Wiki

168 (số)

142
Số đếm 142
một trăm bốn mươi hai
Số thứ tự thứ một trăm bốn mươi hai
Bình phương 20164 (số)
Lập phương 2863288 (số)
Tính chất
Phân tích nhân tử 23 × 3 × 7
Chia hết cho 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 21, 24, 28, 42, 56, 84, 168
Biểu diễn
Nhị phân 100011102
Tam phân 120213
Tứ phân 20324
Ngũ phân 10325
Lục phân 3546
Bát phân 2168
Thập nhị phân BA12
Thập lục phân 8E16
Nhị thập phân 7220
Cơ số 36 3Y36
Lục thập phân 2M60
Số La Mã CXLII
141 142 143

168 (một trăm sáu mươi tám) là một số tự nhiên ngay sau 167 và ngay trước 169.

Check Also
Close
Back to top button