dịch vụ kế toán giá rẻ

Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

Khái niệm, ý nghĩa của thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh sức lao động và đối tượng

lao động, các doanh nghiệp còn cần phải có tư liệu lao động. Trong đó, bộ phận tư liệu

lao động có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài trong quá trình sản xuất kinh doanh

được gọi là TSCĐ.

 

Mời bạn tham khảo lớp học kế toán thực hành thực tế tại KẾ TOÁN HÀ NỘI

Bình luận

Bình luận