Bài phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua (2 Mẫu)

Bài phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước gồm 2 mẫu bài phát biểu tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương các điển hình tiên tiến.

Bài phát biểu nhằm kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động năng động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động, công tác với mục tiêu “Đổi mới – Năng động – Sáng tạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ở từng cơ quan, đơn vị của mình. Vậy sau đây là 2 mẫu bài phát biểu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bài phát biểu hưởng ứng thi đua – Mẫu 1

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Qua nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước do Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động tại Đại hội. Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi bày tỏ sự đồng tình, quyết tâm cao với chủ đề, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu của phong trào thi đua 5 năm (20….-20….) của UBND tỉnh.

Với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ là tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ chủ động phối hợp với các cơ quan đoàn thể, các tổ chức thành viên của Mặt trận, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp thống nhất hành động hưởng ứng tích cực phong trào thi đua bằng những nội dung công việc cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, tổ chức; tiếp tục phát huy và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, thiết thực ở mỗi lĩnh vực, địa phương, đồng thời không ngừng học tập đổi mới, sáng tạo trong triển khai từng nội dung thi đua, các cuộc vận động để tạo nên phong trào thi đua lan rộng trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên

MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân, các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu khoa học,… nhất là thế hệ trẻ; xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, khát vọng vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ hợp tác, nâng cao đời sống của nhân dân, sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế sớm đưa Yên Bái trở tỉnh phát triển khá trong các tỉnh trung du miền núi phía bắc trong năm 20…..

MTTQ tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; vận động quyên góp ủng hộ quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống thiên tai… vận động thực hiện chương trình giảm nghèo hằng năm trên địa bàn tỉnh; phối hợp các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và tiêu dùng; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại khu dân cư; chăm lo sự nghiệp giáo dục và sức khỏe cho nhân dân gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền với phương châm lắng nghe nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát và đánh giá của nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phát huy vai trò của trưởng Ban công tác MT khu dân cư, người có uy tín trong cộng đồng; nâng cao hiệu quả của các tổ tự quản về an ninh trật tự cùng với chính quyền cơ sở và lực lượng vũ trang làm tốt công tác đảm đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân nhân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm cổ vũ, động viên toàn dân thi đua trong học tập, lao động, sản xuất. Đồng thời phê phán những nhân tố chưa tích cực, các thông tin xấu độc, phản động nói không đúng sự thật của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ sự đồng tình với quyết tâm cao, niềm tin sâu sắc và chắc chắn phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 20…. – 20…. mà UBND tỉnh vừa phát động sẽ tạo được một luồng sinh khí mới trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng tích cực và đạt hiệu quả cao nhất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 20…..

Xin trân trọng cảm ơn!

Bài phát biểu hưởng ứng thi đua – Mẫu 2

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa toàn thể hội nghị

Để tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống tổ chức Hội, tại hội nghị điển hình tiên tiến nông dân toàn tỉnh hôm nay cho phép tôi thay mặt cán bộ, hội viên nông dân tỉnh nhà, xin hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với các nội dung sau:

Một là: Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan điểm đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác Thi đua – Khen thưởng trong thời kỳ mới cho cán bộ, hội viên, nông dân nhằm làm cho mọi người nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa lớn lao của thi đua yêu nước để từ đó tự nguyện tham gia phong trào một cách tích cực nhất.

Hai là: Bám các phong trào thi đua do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức Hội Nông dân phát động, gắn phong trào thi đua với các yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Nông dân. Tăng cường sự phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể nhân dân trong xây dựng chương trình, kế hoạch phát động các phong trào thi đua, tạo sức mạnh tổng hợp để phong trào đạt kết quả cao nhất.

Ba là: Gắn phong trào thi đua yêu nước với phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Thông qua các phong trào thi đua để đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh;

Bốn là: Các cấp Hội tập trung hướng dẫn phong trào phát triển mạnh theo hướng liên kết, hợp tác, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá lớn… Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông tin sản xuất và tìm kiếm thị trường. Tăng cường phối hợp và làm cầu nối để các doanh nghiệp ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm cho các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Năm là: Đổi mới công tác Hỗ trợ nông dân, tăng cường công tác đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân, hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất, kinh doanh phù hợp gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, kiến thức quản lý kinh tế và thị trường, giúp nông dân tiếp cận và khai thác có hiệu quả các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; huy động tối đa các nguồn vốn, khoa học công nghệ mới và các nguồn lực tại chỗ để xây dựng sản phẩm OCOP nhằm phát triển một nền nông nghiệp bền vững.

Sáu là: Từ các phong trào thi đua, các cấp Hội cần tổng kết thực tiễn làm cơ sở chỉ đạo phong trào phát triển thường xuyên liên tục và kiến nghị với Đảng, Nhà nước có chính sách phù hợp, ổn định để nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho phong trào phát triển.

Bảy là: Trong thời gian tới các cấp Hội Nông dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua ái quốc trong cán bộ, hội viên nông dân gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có kết quả tốt hơn nhằm khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội nông dân trong phát triển kinh tế – xã hội. Để phong trào tiếp tục có bước phát triển mới về chất, đòi hỏi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo nêu cao ý chí làm giàu, phát huy nội lực đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội gắn với xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 20…. – 20…..; Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 20…. – 20….; Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bài phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước gồm 2 mẫu bài phát biểu tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương các điển hình tiên tiến.

