Share
<

Tag: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Sự khác biệt giữa thu nhập và lợi nhuận là gì?

Sự khác biệt giữa thu nhập và lợi nhuận là gì?

Một số người có ý định cho các điều khoản thu nhập và lợi nhuận để có cùng một ý nghĩa. Ví dụ, báo cáo thu nhập thường được gọi là lợi nhuận và thua lỗ (P & L) tuyên bố. Khi một công ty có lợi nhuận, chúng tôi có nghĩa là các công ty có thu nhập ròng dương. Để hỗ trợ trong việc tìm hiểu các thuật ngữ, từ “net” thường được bổ sung trên báo cáo kết quả kinh doanh

các khoản dự phòng trong kế toán

 

Do đó, chúng ta thường thấy các điều khoản thu nhập ròng và lợi nhuận ròng . Điều này cho biết rằng số tiền là phần còn lại sau khi chi phí đã được khấu trừ. Ví dụ, tỷ suất lợi nhuận của một công ty thường được liệt kê như là tỷ suất lợi nhuận ròng (được định nghĩa là các công ty thu nhập ròng chia cho nó bán ròng ). Từ “net” cũng giúp phân biệt một công ty lợi nhuận ròng từ của lợi nhuận gộp , và nó tỷ suất lợi nhuận ròng từ của nó biên lợi nhuận gộp . Một số người sử dụng thuật ngữ thu nhập để có nghĩa là doanh thu .

Ví dụ, một ngân hàng hoặc một cá nhân sẽ thường đề cập đến sự quan tâm họ kiếm được các khoản đầu tư trái phiếu như thu nhập lãi hoặc thu nhập đầu tư . Một nhà bán lẻ sẽ đề cập đến việc bán các hàng hóa như doanh thu, nhưng doanh thu từ hoạt động thứ cấp sẽ được báo cáo là thu nhập khác hoặc thu nhập nonoperating . Đó là khôn ngoan để giữ trong tâm trí rằng các ý nghĩa khác nhau không phải là bất thường trong nhân dân, doanh nghiệp và quốc gia.

>> Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính

Incoming search terms:

  • thu nhập thuần là gì
  • thu nhập và lợi nhuận khác nhau

Cách Phân loại chi phí sản xuất

Phân loại chi phí sản xuất

Phân loại chi phí sản xuất là nội dung quan trọng đầu tiên cần phải thực hiện để phục vụ cho việc tổ chức theo dõi tập hợp chi phí sản xuất để tính được giá thành sản phẩm và kiểm soát chặt chẽ các loại chi phí sản xuất kinh doanh.
Để thuận lợi cho công tác quản lý và hạch toán cần thiết phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất. Phân loại chi phí sản xuất là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định.
Xuất phát từ các mục đích và yêu cầu khác nhau của quản lý, chi phí sản xuất cũng được phân loại theo những tiêu thức khác nhau.

>> Khóa học kế toán thực hành tại cầu giấy
Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố:
Theo quy định hiện hành thì chi phí sản xuất được phân thành 6 yếu tố:
Yếu tố nguyên vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ…sử dụng vào sản xuất kinh doanh.
Yếu tố nhiên liệu động lực sử dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ.
Yếu tố nhân công: Phản ánh tổng số tiền lương, phụ cấp mang tính chất lương và phản ánh phần BHXH,BHYT,KPCĐ trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương và phụ cấp lương phải trả cho công nhân viên chức.
Yếu tố khấu hao TSCĐ: phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ.
Yếu tố dịch vụ mua ngoài: phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh.
Yếu tố bằng tiền khác: phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh vào các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.
Phân loại theo cách này cho ta biết tỷ trọng và kết cấu của từng loại chi phí sản xuất mà doanh nghiệp đ• dùng vào quá trình sản xuất trong kỳ.

>> Trung tâm đào tạo kế toán tại TPHCM
Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành:
Theo cách phân loại này thì chi phí sản xuất được xếp thành một số khoản mục nhất định có công dụng kinh tế khác nhau để phục vụ cho yêu cầu tính giá thành và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành.
Theo quy định hiện nay, chi phí sản xuất sản phẩm bao gồm 3 khoản mục sau:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Phản ánh toàn bộ chi phí về nguyên, vật liệu chính, phụ, nhiên liệu …tham gia trực tiếp vào việc sản xuất chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ.
Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm tiền lương phụ cấp và các khoản trích theo lương cho các quý BHXH,BHYT và KPCĐ theo tỷ lệ với tiền lương phát sinh.
Chi phí sản xuất chung: là những chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng sản xuất(trừ chi phí vật liệu và nhân công trực tiếp).
Ngoài ra khi tính giá thành toàn bộ thì chỉ tiêu giá thành còn bao gồm khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng.
Theo quy định hiện hành, chi phí sản xuất chung được phân loại theo mối quan hệ với sản lượng sản phẩm sản xuất ra. Cụ thể như sau:
Chi phí SXC được chia thành 2 loại:
Một là chi phí SXC cố định là chi phí sản xuất gián tiếp không thay đổi theo sản lượng sản phẩm sản xuất ra như chi phí khấu hao TSCĐ và chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị, chi phí hành chính trong phân xưởng.
Hai là chi phí SXC biến đổi là chi phí gián tiếp thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo sản lượng sản phẩm dở dang, ví dụ như chi phí nguyên vật liệu, chi phí dịch vụ mua ngoài.
Ngoài hai cách phân loại chủ yếu trên, chi phí sản xuất còn được phân loại theo những cách sau:
- Phân loại theo chức năng trong sản xuất kinh doanh
- Phân loại theo cách thức kết chuyển chi phí
- Phân loại theo quan hệ của chi phí với khối lượng công việc và sản phẩm hoàn thành
- Phân loại theo quan hệ với quá trình sản xuất
- Phân loại theo khả năng kiểm soát
Việc phân loại chi phí sản xuất có tác dụng kiểm tra, phân tích qúa trình phát sinh chi phí và hình thành giá thành sản phẩm từ đó dễ dàng nghiên cứu để cắt giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường làm cơ sở lập kế hoạch kinh doanh và dự án cho tương lai.

lớp học kế toán tổng hợp|| dich vu ke toan||đào tạo kế toán thực hành cấp tốc | ke toan ha noi | dich vu lam bao cao tai chinh | khóa học kế toán cho người chưa biết | dịch vụ kế toán giá rẻ | đào tạo kế toán || khóa học kế toán xây lắp || học chứng chỉ kế toán | | trung tâm kế toán || cong ty dao tao ke toan ha noi || tieng anh newlight || dịch vụ kế toán | dịch vụ quyết toán thuế | học chứng chỉ kế toán || xuat khau lao dong nhat ban | địa chỉ học kế toán |