Share
<
dang ký học trực tuyến

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số: 04/KK TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) 

Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công
và thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú)

 

 

Mời bạn tham khảo khóa đào tạo kế toán tổng hợp

Comments

Loading Facebook Comments ...
lớp học kế toán tổng hợp|| dich vu ke toan||đào tạo kế toán thực hành cấp tốc | ke toan ha noi | dich vu lam bao cao tai chinh | khóa học kế toán cho người chưa biết | dịch vụ kế toán giá rẻ | đào tạo kế toán || khóa học kế toán xây lắp || học chứng chỉ kế toán | | trung tâm kế toán || cong ty dao tao ke toan ha noi || tieng anh newlight || dịch vụ kế toán | dịch vụ quyết toán thuế | học chứng chỉ kế toán || xuat khau lao dong nhat ban | địa chỉ học kế toán |