Bài tập khối đa diện và thể tích khối đa diện – Diệp Tuân

Tài liệu 310 trang này do thầy Diệp Tuấn biên soạn, tích cân đối thuyết, phân tách và câu hỏi trắc nghiệm – tự luận chủ đề về thể tích khối đa diện và khối đa diện, giúp các em học trò lớp 12 tham dự học tập môn Hình học 12 Chương 1.

Bài 1.Khái niệm đa lượng.

Bảng 1. Nhận dạng các khối đa diện lồi (hình lập phương).
Dạng 2. Đếm số đỉnh, số cạnh, số mặt của hình đa diện lồi.
Dạng 3. Cắt, xếp hình (khối) đa diện lồi.
Dạng 4. Số hình phẳng (hình lập phương) của 1 khối đa diện lồi.
Dạng 5. Thuộc tính đỉnh, cạnh và mặt (hình lập phương) của 1 khối đa diện lồi.
Bài 2Thể tích viên nang – Hình khối lăng trụ.
Bài 3Khối lượng viên nang sự kiện – Khối lăng trụ lạ mắt.

Bài 4.1 số dạng toán khối lượng hiện tại.

Dạng 1. Khối chóp có các mặt bên vuông góc với mặt đáy hoặc hình chiếu đứng.
Dạng 2. Hình chóp có các cạnh bằng nhau (hoặc cách đều các đỉnh).
Dạng 3. Hình nón bên vuông góc với mặt đáy.
Dạng 4. Các đáy của khối chóp có 2 mặt bên vuông góc nhau.
Dạng 5. Khối lăng trụ đứng.
Dạng 6. Hình lăng trụ đều-hình lập phương-khối hộp chữ nhật.
Dạng 7. Khối vát cạnh.
Bài 5.Khối lượng thể tích và cách thức đun sôi.

Dạng 1. Tỉ số thể tích của hình nón tam giác và tứ diện.
Bảng 2. Các tỉ số thể tích trong hình chóp tứ giác đều.
Dạng 3. Tỉ số thể tích của khối lăng trụ.
Bài 6. Cực đoan và phần mềm.

Dạng 1. Cực trị.
Dạng 2. Toán thực tiễn.

Tải tập tin

.

Xem thêm về bài viết

Bài tập khối đa diện và thể tích khối đa diện – Diệp Tuân

[rule_3_plain]

Tài liệu gồm 310 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, tổng cân đối thuyết, phân dạng và tuyển chọn bài tập trắc nghiệm – tự luận chuyên đề khối đa diện và thể tích khối đa diện, giúp học trò lớp 12 tham khảo lúc học chương trình Hình học 12 chương 1.
BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN.
Dạng 1. Nhận biết hình(khối) đa diện lồi.
Dạng 2. Đếm số đỉnh, cạnh, mặt hình (khối) đa diện lồi.
Dạng 3. Cắt, ghép hình (khối) đa diện lồi.
Dạng 4. Số mặt phẳng hình (khối) đa diện lồi.
Dạng 5. Thuộc tính của đỉnh, cạnh, mặt (khối) đa diện lồi.
BÀI 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP – KHỐI LĂNG TRỤ.
BÀI 3. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP KHÓP ĐỀU – KHỐI LĂNG TRỤ ĐỀU.
BÀI 4. MỘT SỐ DẠNG TOÁN THỂ TÍCH HÌNH CHÓP.
Dạng 1. Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy hoặc hình chiếu vuông góc.
Dạng 2. Khối chóp có các cạnh bên bằng nhau (hay cách đều 1 đỉnh).
Dạng 3. Khối chóp mặt bên vuông góc với đáy.
Dạng 4. Khối chóp 2 mặt bên cắt nhau cùng vuông góc với đáy.
Dạng 5. Khối lăng trụ đứng.
Dạng 6. Khối lăng trụ đều – khối hình lập phương – khối hình chữ nhật.
Dạng 7. Khối lăng trụ xiên.
BÀI 5. TỈ SỐ THỂ TÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GHÉP KHỐI.
Dạng 1. Tỉ số thể tích trong khối chóp tam giác, tứ diện.
Dạng 2. Tỉ số thể tích trong khối chóp tứ giác.
Dạng 3. Tỉ số thể tích của khối lăng trụ.
BÀI 6. CỰC TRỊ VÀ ỨNG DỤNG.
Dạng 1. Cực trị.
Dạng 2. Toán thực tiễn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Bài #tập #khối #đa #diện #và #thể #tích #khối #đa #diện #Diệp #Tuân


  • #Bài #tập #khối #đa #diện #và #thể #tích #khối #đa #diện #Diệp #Tuân
  • Tổng hợp: KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button