Wiki

Bánh đa

Bánh đa là từ chỉ một loại thực phẩm Việt Nam, nó có thể là:

Related Articles
  • Một loại bánh cán mỏng như bánh phở, làm bằng bột gạo, làm thành món ăn có nước dùng, ví dụ như trong bánh đa cua…
  • Cách gọi tắt chỉ bánh đa nướng;
  • Đôi khi được hiểu là bánh tráng;

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Bánh đa.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—KTHN—

Back to top button