Wiki

256 (số)

256
Số đếm 256
hai trăm năm mươi sáu
Số thứ tự thứ hai trăm năm mươi sáu
Bình phương 65536 (số)
Lập phương 16777216 (số)
Tính chất
Phân tích nhân tử 28
Chia hết cho 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256
Biểu diễn
Nhị phân 1000000002
Tam phân 1001113
Tứ phân 100004
Ngũ phân 20115
Lục phân 11046
Bát phân 4008
Thập nhị phân 19412
Thập lục phân 10016
Nhị thập phân CG20
Cơ số 36 7436
Lục thập phân 4G60
Số La Mã CCLVI
255 256 257
Lũy thừa của 2
27 28 29

256 (hai trăm năm mươi sáu) là một số tự nhiên ngay sau 255 và ngay trước 257.

Related Articles
Check Also
Close
Back to top button