dịch vụ kế toán giá rẻ

Mô tả công việc của nhân viên phát triển thị trường

Mô tả công việc của nhân viên phát triển thị trường

I. Mục tiêu của công việc.
Nhân viên phát triển thị trường có nhiệm vụ phát triển thị trường, tìm kiếm, khai thác
nguồn khách hàng mới cho công ty, chăm sóc, nuôi dưỡng duy trì quan hệ lâu dài với
khách hàng, đại lý .
II. Nhiệm vụ và quyền hạn trách nhiệm.

>> mô tả công việc kế toán
- Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu các động thái thị trường, các khách hàng mục tiêu,
các dự án tiềm năng về sản phẩm công ty đang kinh doanh.
- Nghiên cứu và nắm vững lịch sử khách hàng và của các đối tác khác đang cung cấp
- Trên cơ sở đánh giá tiềm năng của thị trường, xây dựng các định hướng và chính sách
cho thị trường hiện tại và tương lai. Lập kế hoạch phát triển thị trường theo định
hướng thương hiệu và doanh số công ty đề ra cho tất cả các sản phẩm công ty đang
kinh doanh
- Kết hợp với các nhóm kinh doanh tổ chức thực hiện (triển khai và điều phối) các
chương trình phát triển thị trường: Khuyến mại, trưng bày… Phân bổ các suất khuyến
mại, trưng bày và chỉ rõ cách triển khai và theo dõi các chứng từ theo quy định
- Tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng mới. Gặp gỡ trao đổi với khách hàng, tư vấn
và giới thiệu sản phẩm dịch vụ mà cty đang kinh doanh
- Tổ chức quản lý và kiểm soát các công cụ dụng cụ phục vụ phát triển thị trường
- Lên và thực hiện kế hoạch huấn luyện hàng tháng cho nhân viên bán hàng của đại lý.
Đảm bảo nhân viên bán hàng hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ, nắm chắc kiến thức về sản
phẩm đang cung cấp cũng như thành thạo các bước bán hàng chuẩn.

 

>> Mô tả công việc nhân viên marketing
III. Yêu cầu công việc :
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành: Marketing, Báo
chí, Quản trị kinh doanh..
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các công việc liên
quan
- Kỹ năng, phẩm chất Thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thương thảo
Có kỹ năng thu thập và khai thác thông tin.
Kỹ năng thiết lập mục tiêu, kế hoạch và thực hiện
Chủ động, sáng tạo trong công việc.
IV. Cơ sở đánh giá hiệu quả công việc
Mức độ và kết quả hoàn thành các công việc được giao.
Mục tiêu đạt được các chương trình phát triển thị trường và các chỉ tiêu doanh số các
nhóm kinh doanh
Mức độ thiết lập và duy trì hiệu quả các mối quan hệ với khách hàng
V. Các mối quan hệ trong công việc.
- Chế độ báo cáo: Báo cáo cho Trưởng phòng, BGD
- Tương tác, phối hợp: Nhóm kinh doanh bán lẻ, Nhóm kinh doanh phân phối, Nhóm
kinh doanh Germany , Kế toán, Kho hàng , P.Hành chính …. Và các thành viên công ty

Bình luận

Bình luận