Wiki

Axit bromic

Axit bromic
Cấu trúc 2D dạng rỗng của axit bromic
Axit bromicCấu trúc 3D dạng đặc của axit bromic
Danh pháp IUPAC Bromic acid
Tên khác Axit bromic(V)
Hydro bromat
Nhận dạng
Số CAS 7789-31-3
PubChem 24445
Số EINECS 232-158-3
MeSH Bromic+acid
ChEBI 49382
Số RTECS TP8580000
Ảnh Jmol-3D ảnh
ảnh 2
SMILES đầy đủ

Related Articles
  • O[Br](=O)=O


    O=Br(=O)O

InChI đầy đủ

  • 1/BrHO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
ChemSpider 22853
Tham chiếu Gmelin 25861
Thuộc tính
Công thức phân tử HBrO3
Khối lượng mol 128,91014 g/mol
Bề ngoài chất lỏng không màu
Điểm nóng chảy trong dung dịch
Điểm sôi trong dung dịch
Độ hòa tan trong nước trong dung dịch
Độ axit (pKa) -2
Cấu trúc
Các nguy hiểm
Nguy hiểm chính độc
Các hợp chất liên quan
Anion khác Axit cloric
Axit iodic
Hợp chất liên quan Axit hypobromơ
Axit bromơ
Axit pebromic
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Axit bromicN kiểm chứng (cái gì Axit bromicYAxit bromicN ?)
Tham khảo hộp thông tin

Axit bromic, tên khác: hydro bromat, là một axit oxo với công thức hóa học HBrO3. Nó chỉ tồn tại ở dạng dung dịch nước. Dung dịch không màu này chuyển sang màu vàng ở nhiệt độ phòng do nó phân hủy thành brom. Axit bromic và muối bromat là các chất oxi hóa mạnh và là thành phần phổ biến trong các phản ứng Belousov-Zhabotinsky. Phản ứng Belousov-Zhabotinsky là một ví dụ điển hình về nhiệt động lực học không cân bằng.

Cấu trúc


Có vài dạng đồng phân của HBrO3. Các độ dài kết nối được tính toán được liệt kê dưới đây dựa trên lý thuyết ba mức cấp cao G2MP2, CCSD(T), và QCISD(T).

Công thức HOOOBr HOOBrO HOBrO2 HBrO3
Br–O bắc cầu (Å) 1,867 1,919 1,844
Br–O cuối (Å) 1,635 1,598 1,586

Các khoảng cách năng lượng lớn giữa các cấu trúc này không làm cho sự đồng phân có thể xảy ra. HOBrO2 là đồng phân ổn định nhất và được thể hiện trong những hình trên.

Tổng hợp


Axit bromic là sản phẩm của một phản ứng giữa bari bromat và axit sunfuric.

Ba(BrO3)2 + H2SO4 → 2HBrO3 + BaSO4

Bari sunfat không hòa tan trong nước và tạo thành kết tủa. Axit bromic trong nước có được khi loại bỏ kết tủa bari sunfat.

Tính chất


Axit bromic không tồn tại trong trạng thái tự do, trong dung dịch nước nó là một chất lỏng không màu (hoặc hơi màu vàng) với nồng độ tối đa lên đến 50%.

Nó là một axit mạnh với pKa = -2.

Back to top button