phủ Mĩ đã trình bày cơ chế:

A. Không can thiệp vào trận đánh giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít.

B. Không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ.

C. Không can thiệp vào tình hình các nước phát xít.

D. Không can thiệp vào các sự kiện ở châu Âu.

Câu 4: Chính sách “cấm đạo” của nhà Nguyễn đã dẫn tới hậu quả gì?

A. Gây ra tranh chấp, làm sứt mẻ khối kết đoàn dân tộc, khiến người dân theo các tín ngưỡng khác lo sợ.

B. Khiến cho Thiên Chúa giáo chẳng thể tăng trưởng ở Việt nam.

C. Gây tranh chấp trong quan hệ với phương Tây, làm sứt mẻ khối kết đoàn dân tộc, bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến.

D. Gây ko khí căng thẳng trong quan hệ với các nước phương Tây.

Câu 5: Nội dung nào chẳng phải là lí do khiến Pháp quyết định chiếm Gia Định?

A. Chiếm Gia Định có thể cắt đường tiếp tế lương thực của nha Nguyễn.

B. Gia Định ko có quân triều đình đóng.

C. Pháp nhận thấy chẳng thể chiếm Đà Nẵng.

D. Gia Định có hệ thống giao thông thuận tiện, từ Gia Định có thể rút quân sang Campuchia.

Câu 6: Việc Nhật Bản đầu hàng ko điều kiện có ý nghĩa như thế nào?

A. Các nước thực dân địa của Nhật được giải phóng.

B. Chiến tranh toàn cầu thứ 2 xong xuôi trên toàn chiến trường.

D. Khẳng định sức mạnh của Liên Xô và Mĩ.

Câu 7: Tháng 6 – 1941, phát xít Đức quyết định tấn công Liên Xô vì:

A. Thực hiện cam kết với Anh, Pháp về việc xoá sổ chủ nghĩa cộng sản.

B. Hiệp ước Xô – Đức ko xâm lăng lẫn nhau hết hiệu lực.

C. Các nước Anh, Pháp và gần như châu Âu đã đầu hàng.

D. Quân Đức đã cai trị phần phệ châu Âu, có đủ điều kiện tấn công Liên Xô.

Câu 8: Nhật Bản đầu hàng chẳng phải vì lí do nào sau đây?

A. Mĩ ném 2 quả bom nguyên tử xuống thị thành Hirôsima và Nagaxaki.

B. Liên Xô đánh bại đạo quân Quan Đông của Nhật Bản ở Mãn Châu.

C. Chính phủ Nhật Bản đa quá hoảng loạn, dân chúng và quân lính Nhật muốn đầu hàng.

D. Các nước đồng minh gửi Tuyên cáo Pốtxđam đề nghị Nhật Bản đầu hàng.

Câu 9: Sự kiện ghi lại cuộc Chiến tranh toàn cầu thứ 2 bùng nổ là:

A. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức.                      B. Quân đội Đức tấn công Ba Lan.

C. Đức tấn công Anh, Pháp.                                   D. Đức tấn công Liên Xô.

Câu 10: Điểm nhấn của cơ chế phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là:

A. Có những biểu thị khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.

B. Có 1 nền chính trị độc lập.

C. Đạt được những văn minh nhất mực về kinh tế, văn hóa.

D. Chế độ quân chủ chuyên chế đang trong thời gian thịnh trị.

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 26 của đề thi số 4 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

1

B

6

B

11

A

16

D

21

C

2

D

7

D

12

D

17

B

22

D

3

B

8

C

13

D

18

B

23

C

4

C

9

B

14

B

19

D

24

D

5

B

10

A

15

C

20

D

 

 

 

ĐỀ SỐ 5

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Pháp tiến hành tiến công bắt đầu cho cuộc xâm lăng Việt Nam vào tháng ngày 5 nào?

A. 31/08/1858              B. 01/09/1858                         C. 24/03/1858                         D. 30/04/1858

Câu 2: Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng đồng minh vào tháng ngày 5 nào?

