GameGame Online

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình đơn giản trên trang chủ, giúp bạn có KNB để mua trang bị, vật phẩm quý trong cửa hàng dễ dàng. Từ đó, giúp nhân vật của bạn trở nên nổi bật và leo rank nhanh chóng. Các bạn cùng theo dõi bài viết nhé.

Cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn

I. Hướng dẫn nạp GCoin

1. Hướng dẫn nhanh

Truy cập vào trang nạp thẻ Gcoin > Chọn game Vân Mộng Kiếm Tình> Đăng nhập tài khoản game > Chọn Nạp tiền > Chọn Nạp Gcoin > Chọn gói nạp > Chọn phương thức thanh toán và thanh toán.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào trang nạp thẻ Gcoin > Chọn game Vân Mộng Kiếm Tình.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn game Chọn game Vân Mộng Kiếm Tình

Bước 2: Đăng nhập tài khoản game. 

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Đăng nhập tài khoản Vân Mộng Kiếm Tình

Bước 3: Chọn Nạp tiền > Chọn Nạp Gcoin.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn nạp Gcoin

Bước 4: Chọn gói nạp.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn gói nạp

Bước 5: Chọn phương thức thanh toán và thanh toán.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn phương thức thanh toán

II. 6 phương thức nạp GCoin

Tỷ lệ quy đổi

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Tỷ lệ quy đổi nạp Gcoin

1. Nạp bằng cách chuyển khoản trực tiếp

Bước 1: Chọn gói nạp Gcoin bạn muốn mua.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn gói nạp Gcoin

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán là Chuyển khoản trực tiếp.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn Chuyển khoản trực tiếp

Bước 3: Nhấn vào Nạp.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhấn nạp để tiếp tục

Bước 4: Bạn hãy chuyển khoản theo thông tin tài khoản ngân hàng của GZONE như sau:

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Bạn hãy chuyển khoản theo thông tin ở đây

2. Nạp bằng ví Momo

Bước 1: Chọn gói nạp Gcoin bạn muốn mua.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn gói nạp Gcoin

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán là ví MoMo.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Thanh toán bằng ví MoMo

Bước 3: Nhấn Nạp.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhấn Nạp để tiếp tục thanh toán

Bước 4: Mở ứng dụng MoMo và quét mã QR để thanh toán.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Mở ví MoMo và quét mã QR để thanh toán

3. Nạp bằng thẻ ATM

Bước 1: Chọn gói nạp Gcoin bạn muốn mua.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn gói nạp Gcoin

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán là thẻ ATM.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Thanh toán bằng thẻ ATM

Bước 3: Nhấn Nạp.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhấn Nạp để tiếp tục thanh toán

Bước 4: Nhập thông tin số thẻ, tên chủ thẻ, ngày phát hành > Nhấn Tiếp theo để thanh toán. 

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhập thông tin thẻ ATM của bạn để thanh toán

4. Nạp bằng thẻ Visa/Master

Bước 1: Chọn gói nạp Gcoin bạn muốn mua.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn gói nạp Gcoin

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán là Thẻ Visa/Master.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Thanh toán bằng Thẻ Visa/Master

Bước 3: Nhấn vào Nạp.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhấn Nạp để tiếp tục

Bước 4: Nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn

Bước 5: Nhấn vào Tiếp theo để thanh toán.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhấn Tiếp theo để thanh toán

5. Nạp bằng thẻ GCard

Bước 1: Chọn gói nạp Gcoin bạn muốn mua.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn gói nạp Gcoin

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán là thẻ Gcard.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nạp bằng thẻ Gcard

Bước 3: Nhập số serial và mã thẻ > Nhấn Nạp.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhập thông tin thẻ Gcard để thanh toán

6. Nạp bằng thẻ game (VCoin/Gosu/Gate)

Bước 1: Chọn gói nạp Gcoin bạn muốn mua.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn gói nạp Gcoin

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán là thẻ VCoin/Gosu/Gate.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn thanh toán bằng thẻ VCoin/Gosu/Gate

Bước 3: Nhập số serialmã thẻ > Nhấn Nạp.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Nhập thông tin thẻ cào và thanh toán

III. Hướng dẫn quy đổi GCoin vào game

1. Tỷ lệ quy đổi

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Tỷ lệ nạp Vân Mộng Kiếm Tình

2. Hướng dẫn nhanh

Truy cập vào trang nạp Vân Mộng Kiếm Tình > Chọn game Vân Mộng Kiếm Tình > Đăng nhập tài khoản game > Chọn server, nhân vật > Nhấn Nạp tiền > Chọn gói nạp và xác nhận thanh toán.

3. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào trang nạp Vân Mộng Kiếm Tình > Chọn game Vân Mộng Kiếm Tình.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn game Chọn game Vân Mộng Kiếm Tình

Bước 2: Đăng nhập tài khoản game.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Đăng nhập tài khoản Vân Mộng Kiếm Tình

Bước 3: Nhấn vào mục Nạp tiền > Chọn game Vân Mộng Kiếm Tình.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn Vân Mộng Kiếm Tình

Bước 4: Chọn server, nhân vật > Nhấn Nạp tiền.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn nhân vật muốn nạp

Bước 5: Chọn gói nạp và xác nhận thanh toán.

6 cách nạp game Vân Mộng Kiếm Tình an toàn, đơn giản Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước

Chọn gói nạp và thanh toán

Trên đây là bài viết hướng dẫn các bạn nạp thẻ game Vân Mộng Kiếm Tình đơn giản, bạn có thể nạp game trên điện thoại hoặc máy tính dễ dàng. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có những trải nghiệm tuyệt vời khi chơi game. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page