dịch vụ kế toán giá rẻ

Toàn văn luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007

Toàn văn luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

 

Mời bạn tham khảo khóa đào tạo kế toán thực hành cấp tốc

Bình luận

Bình luận