A. 15/08/1945              B. 30/08/1945                         C. 25/08/1945                         D. 05/08/1945

Câu 3: Vì sao Pháp lại chọn Việt Nam là nơi xâm lăng để làm thực dân địa:

A. Có địa điểm địa lí thuận tiện

B. Chế độ phong kiến đang suy yếu, khủng hoảng trầm trọng vừa về kinh tế, quân sự, đối ngoại và xã hội

C. Là 1 tổ quốc độc lập, nhưng mà điều kiện cơ chế không liên quan nên khủng hoảng

D. Cả 3 đều đúng

Câu 4: Hội nghị Muy-nich với sự tham dự của tất cả quốc gia nào sau đây?

A. Anh, Pháp, Nhật, Italia                                                      

B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp

C.  Đức, Áo, Hung, Bỉ                                                           

D. Anh, Pháp, Đức, Italia

Câu 5: Hậu quả của Đệ Nhị thế chiến đối với con người khủng khiếp như thế nào?

A. 1 triệu người chết, 500.000 người bị thương                    

B. 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương

C.  120 triệu người chết, 5 triệu người bị thương                 

D. Hàng vạn người chết và bị thương

Câu 6: Hiệp ước Nhâm Tuất được xong xuôi kí kết vào ngày/tháng/5 nào?

A. 05/06/1862             

B. 06/05/1862                        

C. 26/05/1862                        

D. 26/06/1862

Câu 7: Thực chất sự kết hợp các nước trong phe “Trục” là gì?

A. Liên minh các nước thực dân                                           

B. Liên minh các nước tư bản dân chủ

C. Liên minh các nước phát xít                                             

D. Liên minh các nước thực dân địa

Câu 8: Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phá xít?

A. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ địch nguy nan và ngay ngay lập tức tuyên chiến với phát xít Đức

B. Coi chủ nghĩa phát xít là đối tác trong trận đánh chống các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ

C. Lo sợ chủ nghĩa phát xít là kẻ địch nguy nan nên khoan nhượng với các nước phát xít

D. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ địch nguy nan nên chủ trương kết hợp với các nước Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.

Câu 9: Nguyên nhân nào xúc tiến tất cả quốc gia trên toàn cầu tạo nên liên minh chống phát xít?

A. Do uy tín của Liên Xô đã được các nước khác

B. Do hành động xâm lăng, bành trướng của phe phát xít khiến toàn cầu lo ngại

C. Do Anh, Mĩ đều thua nhiều trận trên chiến trận

D. Do dân chúng các nước trên toàn cầu kết đoàn.

Câu 10: Đứng trước vận nước nguy hiểm, người nào là người đã bạo dạn dâng lên triều đình những bản điếu trần, bộc bạch quan điểm canh tân duy tân?

A. Nguyễn Tri Phương          

B. Nguyễn Trường Tộ

C. Tôn Thất Thuyết               

D. Hoàng Diệu

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 23 của đề thi số 5 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1B

2A

3D

4D

5B

6A

7C

8D

9D

10B

11C

12A

13C

14A

15B

16A

17B

18D

19B

20C

 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Châu Thành. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

  • Đề cương ôn tập HK2 môn Lịch Sử 11 5 2021
  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Vạn Xuân

Chúc các em học tốt!

.

Xem thêm về bài viết

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Châu Thành

[rule_3_plain]

Dưới đây là Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Châu Thành. Đề thi gồm có trắc nghiệm và tự luận có đáp án sẽ giúp các em ôn tập nắm vững các tri thức, các dạng bài tập để sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Các em xem và tải về ở dưới.

TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 11

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Chọn câu sai trong những nguyên do thất bại của phong trào Cần vương là

A. Thực dân Pháp còn mạnh                                             B. Các cuộc KN chưa có sự kết hợp hợp nhất

C. Chưa có đường lối rõ ràng                                            D. Chưa có sự chỉ đạo hợp nhất trong cả nước

Câu 2. Trong những cuộc khởi nghĩa sau đây cuộc khởi nghĩa nào ko thuộc phong trào Cần vương

A. Ba đình                           B. Bãi sậy                           C.Hương khê                     D. Yên thế

Câu 3. Chọn câu đúng nhất: Mục tiêu Pháp xâm lăng Việt nam

A. Biến VN thành thực dân địa.                                             B.Khai  thác khoáng sản .

C. Làm bàn đạp xâm lăng Lào và Căm pu chia                D. Chiếm đất Việt nam lập các đồn điền

Câu 4. Tướng giặc bị giết mổ chết ở trận Cầu giấy lần thứ nhất là:

