Wiki

Acid fumaric

Axit fumaric
Danh pháp IUPAC (E)-Butenedioic acid
Tên khác axit trans-1,2-ethylenedicarboxylic
axit 2-butenedioic
axit trans-butenedioic
axit allomaleic
axit boletic
axit donitic
axit lichenic
Nhận dạng
Số CAS 110-17-8
Số EINECS 203-743-0
Ngân hàng dược phẩm DB04299
KEGG C00122
ChEBI 18012
Mã ATC D05AX01
Ảnh Jmol-3D ảnh
SMILES đầy đủ

  • C(=C/C(=O)O)C(=O)O

InChI đầy đủ

  • 1/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Thuộc tính
Công thức phân tử C4H4O4
Khối lượng mol 116,07 g/mol
Bề ngoài Rắn, trắng
Khối lượng riêng 1,635 g/cm³, rắn
Điểm nóng chảy 287 °C
Điểm sôi
Độ hòa tan trong nước 0,63 g/100 mL
Độ axit (pKa) pka1 = 3,03, pka2 = 4,44
Các nguy hiểm
Phân loại của EU Kích thích (Xi)
NFPA 704

1
2
0
 

Chỉ dẫn R R36
Chỉ dẫn S S2 S26
Các hợp chất liên quan
Axit cacboxylic liên quan Axit maleic
Axit succinic
Axit crotonic
Hợp chất liên quan Fumaryl chloride
Fumaronitril
Dimethyl fumarat
Sắt(II) fumarat
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Y kiểm chứng (cái gì YAcid fumaricN ?)
Tham khảo hộp thông tin

Axit fumaric là một hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C4H4O4 (HO2CCH=CHCO2H). Axit fumaric là dạng đồng phân trans của axit but-2-endioic. Axit fumaric có các phản ứng với base, oxit base, kim loại và muối. Nó cũng có phản ứng cộng và phản ứng este hoá. Khác với axit maleic, nó không có phản ứng tách nước tạo anhydride.

Sinh học


Axit fumaric có trong lam cận (Fumaria officinalis), các loài nấm ống (đặc biệt là Boletus fomentarius var. pseudo-igniarius), địa y và rêu Iceland.

Fumarat là một trung gian trong chu trình axit citric được các tế bào sử dụng để sản xuất năng lượng dưới dạng adenosin triphosphat (ATP) từ thực phẩm. Nó được tạo ra bằng sự oxi hóa succinat bởi enzym succinat dehydrogenaza. Fumarat sau đó được enzym fumaraza chuyển đổi thành malat.

Fumarat cũng là sản phẩm của chu trình ure.

Check Also
Close
Back to top button