Bài phát biểu nhằm kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động năng động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động, công tác với mục tiêu “Đổi mới – Năng động – Sáng tạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ở từng cơ quan, đơn vị của mình. Vậy sau đây là 2 mẫu bài phát biểu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bài phát biểu hưởng ứng thi đua – Mẫu 1

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Qua nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước do Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động tại Đại hội. Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi bày tỏ sự đồng tình, quyết tâm cao với chủ đề, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu của phong trào thi đua 5 năm (20….-20….) của UBND tỉnh.

Với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ là tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ chủ động phối hợp với các cơ quan đoàn thể, các tổ chức thành viên của Mặt trận, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp thống nhất hành động hưởng ứng tích cực phong trào thi đua bằng những nội dung công việc cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, tổ chức; tiếp tục phát huy và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, thiết thực ở mỗi lĩnh vực, địa phương, đồng thời không ngừng học tập đổi mới, sáng tạo trong triển khai từng nội dung thi đua, các cuộc vận động để tạo nên phong trào thi đua lan rộng trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên

MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân, các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu khoa học,… nhất là thế hệ trẻ; xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, khát vọng vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ hợp tác, nâng cao đời sống của nhân dân, sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế sớm đưa Yên Bái trở tỉnh phát triển khá trong các tỉnh trung du miền núi phía bắc trong năm 20…..

MTTQ tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; vận động quyên góp ủng hộ quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống thiên tai… vận động thực hiện chương trình giảm nghèo hằng năm trên địa bàn tỉnh; phối hợp các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và tiêu dùng; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại khu dân cư; chăm lo sự nghiệp giáo dục và sức khỏe cho nhân dân gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền với phương châm lắng nghe nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát và đánh giá của nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phát huy vai trò của trưởng Ban công tác MT khu dân cư, người có uy tín trong cộng đồng; nâng cao hiệu quả của các tổ tự quản về an ninh trật tự cùng với chính quyền cơ sở và lực lượng vũ trang làm tốt công tác đảm đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân nhân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm cổ vũ, động viên toàn dân thi đua trong học tập, lao động, sản xuất. Đồng thời phê phán những nhân tố chưa tích cực, các thông tin xấu độc, phản động nói không đúng sự thật của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ sự đồng tình với quyết tâm cao, niềm tin sâu sắc và chắc chắn phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 20…. – 20…. mà UBND tỉnh vừa phát động sẽ tạo được một luồng sinh khí mới trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng tích cực và đạt hiệu quả cao nhất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 20…..

Xin trân trọng cảm ơn!

Bài phát biểu hưởng ứng thi đua – Mẫu 2

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa toàn thể hội nghị

Để tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống tổ chức Hội, tại hội nghị điển hình tiên tiến nông dân toàn tỉnh hôm nay cho phép tôi thay mặt cán bộ, hội viên nông dân tỉnh nhà, xin hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với các nội dung sau:

Một là: Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan điểm đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác Thi đua – Khen thưởng trong thời kỳ mới cho cán bộ, hội viên, nông dân nhằm làm cho mọi người nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa lớn lao của thi đua yêu nước để từ đó tự nguyện tham gia phong trào một cách tích cực nhất.

Hai là: Bám các phong trào thi đua do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức Hội Nông dân phát động, gắn phong trào thi đua với các yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Nông dân. Tăng cường sự phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể nhân dân trong xây dựng chương trình, kế hoạch phát động các phong trào thi đua, tạo sức mạnh tổng hợp để phong trào đạt kết quả cao nhất.

Ba là: Gắn phong trào thi đua yêu nước với phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Thông qua các phong trào thi đua để đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh;

Bốn là: Các cấp Hội tập trung hướng dẫn phong trào phát triển mạnh theo hướng liên kết, hợp tác, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá lớn… Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông tin sản xuất và tìm kiếm thị trường. Tăng cường phối hợp và làm cầu nối để các doanh nghiệp ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm cho các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Năm là: Đổi mới công tác Hỗ trợ nông dân, tăng cường công tác đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân, hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất, kinh doanh phù hợp gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, kiến thức quản lý kinh tế và thị trường, giúp nông dân tiếp cận và khai thác có hiệu quả các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; huy động tối đa các nguồn vốn, khoa học công nghệ mới và các nguồn lực tại chỗ để xây dựng sản phẩm OCOP nhằm phát triển một nền nông nghiệp bền vững.

Sáu là: Từ các phong trào thi đua, các cấp Hội cần tổng kết thực tiễn làm cơ sở chỉ đạo phong trào phát triển thường xuyên liên tục và kiến nghị với Đảng, Nhà nước có chính sách phù hợp, ổn định để nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho phong trào phát triển.

Bảy là: Trong thời gian tới các cấp Hội Nông dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua ái quốc trong cán bộ, hội viên nông dân gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có kết quả tốt hơn nhằm khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội nông dân trong phát triển kinh tế – xã hội. Để phong trào tiếp tục có bước phát triển mới về chất, đòi hỏi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo nêu cao ý chí làm giàu, phát huy nội lực đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội gắn với xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 20…. – 20…..; Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 20…. – 20….; Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Similar Posts