A. Đuy- puy                        B.Gác- ni- ê                       C. Ri- vi- e                         D. Hác- măng

Câu 5. Hiệp ước Giáp Tuất được ký 5:

A. 1864                               B. 1862                              C.1874                               D.1784

Câu 6. Sau lúc ko chiếm được Đà nẵng, Pháp chuyển quân vào đánh Gia định nhằm:

A. Làm bàn đạp xâm lăng Căm pu chia

B. Chiếm vựa lúa Nam bộ, gây gian nan cho nhà Nguyễn

C. Nhằm cô lập 3 tỉnh Miền Tây nam kỳ                               

D. Gia định là nơi giàu sang

Câu 7. Tính tới 1858 Việt nam là 1 nước

A. Là nước thực dân địa                                                         B. Là nước phong kiến phụ thuộc vào nước ngoài

C. Là nước nửa thực dân địa nửa phong kiến                        D. Theo cơ chế quân chủ , có độc lập chủ quyền

Câu 8. Pháp tấn công Gia định lần thứ nhất 5

A. 1860                               B. 1861                              C. 1859                              D. 1862

Câu 9. Pháp chính thức nổ súng xâm lăng Việt nam:

A. 1.9.1858                             B.11.8.1858                   C.31.8.1858                       D. 3.8.1858

Câu 10. Thời kỳ đầu phong trào Cần vương chỉ đạo trực tiếp là:

A. các thủ lĩnh dân cày                                                     B. Phan Đình Phùng

C. Các sỹ phu, văn thân                                                      D. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

Câu 11. Cuộc khởi nghĩa được coi là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là khởi nghĩa

A. Bãi sậy                           B. Hương khê                    C.Yên thế                          D.Ba đình

Câu 12. Trong các cuộc KN sau đây cuộc KN nào còn đó lâu nhất

A. Yên thế                          B.Hương khê                     C. Bãi sậy                           D. Ba đình

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Trình 3̀y tình hình Việt Nam trước lúc thực dân Pháp xâm lược? Cho biết vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm vị trí tấn công đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

 Câu 2: Nguyên nhân nào dẫn đến Nguyễn Ái Quốc Sang phương tây tìm đường cứu nước?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D

D

A

B

C

B

D

C

A

D

B

A

 

II. Phần tự luận

Câu 1: Trình 3̀y tình hình Việt Nam trước lúc thực dân Pháp xâm lược? Cho biết vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm vị trí tấn công đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

* Tình hình Việt Nam…

 Trước lúc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là quốc gia phong kiến độc lập dân tộc nhưng mà cơ chế phong kiến Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX khủng hoảng và suy yếu nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực.

– Chính trị: Các vua triều Nguyển ra công khôi phục, củng cố cơ chế quân chủ chuyên chế. Quyền lực tập hợp trong tay vua.

+, Chỗ dựa nhà nước là giai cấp địa chủ, tư tưởng đạo nho được đề cao. Trật tự phong kiến được coi là bất di bất dịch. Với tư tưởng thủ cựu ko tạo được bước tăng trưởng mới.

– Quân sự lỗi thời, ý thức tranh đấu sa sút, cơ chế đối ngoại có những sai trái. nhất là việc ”cấm đạo”, “sát đạo” tạo cớ cho thực dân Pháp xâm lăng nước ta.

– Đà Nẵng có hải cảng biển  sâu và rộng, cách kinh thành Huế ko bao xa, gần đồng bằng Nam- ngãi…

– Kinh tế: Nông nghiệp lỗi thời, sa sút, dân cày ko có ruộng hoặc ít ruộng đất, đất đai phần phệ bị địa chủ bao chiếm, thất bát, đói kém liên hồi, dân chúng lưu tán…;Công thương nghiệp nghiệp đình đốn, cơ chế độc quyền công thương nghiệp của nhà nước giảm thiểu sự tăng trưởng sản xuất, thương nghiệp; cơ chế”Bế quan tỏa cảng” làm cho nước ta bị cô lập.

– Xã hội: Tranh chấp giữa các phân khúc dân chúng với triều đình Huế càng ngày càng gay gắt,..  Hơn 400 cuộc khởi nghĩa nổ ra trong suốt nửa đầu thế kỷ XIX.

* Đánh Đà Nẵng đầu tiên là vì:

– Đà Nẵng có vị trí chiến lược quan trọng…Thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp…

Câu 2: Nguyên nhân nào dẫn đến Nguyễn Ái Quốc Sang phương tây tìm đường cứu nước?

– Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, cách mạng Việt Nam bị khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

– Các cuộc đấu tranh bị đàn áp và nhanh chóng thất 3̣i…

– Người sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước, lớn lên giữa một vùng quê giàu truyền thống cách mạng.

– Người có tinh thần yêu nước và ý trí cách mạng…

– Người rất khâm phục tinh thần yêu nước của các vị tiền bối đi trước như PBC, PCT…nhưng mà ko tán thành con đường cách mạng của họ

– Với tư tưởng sang nước Pháp tìm hiểu về bẩn chất của kẻ thù, tìm hiểu về tự do, bình đẳng, 3́c ái…về giúp đồng 3̀o đứng lên làm cách mạng…

ĐỀ SỐ 2

I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong cuộc khai thác thực dân địa lần thứ nhất, Pháp chú trọng nhất vào ngành kinh tế:

A. Công nghiệp dùng cho đời sống.                               B. Luyện kim.

C. Xây dựng.                                                                D. Khai mỏ.

Câu 2: Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Yên Thế:

A. muốn giúp vua cứu nước.

B. muốn lật đổ vương triều nhà Nguyễn.

C. vì bị vua quan phong kiến áp bức nặng nề.

D. căm phẫn Pháp, chống Pháp để bảo vệ cuộc sống tự do.

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây đã để lại kinh nghiệm tác chiến ở đồng bằng?

A. Ba Đình.                           B. Bãi Sậy.                          C. Yên Thế.                         D. Hương Khê.

Câu 4: Con đường cứu nước đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là:

A. cách mệnh vô sản.                                                   B. cách mệnh dân chủ tư sản kiểu mới..

C. cứu nước theo tư tưởng phong kiến..                       D. cách mệnh dân chủ tư sản kiểu cũ.

Câu 5: Điểm giống nhau về chủ trương giữa Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong giai đoạn hoạt động cách mệnh của mình là:

A. đều noi theo gương Nhật Bản để tự cường.

B. đều chủ trương nhờ sự giúp sức của Trung Quốc.

C. đều chủ trương tiến hành canh tân dân chủ. 

D. đều chủ trương dùng bạo lực cách mệnh để đánh đuổi Pháp.

Câu 6: Chủ trương giải phóng dân tộc của nhà yêu nước Phan Bội Châu theo thiên hướng:

A. bất hiệp tác.                                                              B. canh tân.

C. đảo chính cách mệnh.                                               D. tranh đấu nghị trường.

Câu 7: Cuộc khởi nghĩa nào ko thuộc phong trào Cần Vương ?

A. Yên Thế.                           B. Ba Đình.                         C. Hương Khê.                   D. Bãi Sậy.

Câu 8: Trong công đoạn từ 5 1858 tới 5 1888 phong trào Cần vương được đặt dưới sự chỉ đạo của người nào?

A. Nguyễn Đức Nhuận và Đoàn Doãn Địch.                        B. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn.

C. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.                        D. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

Câu 9: Thực dân Pháp xong xuôi căn bản cuộc xâm lăng Việt Nam lúc nào?

A. Sau lúc xâm chiếm đế kinh Huế.

B. Sau lúc xâm chiếm Đà Nẵng.

C. Sau lúc xâm chiếm Hà Nội lần thứ 2.

D. Sau lúc Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt được kí kết.

Câu 10: Phong trào Cần vương bị thất bại vì lí do chủ đạo nào sau đây?

A. Phong trào diễn ra trên qui mô còn bé lẻ.

B. Thiếu giai cấp hiện đại chỉ đạo với đường lối đúng mực.

C. Phong trào bùng nổ trong khi Pháp đã đặt giai cấp thống trị Việt Nam.

D. Thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng chống Pháp quá yếu.

Câu 11: 1 trong những hoạt động lạ mắt của cuộc chuyển động Duy Tân ở Trung Kỳ (1906) là:

A. mở trường học theo lối mới.

B. cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh.

C. cuộc chuyển động canh tân y phục và lối sống.

D. thành lập nông hội, mở lò rèn, xưởng mộc.

Câu 12: Tại sao vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt?

