Share
<
dang ký học trực tuyến

Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

Khái niệm, ý nghĩa của thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh sức lao động và đối tượng

lao động, các doanh nghiệp còn cần phải có tư liệu lao động. Trong đó, bộ phận tư liệu

lao động có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài trong quá trình sản xuất kinh doanh

được gọi là TSCĐ.

 

Mời bạn tham khảo lớp học kế toán thực hành thực tế tại KẾ TOÁN HÀ NỘI

Comments

Loading Facebook Comments ...
lớp học kế toán tổng hợp|| dich vu ke toan||đào tạo kế toán thực hành cấp tốc | ke toan ha noi | dich vu lam bao cao tai chinh | khóa học kế toán cho người chưa biết | dịch vụ kế toán giá rẻ | đào tạo kế toán || khóa học kế toán xây lắp || học chứng chỉ kế toán | | trung tâm kế toán || cong ty dao tao ke toan ha noi || tieng anh newlight || dịch vụ kế toán | dịch vụ quyết toán thuế | học chứng chỉ kế toán || xuat khau lao dong nhat ban | địa chỉ học kế toán |