Share
<
dang ký học trực tuyến

Các bộ phận tham gia quản lý đăng ký thuế

Các bộ phận tham gia thực hiện quy trình đăng ký thuế

- Bộ phận kê khai và kế toán thuế (Bộ phận KK&KTT): Vụ Kê khai và Kế toán thuế thuộc Tổng cục Thuế, Phòng Kê khai và Kế toán thuế thuộc Cục Thuế; Đội Kê khai, Kế toán thuế và Tin học thuộc Chi cục Thuế.

>> Trung tâm đào tạo kế toán tại long biên

>> Khóa học kế toán tổng hợp

>> Lớp học kế toán tổng hợp
- Bộ phận đăng ký thuế (Bộ phận ĐKT): Là bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ ĐKT của NNT thuộc bộ phận KK&KTT.
- Bộ phận quản lý các khoản thu từ đất: Phòng quản lý các khoản thu từ đất hoặc Bộ phận quản lý các khoản thu từ đất thuộc Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán tại Cục Thuế; Đội trước bạ và thu khác thuộc Chi cục Thuế.
- Bộ phận quản lý thuế thu nhập cá nhân: Phòng quản lý thuế thu nhập cá nhân thuộc Cục Thuế; Đội thuế thu nhập cá nhân thuộc Chi cục Thuế.

quy-trinh-dang-ky-thue
- Bộ phận Hành chính văn thư (Bộ phận HCVT): Phòng Hành chính – Quản trị – Tài vụ – Ấn chỉ thuộc Cục Thuế; Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ thuộc Chi cục Thuế;
- Bộ phận tuyên truyền hỗ trợ (Bộ phận TTHT): Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Cục Thuế; Đội Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế;
- Bộ phận quản lý nợ (Bộ phận QLN): Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc Cục Thuế; Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế và các bộ phận quản lý nợ thuế thuộc các đội thuế tại Chi cục Thuế;
- Bộ phận Thanh tra thuế, Bộ phận Kiểm tra thuế: Phòng Kiểm tra thuế, phòng Thanh tra thuế thuộc Cục Thuế; Đội Kiểm tra thuế, Đội thanh tra thuế thuộc Chi cục Thuế;
- Bộ phận tin học: Phòng Tin học tại Cục Thuế; Bộ phận tin học thuộc Đội Kê khai – Kế toán thuế và tin học hoặc bộ phận được giao nhiệm vụ tin học tại Chi cục Thuế;
- Bộ phận “một cửa”: Bộ phận được thành lập theo Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC ngày 17/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc cơ quan thuế các cấp, là bộ phận trực tiếp tiếp nhận các hồ sơ của NNT gửi đến cơ quan thuế và trả kết quả xử lý của cơ quan thuế cho NNT. Cục trưởng các Cục Thuế, Chi cục trưởng các Chi cục Thuế tuỳ theo tình hình thực tế tại đơn vị để phân công, sắp xếp cán bộ tại Bộ phận “một cửa” cho phù hợp với quy định, đảm bảo giải quyết công việc thuận tiện, linh hoạt, không gây phiền hà cho NNT.

Comments

Loading Facebook Comments ...
lớp học kế toán tổng hợp|| dich vu ke toan||đào tạo kế toán thực hành cấp tốc | ke toan ha noi | dich vu lam bao cao tai chinh | khóa học kế toán cho người chưa biết | dịch vụ kế toán giá rẻ | đào tạo kế toán || khóa học kế toán xây lắp || học chứng chỉ kế toán | | trung tâm kế toán || cong ty dao tao ke toan ha noi || tieng anh newlight || dịch vụ kế toán | dịch vụ quyết toán thuế | học chứng chỉ kế toán || xuat khau lao dong nhat ban | địa chỉ học kế toán |