A. Do Cao Thắng hi sinh.                                          B. Do Phan Đình Phùng hi sinh.

C. Do Trương Quang Ngọc phản bội.                       D. Do Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện.

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 13 tới câu 26 của đề thi số 2 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. Phần trắc nghiệm:

1

D

13

D

2

D

14

C

3

B

15

B

4

D

16

C

5

A

17

B

6

C

18

B

7

A

19

C

8

D

20

B

9

D

21

C

10

B

22

D

11

C

23

B

12

C

24

D

 

ĐỀ SỐ 3

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Mĩ đã dùng cơ chế gì để khống chế các nước khu vực Mĩ La-tinh?

A. “Ngoại giao chiến thuyền” 

B. “Cái gậy phệ” và “Ngoại giao đồng đô-la”. 

C. Chính sách “Cái gậy phệ”. 

D. Chính sách “Ngoại giao đồng đô-la”. 

Câu 2. Tại sao nói, cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản vào giữa thế kỉ XIX có tính  chất như là 1 cuộc cách mệnh tư sản? 

A. Vì giai cấp tư sản là người chỉ đạo tiến hành. 

B. Vì đã đẩy lùi được sự can thiệp của các nước phương Tây. 

C. Vì đã mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa tăng trưởng và đưa Nhật Bản hòa nhập với  nền kinh tế tư bản phương Tây. 

D. Vì đã lật đổ nền cai trị của giai cấp phong kiến 

Câu 3. Ở châu Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản là nước độc nhất vô nhị:

A. Có tư tưởng duy tân tổ quốc. 

B. Có mâu thuẩn thâm thúy với chủ nghĩa tư bản phương Tây. 

C. Thực hiện việc học tập và vận dụng khoa học – kĩ thuật phương Tây.

D. Trở thành 1 nước đế quốc tư bản. 

Câu 4. Đảng Quốc đại là chính đảng đại diện cho: 

A. Giai cấp tư sản Ấn Độ. 

B. Giai cấp vô sản Ấn Độ.

C. Giai cấp phong kiến Ấn Độ. 

D. Giai cấp tiểu tư sản Ấn Độ. 

Câu 5. Giảm thiểu phệ nhất ở tiêu chí hành động nhưng mà Trung Quốc Đồng minh hội đưa  ra là: 

A. Không đặt ra tiêu chí lật đổ cơ chế phong kiến Mãn Thanh. 

B. Chủ trương bình quân ruộng đất nên ko được giai cấp phong kiến ủng hộ.

C. Không chỉ rõ kẻ địch chủ đạo của cách mệnh Trung Quốc ngoài cơ chế phong kiến còn  có cả thực dân đế quốc. 

D. Thực hiện thành lập Trung Hoa dân quốc. 

Câu 6. Nước độc nhất vô nhị ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập hơi hơi về chính trị vào cuối thế kỉ XIX là:

A. Xiêm (Thái Lan) 

B. In-đô-nê-xi-a.

C. Ma-lai-xi-a 

D. Lào. 

Câu 7. Ai là người chỉ đạo dân chúng Lào thực hiện cuộc khởi nghĩa chống thực dân  Pháp kéo dài suốt 37 5 (1901- 1937) 

A. Chậu Pa-chay 

B. Ong kẹo và Com-ma-đam

C. Pha-ca-đuốc. 

D. A-cha-Xoa 

Câu 8. Nước nào có phần thực dân địa ở Châu Phi bao la nhất: 

A.. Nước Nga 

B. Nước Pháp

C. Nước Đức 

D. Nước Anh 

Câu 9. Ở Châu Phi có những tổ quốc nào giữ được độc lập trước sự thâm nhập của  Phương Tây? 

A. Ai Cập, Nam Phi. 

B. Ê-ti-ô-pi-a, Li-bê-ri-a.

C. Ha-i-ti. 

D. Tô-gô, Ma-đa-gat-ca. 

Câu 10. Tới đầu thế kỉ XX, ở Châu Âu đã tạo nên khối quân sự nào?

A. Phe Liên Minh

B. Phe Trục

C. Phe Hiệp Ước 

D. Cả A và C  

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 22 của đề thi số 3 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20

B

A

C

D

B

C

D

 

ĐỀ SỐ 4

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Tại Hội nghị Muyních (Đức), Anh và Pháp đã có động thái như thế nào?

