Học Tập

Bài dạy minh họa SGK lớp 6 bộ sách Cánh diều

Bài dạy minh họa SGK lớp 6 bộ sách Cánh diều mang tới cho thầy cô tiết dạy minh họa 9 môn: Toán, Ngữ văn, Giáo dục thể chất, Công nghệ, Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc và Tin học lớp 6.

Nhờ đó, thầy cô dễ dàng tham khảo, soạn giáo án, lên chương trình giảng dạy cho năm học 2021 – 2022 hiệu quả hơn. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của KTHN:

Tiết dạy minh họa môn Ngữ văn 6 sách Cánh diều

Tiết dạy minh họa môn Giáo dục thể chất 6 sách Cánh diều

https://www.youtube.com/watch?v=-lWX_o85pZc

Tiết dạy minh họa môn Toán 6 sách Cánh diều

https://www.youtube.com/watch?v=1SR0urOuSsc

Tiết dạy minh họa môn Công nghệ 6 sách Cánh diều

Tiết dạy minh họa Giáo dục công dân 6 sách Cánh diều

Tiết dạy minh họa môn Hoạt động trải nghiệm 6 sách Cánh diều

Tiết dạy minh họa môn Âm nhạc 6 sách Cánh diều

Tiết dạy minh họa môn Mĩ thuật 6 sách Cánh diều

Tiết dạy minh họa môn Tin học 6 sách Cánh diều


Bài dạy minh họa SGK lớp 6 bộ sách Cánh diều mang tới cho thầy cô tiết dạy minh họa 9 môn: Toán, Ngữ văn, Giáo dục thể chất, Công nghệ, Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc và Tin học lớp 6.

Nhờ đó, thầy cô dễ dàng tham khảo, soạn giáo án, lên chương trình giảng dạy cho năm học 2021 – 2022 hiệu quả hơn. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của KTHN:

Tiết dạy minh họa môn Ngữ văn 6 sách Cánh diều

Tiết dạy minh họa môn Giáo dục thể chất 6 sách Cánh diều

https://www.youtube.com/watch?v=-lWX_o85pZc

Tiết dạy minh họa môn Toán 6 sách Cánh diều

https://www.youtube.com/watch?v=1SR0urOuSsc

Tiết dạy minh họa môn Công nghệ 6 sách Cánh diều

Tiết dạy minh họa Giáo dục công dân 6 sách Cánh diều

Tiết dạy minh họa môn Hoạt động trải nghiệm 6 sách Cánh diều

Tiết dạy minh họa môn Âm nhạc 6 sách Cánh diều

Tiết dạy minh họa môn Mĩ thuật 6 sách Cánh diều

Tiết dạy minh họa môn Tin học 6 sách Cánh diều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page