Wiki

Biến tố

Biến tố Biến tố trong tiếng Gael Scotland, danh từ “con chó”: cho số ít, chù (“hai”) cho số nhiều 2, coin cho số nhiều từ 3 trở lên

Related Articles

Biến tố (tiếng Anh: inflection) là tiến trình thêm một phụ tố vào một từ hoặc thay đổi từ đó về cấu trúc ngữ pháp. Điển hình nhất là hiện tượng động từ được thay đổi linh hoạt để phù hợp với các yếu tố như ngôi của chủ ngữ, thì. Ví dụ, trong tiếng Anh, động từ “want” (muốn) đi kèm chủ ngữ “I” thì vẫn giữ nguyên, nhưng đi với chủ ngữ “he”/”she” thì chia thành “wants” (thêm “s”); ở thì quá khứ đơn thì chia thành “wanted” (đã muốn).

Check Also
Close
Back to top button