A. Quyết định kết hợp với Liên Xô chống lại Đức và Italia.

B. Tiếp tục khoan nhượng Đức, trao cho Đức vùng Xuyđét của Tiệp Khắc.

C. Cắt 1 phần bờ cõi của 2 nước cho Đức để Đức tấn công Liên Xô.

D. Kêu gọi kết đoàn chống lại chủ nghĩa phát xít, cương quyết bảo vệ vùng Xuyđét của Tiệp Khắc.

Câu 2: Quân Đức sử dụng kế hoạch nào để tấn công Liên Xô?

A. Kế hoạch bủa vây, đánh tỉa bộ phận.              B. Kế hoạch vừa đánh vừa thương lượng.

C. Kế hoạch đánh dẻo dai, dài lâu.                         D. Kế hoạch chiến tranh chớp nhoáng.

Câu 3: Đạo luật trung lập (8-1935) của Chính phủ Mĩ đã trình bày cơ chế:

A. Không can thiệp vào trận đánh giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít.

B. Không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ.

C. Không can thiệp vào tình hình các nước phát xít.

D. Không can thiệp vào các sự kiện ở châu Âu.

Câu 4: Chính sách “cấm đạo” của nhà Nguyễn đã dẫn tới hậu quả gì?

A. Gây ra tranh chấp, làm sứt mẻ khối kết đoàn dân tộc, khiến người dân theo các tín ngưỡng khác lo sợ.

B. Khiến cho Thiên Chúa giáo chẳng thể tăng trưởng ở Việt nam.

C. Gây tranh chấp trong quan hệ với phương Tây, làm sứt mẻ khối kết đoàn dân tộc, bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến.

D. Gây ko khí căng thẳng trong quan hệ với các nước phương Tây.

Câu 5: Nội dung nào chẳng phải là lí do khiến Pháp quyết định chiếm Gia Định?

A. Chiếm Gia Định có thể cắt đường tiếp tế lương thực của nha Nguyễn.

B. Gia Định ko có quân triều đình đóng.

C. Pháp nhận thấy chẳng thể chiếm Đà Nẵng.

D. Gia Định có hệ thống giao thông thuận tiện, từ Gia Định có thể rút quân sang Campuchia.

Câu 6: Việc Nhật Bản đầu hàng ko điều kiện có ý nghĩa như thế nào?

A. Các nước thực dân địa của Nhật được giải phóng.

B. Chiến tranh toàn cầu thứ 2 xong xuôi trên toàn chiến trường.

D. Khẳng định sức mạnh của Liên Xô và Mĩ.

Câu 7: Tháng 6 – 1941, phát xít Đức quyết định tấn công Liên Xô vì:

A. Thực hiện cam kết với Anh, Pháp về việc xoá sổ chủ nghĩa cộng sản.

B. Hiệp ước Xô – Đức ko xâm lăng lẫn nhau hết hiệu lực.

C. Các nước Anh, Pháp và gần như châu Âu đã đầu hàng.

D. Quân Đức đã cai trị phần phệ châu Âu, có đủ điều kiện tấn công Liên Xô.

Câu 8: Nhật Bản đầu hàng chẳng phải vì lí do nào sau đây?

A. Mĩ ném 2 quả bom nguyên tử xuống thị thành Hirôsima và Nagaxaki.

B. Liên Xô đánh bại đạo quân Quan Đông của Nhật Bản ở Mãn Châu.

C. Chính phủ Nhật Bản đa quá hoảng loạn, dân chúng và quân lính Nhật muốn đầu hàng.

D. Các nước đồng minh gửi Tuyên cáo Pốtxđam đề nghị Nhật Bản đầu hàng.

Câu 9: Sự kiện ghi lại cuộc Chiến tranh toàn cầu thứ 2 bùng nổ là:

A. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức.                      B. Quân đội Đức tấn công Ba Lan.

C. Đức tấn công Anh, Pháp.                                   D. Đức tấn công Liên Xô.

Câu 10: Điểm nhấn của cơ chế phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX là:

A. Có những biểu thị khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.

B. Có 1 nền chính trị độc lập.

C. Đạt được những văn minh nhất mực về kinh tế, văn hóa.

D. Chế độ quân chủ chuyên chế đang trong thời gian thịnh trị.

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 26 của đề thi số 4 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

1

B

6

B

11

A

16

D

21

C

2

D

7

D

12

D

17

B

22

D

3

B

8

C

13

D

18

B

23

C

4

C

9

B

14

B

19

D

24

D

5

B

10

A

15

C

20

D

 

 

 

ĐỀ SỐ 5

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Pháp tiến hành tiến công bắt đầu cho cuộc xâm lăng Việt Nam vào tháng ngày 5 nào?

A. 31/08/1858              B. 01/09/1858                         C. 24/03/1858                         D. 30/04/1858

Câu 2: Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng đồng minh vào tháng ngày 5 nào?

A. 15/08/1945              B. 30/08/1945                         C. 25/08/1945                         D. 05/08/1945

Câu 3: Vì sao Pháp lại chọn Việt Nam là nơi xâm lăng để làm thực dân địa:

A. Có địa điểm địa lí thuận tiện

B. Chế độ phong kiến đang suy yếu, khủng hoảng trầm trọng vừa về kinh tế, quân sự, đối ngoại và xã hội

C. Là 1 tổ quốc độc lập, nhưng mà điều kiện cơ chế không liên quan nên khủng hoảng

D. Cả 3 đều đúng

Câu 4: Hội nghị Muy-nich với sự tham dự của tất cả quốc gia nào sau đây?

A. Anh, Pháp, Nhật, Italia                                                      

B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp

C.  Đức, Áo, Hung, Bỉ                                                           

D. Anh, Pháp, Đức, Italia

Câu 5: Hậu quả của Đệ Nhị thế chiến đối với con người khủng khiếp như thế nào?

A. 1 triệu người chết, 500.000 người bị thương                    

B. 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương

C.  120 triệu người chết, 5 triệu người bị thương                 

D. Hàng vạn người chết và bị thương

Câu 6: Hiệp ước Nhâm Tuất được xong xuôi kí kết vào ngày/tháng/5 nào?

A. 05/06/1862             

B. 06/05/1862                        

C. 26/05/1862                        

D. 26/06/1862

Câu 7: Thực chất sự kết hợp các nước trong phe “Trục” là gì?

A. Liên minh các nước thực dân                                           

B. Liên minh các nước tư bản dân chủ

C. Liên minh các nước phát xít                                             

D. Liên minh các nước thực dân địa

Câu 8: Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phá xít?

A. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ địch nguy nan và ngay ngay lập tức tuyên chiến với phát xít Đức

B. Coi chủ nghĩa phát xít là đối tác trong trận đánh chống các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ

C. Lo sợ chủ nghĩa phát xít là kẻ địch nguy nan nên khoan nhượng với các nước phát xít

D. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ địch nguy nan nên chủ trương kết hợp với các nước Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.

Câu 9: Nguyên nhân nào xúc tiến tất cả quốc gia trên toàn cầu tạo nên liên minh chống phát xít?

A. Do uy tín của Liên Xô đã được các nước khác

B. Do hành động xâm lăng, bành trướng của phe phát xít khiến toàn cầu lo ngại

C. Do Anh, Mĩ đều thua nhiều trận trên chiến trận

D. Do dân chúng các nước trên toàn cầu kết đoàn.

Câu 10: Đứng trước vận nước nguy hiểm, người nào là người đã bạo dạn dâng lên triều đình những bản điếu trần, bộc bạch quan điểm canh tân duy tân?

A. Nguyễn Tri Phương          

B. Nguyễn Trường Tộ

C. Tôn Thất Thuyết               

D. Hoàng Diệu

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 23 của đề thi số 5 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1B

2A

3D

4D

5B

6A

7C

8D

9D

10B

11C

12A

13C

14A

15B

16A

17B

18D

19B

20C

 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Châu Thành. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Đề cương ôn tập HK2 môn Lịch Sử 11 5 2021
Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Vạn Xuân

Chúc các em học tốt!

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Phan Đình Phùng

651

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Phan Ngọc Hiển

166

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Vạn Xuân

105

Đề cương ôn tập HK2 môn Lịch Sử 11 5 2021

724

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 5 2021 có đáp án Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

163

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Lịch Sử 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Lê Hữu Trác

162

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #HK2 #môn #Lịch #Sử #5 #có #đáp #án #Trường #THPT #Châu #Thành


  • #Bộ #đề #thi #HK2 #môn #Lịch #Sử #5 #có #đáp #án #Trường #THPT #Châu #Thành
  • Tổng hợp: KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button